Vyšlo v e-zinu iHNEd, 16.3.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b00/b1603001.php3

Evidence úpadců na Internetu

Obchodní rejstřík na Internetu byl rozšířen o novou aplikaci - vedle dosavadních údajů o "živých" firmách zde nyní najdete i aktuální údaje o firmách v úpadku.

Zpřístupnění Obchodního rejstříku ČR po Internetu v roce 1997, za což naše veřejnost vděčí osobní odvaze exministryně spravedlnosti Parkanové, se stalo jedním ze zlomových okamžiků v historii českého Internetu. Poprvé se totiž názorně ukázalo, že prostřednictvím Internetu lze nejširší veřejnosti nabídnout něco, co "dosavadním způsobem" nebylo prakticky realizovatelné - možnost vyhledávat v obsahu celého obchodního rejstříku ČR, odkudkoli v dosahu Internetu, s okamžitou odpovědí na dotazy týkající se všech subjektů bez rozdílu jejich sídla. tedy žádné zdlouhavé docházení na místně příslušné rejstříkové soudy, podávání kolkovaných žádostí a dlouhé čekání na výpis. Však to také podnikatelská i nejširší veřejnost rychle pochopila a začala využívat. V roce 1999 bylo prostřednictvím Internetu poskytnuto na 9 milionů výpisů, zatímco "klasickou" papírovou cestou jen 400 000.

Obchodní rejstřík na Internetu ale neusnul na vavřínech. Časem byly jeho schopnosti doplněny o možnost vyhledávání podle osob (takže šlo například vyhledat si všechny firmy, ve kterých působí pan XY).

Nyní byl internetový Obchodní rejstřík opět rozšířen, a to o evidenci firem, na které soud prohlásí konkurs nebo povolí vyrovnání. Umožňuje veřejnosti vyhledávat v reálném čase podle různých vstupních kritérií (např. obchodní jméno společnosti, IČO, správce konkursní podstaty, apod.). Výsledkem je pak seznam všech subjektů v konkursním nebo vyrovnávacím řízení, které vyhovují zadaným vstupním podmínkám. Z tohoto seznamu lze zobrazit podrobný detail chronologického průběhu daného konkursu nebo vyrovnání, a všechny dostupné související informace (např. konkursní správce, sídlo společnosti, apod.) včetně případných plných znění veřejného usnesení.

V současné době je v databázi cca 7500 konkursů.

Provozovatelem Obchodního rejstříku i nově přidané aplikace "evidence úpadců" je Ministerstvo spravedlnosti ČR, pod technickým řešením je podepsána firma Corpus Solutions (nástupce dřívější Corpus s.r.o.). Vše lze najít na adrese http://www.justice.cz.