Vyšlo na isdn.cz, 29.3.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0329002.php3

Minulý týden: e-Česko 2006, NPPG, BSA

Vláda minulý týden schválila návrh Státní informační a komunikační politiky. Příprava národní broadbandové strategie, která měla být hotova k našemu vstupu do EU, se ale opožďuje. Národní program počítačové gramotnosti láká zájemce skrze novou reklamní kampaň, ale jeho kurzy dosud nemohou probíhat. BSA a státní správa chtějí společně bojovat proti počítačovému pirátství.

Středa minulého týdne, 24. března 2004, se zapíše jako další milník do historie informační společnosti v ČR. Toho dne totiž vláda schválila návrh Státní informační a komunikační politiky, připravený již v souladu s evropskou koncepcí eEurope2005 a obsahující výhled do roku 2006 (proto je celý dokument označován také jako e-Česko 2006). Z dostupných informací se zdá, že vláda neprovedla v dokumentu žádné významnější změny, a schválený tvar by tudíž měl být shodný s verzí, která vznikla po zapracování připomínek z veřejného připomínkování a mezirezortního připomínkového řízení.

Nová "konvergovaná" koncepce (Státní informační a komunikační politika) tak nahradila obě dosavadní samostatné koncepce z roku 1999: Státní informační politiku (SIP) a Národní telekomunikační politiku (NTP), které byly jen minimálně provázány.

Jedním z konkrétních úkolů, které z nově přijaté koncepce vyplývají, je i příprava "národní broadbandové strategie" (formálně: Státní strategie pro vysokorychlostní přístup (broadband)". Právě tzv. broadband, alias širokopásmový přístup, je oblastí na kterou EU a její celoevropská koncepce eEurope2005 kladou největší důraz.

Ještě minulý týden, den před samotným jednáním vlády a schválením nové koncepce, však proběhla na půdě ČVUT beseda na téma rozvoje broadbandu v ČR - a zde zaznělo, že příprava této "broadbandové koncepce" se zřejmě opozdí. Podle právě schválené státní informační a komunikační politiky měla být připravena k okamžiku našeho vstupu do EU.

NPPG má nové partnery - ale stojí

Jednou z oblastí, kterými se Státní informační a komunikační politika zabývá, je i informační gramotnost dospělé části populace. Právě zde je pilířem aktivit státu Národní program počítačové gramotnosti (NPPG). Jde o projekt realizovaný na principu PPP (Public-Private Partnership), a stát zde připlácí určitou částku za každého absolventa kurzů (se splatností až po absolvování). V letošním roce to mělo být až 350 Kč na absolventa (maximálně za dva kurzy), s tím že MI ČR na to má pro celý rok 2004 připraveno celkem 12 milionů Kč. Aby však tyto prostředky mohly být čerpány, muselo MI ČR nejprve vyhlásit výběrové řízení. Do něj se nakonec z deseti zájemců skutečně přihlásili jen dva - dosavadní "realizátor", společnost Centrum Internetu, a "nově příchozí", společnost Economia.

Výsledek výběrového řízení byl nejprve vyhodnocen tak, že vítězi se stali oba zájemci rovným dílem. Proti tomu ale Centrum Internetu podalo protest, kterému vedení MI ČR nevyhovělo, a pro údajné formální pochybení následně Centrum Internetu dokonce vyřadilo z celé soutěže. To ale podalo protest k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který nyní celou věc zkoumá - a do doby, než rozhodne, nemůže být výběrové řízení ukončeno, a tudíž ani nemohou být spuštěny kurzy v rámci NPPG.

Jak zaznělo na tiskové konferenci MI ČR minulý týden, rozdělení celého programu mezi několik "realizátorů" (místo dosavadního jednoho) bylo dokonce záměrem, se kterým vypsaná veřejná soutěž počítala. Nynější faktické zablokování, kvůli podanému protestu k ÚOHS, je nepříjemné už proto, že celý program mezitím získal dva další sponzoru - Eurotel a CZ.NIC - kteří zasponzorovali novou reklamní kampaň na program NPPG. Ta by měla probíhat od poloviny března do konce dubna.

Zájemci o účast v kurzech mohou reagovat na reklamní kampaň již nyní a hlásit se na nové tel. lince (222 717 678), ale všichni budou muset čekat až na rozhodnutí ÚOHS a následné ukončení výběrového řízení. Zájemci, kteří se mezitím přihlásí, prý budou následně kontaktováni, až se kurzy NPPG budou moci fakticky rozeběhnout. Podle odhadu, který zazněl na tiskovce MI ČR, by to mohlo být již v průběhu dubna.

BSA a státní správa proti softwarovému pirátství

Minulý týden odstartovala v ČR další iniciativa, zaměřená na boj proti softwarovému pirátství, s názvem "Iniciativa - Právo na straně myšlenky". Jejím iniciátorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu v čele s ministrem Milanem Urbanem, a pod programovým prohlášením jsou mj. podpisy:

  • Mirka Topolánka
  • Stanislava Grosse
  • Bohuslava Sobotky
  • Vladimíra Mlynáře
  • Waltera Bartoše (předsedy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PsP ČR)
  • Václava Pícla (1. náměstka ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR)

Hlavním cílem Iniciativy je zapojit do ochrany duševního vlastnictví také státní správu, viz následující citace z programového prohlášení:

Ve snaze zapojit účinně a systematicky státní správu do problematiky ochrany duševního vlastnictví, která ve svých důsledcích zasahuje do agendy nejen několika resortů, ale i zákonodárného sboru, vznikl osvětový projekt Iniciativa "Právo na straně myšlenky" (dále "Iniciativa"). Tento projekt si klade za cíl změnit stávající situaci nedostatečného respektování autorských práv v České republice.

Hodnocení současného stavu, obsažené v programovém prohlášení Iniciativy, není pro ČR příliš lichotivé:

… považujeme za alarmující skutečnost, že v oblasti legálního užívání počítačových programů stojí Česká republika stále daleko za vyspělými zeměmi Evropy a Severní Ameriky ….

Jedním z partnerů nové iniciativy je i sdružení BSA (Business Software Aliance), které prezentuje sebe sama jako "celosvětového mluvčího softwarového průmyslu v oblasti dodržování a ochrany autorských práv k počítačovým programům". Jedním z materiálů, kterými nová Iniciativa na svém webu operuje, je i osmá výroční zpráva BSA, která je současně studií o stavu softwarového pirátství ve světě. Podle této zprávy má míra softwarového pirátství v ČR za poslední roky výrazně klesající tendenci, viz následující tabulka:

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Česká republika 66 % 62 % 53 % 52 % 45 % 42 % 43 % 43 % 40 %

Také srovnání s vyspělými zeměmi Evropy se mi nezdá být až tak alarmující, jak konstatuje programové prohlášení Iniciativy. Máme-li podle samotné BSA u nás míru softwarového pirátství 40% (vztaženo k roku 2002), pak průměr západní Evropy byl 35%, a za námi zůstalo např. Řecko (63%), Španělsko (47%), Itálie (47%), Francie (43% ), Irsko (42% ) či Portugalsko (42% ).

Mlynář je proti regulaci Internetu

Ministr Vladimír Mlynář, který Iniciativu podporuje a je jedním ze signatářů jejího programového prohlášení, poskytl minulý týden rozhovor pro deníky Bohemia. V něm konstatoval, že státní správa by na tom měla být s legalitou používaných programů dobře:

Můžu odpovědně prohlásit, že ve státní správě již nejsou k práci používány nelegální počítačové programy. Postupně jsme je odstranili a dodatečně autorizovali veškerý software.

V odpovědi na jinou otázkou s vyjádřil i k otázce možné kontroly či dokonce regulace Internetu ze strany státu:

Jsem odpůrcem jeho kontroly. Je to nástroj pro lidi a kontrola omezí jeho hlavní funkci, což je neomezený přístup k informacím. Piráti by si stejně našli jiné cesty.