Vyšlo na isdn.cz, 23.3..2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0323001.php3

chello: FUP, nebo tvrdé limity?

UPC od zítřka zrychluje své služby chello na dvoj až trojnásobek. Současně ale zavádí objemové limity u verzí chello classic a plus, ve výši 5 GB a 15 GB. Snad by se ale mohlo jednat spíše o zavedení Fair Use Policy, zaměřené proti stahovačům, než o tvrdé limity, při jejichž dosažení bude automaticky následovat zpomalení na rychlost 64 kbps v obou směrech.

Již včera vyšel na Lupě článek o tom, že UPC se chystá zavést objemové limity u svých služeb chello basic a chello plus. Dnes se tato informace potvrdila, i když možná celá věc nebude zase až tak horká, jak na první pohled vypadá. Vezměme to ale popořadě.

Včera těsně po poledni vydává české UPC tiskovou zprávu, která ale - asi nejen k mému překvapení - o zavedení objemových limitů vůbec nepíše. Informuje pouze o tom, že dochází k navýšení rychlosti u všech tří služeb chello, a to bez zvýšení ceny:

Společnost UPC Česká republika, a. s. (dále UPC nebo společnost), největší domácí provozovatel vysokorychlostního kabelového internetu, navýší rychlost internetového připojení až trojnásobně. Rychlost připojení dosáhne až 1,5 Mbps. Ceny za jednotlivé nabídky chello se nemění.
"Společnost se rozhodla razantním způsobem zvýšit rychlost svých internetových služeb. Proto se od středy 24. března ztrojnásobí rychlost toku dat k předplatitelům nejvyužívanější služby chello classic a u zbývajících nabídek plus a chello professional zdvojnásobí," říká generální ředitel UPC Václav Bartoň a dodává: "je to dar našim zákazníkům v rámci března - měsíce internetu a současně výrazné zatraktivnění celé služby chello. Navíc toto zlepšení nepromítneme do ceny ….."

S uvážením těchto změn vychází nová podoba všech tří variant služby chello následovně:

Down/upstream Měsíčně vč. DPH další součásti
chello basic 768/128 kbit/s 1 255,- Kč 1x dyn. IP adresa,
1 schránka, 5 aliasů,
10 MB prostoru
chello plus 1024/256 kbit/s 1 720,- Kč 3x dyn. IP,
3x schránka, 15 aliasů,
3x10 MB prostoru
chello profi 1536/384 kbit/s 4 647,- Kč 5x dyn. IP adresa (1x pevná),
5 x schránka, 25 aliasů,
5x10 MB prostoru

Ohledně limitů se v tiskové zprávě skutečně nevyskytuje ani příslovečné písmenko "ň". Nebyl se proto jistě sám, kdo se následně dotazoval přímo u zdroje, jak to tedy je, a zda limity budou nebo nebudou. Odpověď si dovolím ocitovat:

Společnost v minulých dnech ukončila dlouhodobé vyhodnocování problematiky objemu přenesených dat. Vyhodnocení ukázalo, že objem přenesených dat za měsíc nepřesáhne u téměř u 93 % uživatelů služby chello classic více jak 5 GB . Přibližně 90 % předplatitelů služby chello plus postačuje obvyklý přenesený objem 15 GB/ měsíc. Tím se zákazníci chello neliší od uživatelů jiných internetových služeb. Na druhé straně existuje skupina zákazníků chello, která přenáší extrémní množství dat a to v objemu řádově desítek a stovek GB dat měsíčně. ¨
Společnost je v důsledku nadměrného zatěžování sítě těmito zákazníky nucena využít svého oprávnění na základě článku 4.12 Všeobecných podmínek pro poskytování veřejné telekomunikační služby přístupu k síti Internet a přijmout následující omezení: Těm uživatelům, u nichž objem přenesených dat během měsíce přesáhne množství 5 GB (chello classic), resp. 15 GB (chello plus), je společnost oprávněna snížit s okamžitou účinností přenosovou rychlost. Rychlost může být snížena vždy od data překročení objemu v příslušném měsíci, a to do konce měsíce na 64/64 kb/s.

Povšimněte si dobře formulace "je společnost oprávněna snížit ….", která se přeci jen liší od striktního "společnost sníží ….". V praxi tedy mohou nastat následující dva krajní případy:

  • jde o "striktní limity": jakmile kterýkoli uživatel během kalendářního měsíce překročí 5 GB, resp. 15 GB, bude mu ihned snížena rychlost na 64 kbit/s v obou směrech.
  • jde o "fair use policy": poskytovatel deklaruje, že "průměrná konzumace" je do 5 GB, resp. 15 GB měsíčně. Toho, kdo ji překročí výrazně, nebo tak učiní velmi rychle (už na začátku měsíce), poskytovatel "típne" (zpomalí). Naopak toho, kdo ji na konce měsíce sice překročí, ale ne zase až tak výrazně, klidně ponechá na standardní rychlosti.

Když jsem se na tyto dvě varianty ptal UPC, odpověď vyzněla ve smyslu druhé varianty - mělo by jít o právo zakročit proti extrémním stahovačům, ne o striktní omezování ostatních uživatelů.

UPC vs. Karneval

Téměř identickou formulaci, s jakou nyní přichází UPC, má již delší dobu ve svých podmínkách také další kabelový operátor, Karneval:

Provozovatel je oprávněn snížit max. přístupovou rychlost na 64/32 kbps po přenesení 20 GB dat v daném měsíci.

Karnevalu tedy zvolil výrazně vyšší objemový limit, alespoň oproti službě chello classic: 20 GB, vs. 5 GB. Karneval přitom nabízí připojení rychlostí 600/150 kbit/s, za 1290 Kč měsíčně včetně daně, což je téměř stejně jako za chello classic (a v kombinaci se službami kabelové TV dokonce jen za 1090, vše včetně DPH). Pokud by tedy UPC chápalo "svých" 5 GB skutečně jako tvrdý limit, po jehož dosažení následuje pokles rychlosti, pak by služba Karnevalu byla výrazně výhodnější - a naopak nové chello classic by se oproti předchozí variantě bez limitu výrazně zhoršilo (troufnu si říci, že bez ohledu na trojnásobné zvýšení rychlosti, která při tak malém objemovém limitu nemá významnější smysl).

Především ale Karneval deklaroval svou "Fair Use Policy" jasně a včas. UPC naopak udělalo (alespoň podle mého názoru) hrubou chybu v tom, že nejprve rozeslalo několika svým zákazníkům oznámení o blížícím se překročení limitu, a teprve následně (vlastně až nyní) informuje o tom, že nějaké limity vůbec zavádí. Navíc ještě dosti nešťastně v tom, že tisková zpráva pouze oslavuje zrychlení, a informace o limitech se objevuje až v odpovědi na explicitní dotazy novinářů. Asi v tom bude mít prsty skutečnost, že české UPC není svým pánem, ale má svého rodiče v zahraničí (v Nizozemí), a musí s ním konzultovat každý svůj krok …