Vyšlo v e-zinu iHNEd, 12.4.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b00/b1204001.php3

Kolik českých škol už je na Internetu?

Podle ministra školství Zemana je k Internetu připojeno 81% základních škol, 100% gymnázií a přes 90% ostatních středních škol. Podstatně pesimističtější jsou ale čísla, která obsahuje vládou schválený dokument Státní informační politika ve vzdělávání, který vypracovalo jeho ministerstvo: podle něj je k Internetu je připojeno pouze 24% základních škol a 65,2% středních. Kde je tedy pravda?

V pondělí vláda na své schůzi projednala a schválila klíčový dokument pro rozvoj informační gramotnosti celé naší společnosti - koncepci nazvanou Státní informační politika ve vzdělávání (plný text zde). Jde o záležitost, která se samozřejmě týká také škol a jejich připojování k Internetu - no a právě v této souvislosti zazněla některá značně odlišná čísla.

Když se na tiskové konferenci po skončení schůze vlády (zápis zde) jeden z novinářů zeptal ministra školství Eduarda Zemana kolik škol je vybaveno připojením k Internetu, odpověděl pan ministr takto:

Vybavenost českých škol v současné době vypadá takto: 81 % základních škol je vybaveno, 100 % gymnázií, 98,7 % středních odborných škol, 97,6 % středních odborných učilišť, 93,1 % vyšších odborných škol.

Druhý den tuto informaci přinesla masová média, například ČTK na Českých novinách (zde), napsala:

[Zeman] dodal, že přístup k Internetu má nyní 81 procent základních škol, všechna gymnázia a více než 90 procent ostatních druhů středních škol.

Počet základních a středních škol, které jsou v ČR připojeny k Internetu, přitom zjišťovala studie SITES (Second Information Technology in Education Study), kterou za ČR zpracovával Ústav pro informace ve vzdělávání (UIV, viz zde). Podle výsledků této studie z roku 1999, uvedených přímo v dokumentu "Státní informační politika ve vzdělávání", bylo k Internetu připojeno jen 24,4% základních škol a 65,2% středních. Tyto výsledky jsou zmiňovány i v dalších částech dokumentu, kde se například praví:

Velmi špatná je situace v připojení na Internet, kde 1/3 středních a prakticky 3/4 základních škol stále není připojena.

Kde je pravda?

Jaká je tedy skutečnost? Kolik českých základních a středních škol je skutečně připojeno k Internetu? je situace tak růžová, jak ji líčí ministr školství, nebo tak špatná, jak ji popisuje koncepce zpracovaná jeho ministerstvem?

Čísla, citovaná ministrem, se nápadně shodují s jinými čísly, které uvádí dokument Státní informační politika ve vzdělávání v poněkud jiné souvislosti:

Z šetření ÚIV vyplývá, že na 81 % základních škol využívají žáci počítače (ať už při výuce nebo při jiných aktivitách). Mezi gymnázii je tento podíl 100 %, u SOŠ 98,7 %, u SOU 97,6 % a u VOŠ 93,1 %.

Zde tedy jde, jak je ostatně z textu patrné, pouze o využití počítačů jako takových, a nikoli o připojení k Internetu. Menší procento škol připojených k Internetu oproti procentu škol vybavených počítači je přitom logické, protože k připojení je stále ještě třeba mít počítač.

Pan ministr si tedy zřejmě spletl oba údaje - počet škol vybavených alespoň nějakým počítačem, a počet škol připojených k Internetu. Možná špatně porozuměl otázce novináře na tiskové konferenci, ale ta se na Internet odvolávala několikrát (viz zde) a byla formulována zcela srozumitelně. Nebo se snad pan ministr špatně seznámil se základními východisky koncepce, kterou předkládal do vlády? Koncepce, která se týká také připojování škol k Internetu a pro příští rok zde počítá s částkou 1,3 miliardy korun?