Vyšlo na isdn.cz, 5.1.2004
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b04/b0105002.php3

Minulý týden: DPH, regulátor, Telecom, Eurotel …

DPH u telekomunikačních služeb je zvýšeno. Regulátor na konci roku odblokoval dříve zafixované ceny internetového dial-upu a strukturu nabízených služeb. Vydání generální licence na Wi-Fi v pásmu 5 GHz se opozdí. Eurotel v prosinci získával na 500 nových zákazníků své služby Data Nonstop každý den. Jeho šéf soudí, že mobilní trh u nás stále ještě není nasycen. Nutí ÚOHS Telecom, aby zvyšoval paušály?

Minulý týden sice byl opět plný svátků a přinesl přelom starého roku na rok nový, nicméně na události kolem Internetu a telekomunikací nebyl nijak chudý. Hlavní zprávou určitě nebyly různé silvestrovské žerty a šprýmy, ale naopak morová rána v podobě zvýšení sazby DPH u telekomunikačních služeb, platného právě od počátku nového roku. O tomto kroku se samozřejmě vědělo dlouho dopředu, ale mnoho lidí jej nejspíše docení až při nejbližším placení svých účtů. Pojďme se ale podívat na další zajímavé události.

Regulátor k Internetu a k Wi-Fi

Od regulátora přišly v samém závěru roku dvě zajímavé informace. První je o jeho cenovém rozhodnutí číslo 02/2003, které je sice datováno k 22. prosinci, ale na webu regulátora bylo zveřejněno až 29. prosince loňského roku. Jde o rozhodnutí, kterým regulátor ruší jiné své rozhodnutí, z předchozí doby - konkrétně cenové rozhodnutí č. 02/2002 z 1. října 2002. Toto původní rozhodnutí přitom bylo jakýmsi "dočasným technickým opatřením", kterým regulátor na podzim roku 2002 reagoval na pokus Telecomu zavést dvousložkový model zpoplatnění internetového dial-upu, skrze model "Internet Plus". Konkrétně šlo o to, že v rozhodnutí 2/2002 regulátor zafixoval do té doby platné ceny internetových služeb i jejich strukturu, tak aby je Telecom nemohl (bez dohody s regulátorem) měnit. Následoval pokus o nalezení jiného řešení v podobě ustavení a jednání Fóra pro vytáčený přístup k síti Internet, které ale dosud nepřineslo takové výsledky, kvůli kterým by bylo nutné "odblokovat" předchozí zafixování cen a struktury služeb. K takovéto potřebě však došlo nyní, když Telecom 17. prosince oznámil své nové (neregulované) tarify pro rok 2004. Jejich součástí jsou i dva tarify "Telefon a Internet", zahrnující volný kredit v podobě určitého počtu hlasových minut a minut k provolání na dial-upu. Cena dial-upu je sice v zásadě stejná jako dříve, ale struktura těchto tarifů je nová, a tak je platící rozhodnutí 2/2002 fakticky zakazovalo. Nyní už nikoli, když jej regulátor zrušil.

Druhá informace, se kterou regulátor přišel v samém závěru roku, se týká jeho plánovaného rozhodnutí k provozu bezdrátových technologií Wi-Fi v pásmu 5 GHz. Regulátor již dříve oznámil, že nehodlá povolit provoz zařízení Wi-Fi dle standardu 802.11a, ale v souladu s doporučením EU bude trvat na tom, aby byla vybavena schopnostmi automatické regulace výkonu a dynamické volby kmitočtu. Pak by se ale již jednalo o zařízení dle standardu 802.11h, případně dle standardu HiperLAN, a jejich provoz naopak regulátor hodlá nejen umožnit, ale také maximálně usnadnit - vydáním generální licence. Její návrh dokonce zveřejnil na svém webu a přijímal reakce veřejnosti, které prý přišly jen "nepodstatné". Nyní ale regulátor oznámil, že hodlá ještě počkat na aktualizovanou verzi evropského standardu CEPT ERC/DEC/(99)23, do kterého by měly být ještě zapracovávány výsledky světové konference WRC03 (World Radiocommunication Conference 2003). K tomu by snad mohlo dojít koncem ledna, a náš regulátor proto nově odhaduje, že svou generální licenci by mohl vydat "nejdříve koncem prvního čtvrtletí 2004".

Telecom ve dvojím ohni?

K regulátorovi se váže také zajímavý článek, který vyšel na přelomu roku v Lidových novinách. Informuje o tom, že Český Telecom se měl v roce 2003 hned dvakrát pokusit o zvýšení měsíčních paušálů u svých regulovaných služeb, poprvé v září a podruhé v listopadu. Ani v jednom případě mu ale toto zvýšení regulátor nepovolil (přesněji: nepovolil snahu o zvýšení cen bez DPH, povolil pouze promítnout do koncové ceny zvýšenou sazbu DPH).

Tato informace není sama o sobě nijak překvapivá, stejně jako tvrzení Telecomu, že stávající úroveň cen regulovaných služeb je pod jeho náklady. Zajímavé je něco jiného: zmíněný článek totiž uvádí, že Telecom nutí ke zvyšování měsíčních paušálů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Cituje v tomto ohledu mluvčího Telecomu:

"O zvýšení těchto cen jsme museli požádat, protože nás k tomu tlačí Úřad pro hospodářskou soutěž (ÚOHS)," řekl deníku mluvčí firmy Vladan Crha. "Jsme vlastně mezi dvěma ohni. Antimonopolní úřad po nás chce ceny, které odpovídají nákladům. ČTÚ nám zase nechce vyšší paušály povolit," dodal.

Ani Lidovým novinám se však nepodařilo tuto informaci ověřit přímo na ÚOHS, její šéf Bednár "nechtěl podle LN potvrdit ani vyvrátit, že by na Telecom jakkoli tlačil".

Jiným zajímavým aspektem, který ale článek Lidových novin nezmiňuje, je skutečnost že Telecom sám přišel s neregulovaným tarifem Telefon 70, který je cenově prakticky shodný s dosavadním regulovaným tarifem HOME STANDARD, či dokonce lacinější (a pouze místo 90 korun volného kreditu obsahuje 35+35 minut hovorového kreditu). Má-li ale přesně stejnou výši měsíčního paušálu, proč jej Telecom nabízí dobrovolně a sám, jako neregulovanou službu, když by pro něj poskytování stejné ale regulované služby bylo výrazněji ztrátové?

Mobilní trh v ČR ještě není nasycen

Jiný zajímavý článek přinesly v závěru roku Hospodářské noviny. Jde o interview s Terrencem Waleskim, nejvyšším šéfem Eurotelu, který se koncem loňského listopadu dostal plně pod křídla Českého Telecomu (stal se jeho 100% vlastnictvím). Na otázku, zda se to již nějak projevilo na řízení firmy, odpověděl Waleski že "vedení Eurotelu nezměnilo ani svou řídící praxi ani organizaci". Současně ale uvedl, že mezi oběma společnostmi se stále hledají synergie, které by "přispěly k vytváření hodnoty pro obě společnosti a zároveň prošly skrutiniem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Českého telekomunikačního úřadu".

Další zajímavostí byl názor pana Waleskiho na to, zda je český mobilní trh již nasycen, či ještě nikoli. Analytici prý tvrdí, že již téměř nasycen je, ale šéf Eurotelu s tím nesouhlasí. Dokládá to velmi dobrými výsledky prodeje v posledních měsících roku, a další prostor spatřuje ve využití "bezdrátových technologií spojených s pevnými linkami, Internetem a jinými mobilními službami". Přitom uvádí jedno opravdu pozoruhodné číslo: v prosinci prý přibývalo Eurotelu každý den kolem 500 nových zákazníků služby Data Nonstop. Srovnáme-li si to s ADSL, kde Telecom sliboval 500 nových přípojek týdně, a v poslední době jich zvládne zrealizovat 500 spíše tak za měsíc, pak je to opravdu "o něčem jiném". A to ještě Eurotel není sám, kdo nabízí mobilní připojení k Internetu. Kolik zákazníků za den asi tak připojí T-Mobile?