Vyšlo v e-zinu iHNEd, 25.3.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b00/b2503001.php3

200 miliard, nebo oči pro pláč?

Podaří se zprivatizovat Český Telecom celý, nebo budou jeho nejperspektivnější aktivity ještě předtím vyvedeny do joint venture s KPNQwest?

V pondělí večer, za pražském Žofíně, se premiér Miloš Zeman vyjádřil k očekávaným výnosům nadcházející privatizace. Podle jeho představy by celkové výnosy měly dosáhnout výše 500 miliard, přičemž jen za prodej státního podílu v Českém Telecomu by to mělo být úctyhodných 200 miliard. Premiér doslova řekl: "Za Telecom jsme čekali původně výnos 93 miliard korun, nyní odhaduji dvojnásobnou částku", přičemž toto své očekávání zdůvodnil následovně: "Hlavním důvodem k optimistickým očekáváním je růst cen akcií na pražské burze. Jestliže před dvěma lety měl hlavní burzovní index PX 50 hodnotu 376 bodů, tak nyní je to 660 bodů".

V konkrétním případě Českého Telecomu je ale dalším výrazným faktorem i skutečnost, že prodáván by měl být majoritní balík akcií, zahrnující celé portfolio aktiv Telecomu včetně jeho 51-procentního podílu v EuroTelu.

Co na to strategický partner?

Český stát je sice majoritním vlastníkem Českého Telecomu, ale není jediným, kdo v něm rozhoduje. V Telecomu totiž působí strategický partner, konsorcium TelSource, které sice vlastní minoritní majetkový podíl, ale zato disponuje majoritní rozhodovací pravomoci na manažerské úrovni. Podle akcionářské smlouvy, uzavřené při vstupu strategického partnera do tehdejšího SPT Telecomu (dnes Českého Telecomu) totiž má strategický partner 3 členy v pětičlenném Provozním výboru, který Telecom fakticky řídí.

Konsorcium TelSource ale dosud veřejně nedeklarovalo svůj postoj a své záměry v souvislosti s privatizací Telecomu. Pravdou je, že již v květnu loňského roku se konsorcium TelSource pokusilo získat majoritu v Telecomu, odkoupením potřebného objemu akcií za jeho vlastní peníze, ale tento pokus se naštěstí nezdařil (podrobněji viz zde a zde).

Od té doby se všeobecně počítalo s tím, že k dokončení privatizace Telecomu dojde až po skončení pětiletého působení strategického partnera (tedy po roce 2000), a že vše se bude odehrávat z iniciativy státu. Veřejně se také diskutovaly dvě nejpravděpodobnější varianty:

  • prodej zbývajících cca 17 procent strategickému partnerovi, tak aby získal majoritu
  • prodej celého majoritního balíku 51 procent akcí jednomu subjektu
přičemž nebylo těžké si domyslet, že strategický partner bude usilovat o první variantu.

Potvrdil to ostatně i náměstek ministra financí Jan Mládek na konci února, když při zahájení konference EISF řekl:

"Ještě před půl rokem se varianta prodeje celého podílu zdála býti nemožná, protože holandský Telecom si velmi hájil svá práva a zdůrazňoval, že je tady strategickým investorem, který sice má minoritní balík akcií, nicméně má manažerskou kontrolu a že má velký zájem získat 51%," vysvětlil.

Jeho výrok ovšem dává tušit, že očekávané stanovisko strategického partnera (respektive "holandského Telecomu", kterým je míněna společnost KPN jako aktivnější část konsorcia TelSource, do kterého patří ještě Swisscom a AT&T) se poněkud mění. Náměstek Mládek to ostatně řekl na rovinu:

Vzhledem k dynamickému vývoji na telekomunikačním trhu v západní Evropě zájem KPN poněkud ochladl a v této chvíli není vůbec jisté, jestli bude mít zájem o odkoupení oněch 17 procent a jestli náhodou nebude chtít naopak z Českého Telecomu vystoupit".

Samotný TelSource jeho slova nevyvrátil, ale spíše potvrdil, následujícím výrokem představitele TelSource Bessela Koka pro ČTK, viz zde http://www.isdn.cz/templ/clanek.phtml?cid=1807:

"Vyjádření ministerstva financí je správné co se týče skutečnosti, že Telsource prozatím formálně neoznámil své plány na účast v další privatizaci Českého Telecomu," uvedl výkonný ředitel TelSource a úřadující předseda představenstva Telecomu Bessel Kok. Doplnil, že rychle se měnící prostředí v telekomunikacích přinutilo partnery Telsource znovu přehodnotit situaci v České republice. Konečné rozhodnutí konsorcia by mělo padnout v nejbližší budoucnosti.

Jaké je rozhodnutí konsorcia

Rozhodnutí konsorcia TelSource, avizované v předchozím úryvku, dosud nebylo zveřejněno.

Zajímavou zprávu, která alespoň naznačuje kudy se mohou zájmy a plány TelSource ubírat, však přinesl koncem minulého týdne prestižní e-zine Inside Weekly (který vydává vydavatelství Softwarové noviny). V článku s titulkem:

Český Telecom chce joint venture s KPNQwest, vláda je proti

se píše:

Podle místopředsedy představenstva Bessela Koka zvažuje Český Telecom možnost vytvořit joint venture se společností KPNQwest. To je společný podnik nizozemského KPN a amerického Qwestu, zaměřený především na datové komunikace. V ČR mu patří internetový provider EUnet Czechia. KPN, jak známo, je (důležitější) součástí konsorcia TelSource, strategického partnera Českého Telecomu. Navržená joint venture by zřejmě měla zahrnovat Internet On Line, EUnet Czechia a nedávno získanou společnost M.I.A., kromě toho přímo KPN vlastní v ČR prostřednictvím maďarského Eurowebu majoritní podíly dalších firem aktivních v oblasti Internetu (Luko Czech-Net, Inicia).

Takovýto krok by mohl vysvětlit nejen to, proč Telecom koupil společnost MIA, ale i to proč TelSource (či spíše KPN) nevyvíjí viditelnější aktivitu vedoucí k privatizaci Českého Telecomu jako takového. Vytvoření citované joint venture by totiž fakticky znamenalo vyvedení těch nejperspektivnějších podnikatelských aktivit mimo samotný Telecom a jejich svěření do rukou toho, kdo bude mít majoritu ve společném joint venture - což v článku nebylo naznačeno, a tak o tom lze pouze spekulovat.

Termíny jako "vytunelování" či "rozdělení na zdravou a nezdravou část" zde jsou jistě přehnané, ale na druhé straně lze oprávněně očekávat, že půjde o krok který sníží hodnotu majoritního podílu v Českém Telecomu, kterou se náš stát chystá prodat. Samozřejmě by velmi záleželo na tom, jaká bude konkrétní povaha společného podniku (joint venture), kdo v něm bude mít jaké rozhodovací pravomoci a majetkové podíly, a co přesně bude do společného podniku vloženo a co nikoli. Nejspíše by to ale podstatně zredukovalo oněch 200 miliard, které si již naplánoval premiér Zeman.

Co na to vláda?

Zmiňovaný článek v Inside Weekly končí slovy:

Navržená "internetová" joint venture však není po chuti české vládě reprezentované Fondem národního majetku, tedy většinovému akcionáři Českého Telecomu. Existují totiž obavy, že by vznik takového podniku mohl posílit pozice KPN před privatizací majority v Českém Telecomu a tím odradit případné další zájemce.

Z toho lze usuzovat, že TelSource (resp. KPN) svůj návrh dokonce již předložil či alespoň naznačil vládě (či Fondu národního majetku), a ta na vše zareagovala zamítavě.