Vyšlo na Novinkách, 8.10.2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b00/b1008001.php3

Václav Klaus on-line

K začátku Invexu (a také v předvečer voleb) si své osobní WWW stránky pořídil člověk až dosud vnímaný uživatelskou veřejností spíše jako odpůrce Internetu a moderních informačních technologií. Změnil názor?

Invex má již jako veletrh informačních technologií delší tradici (letošní ročník je formálně desátý), ale naši politici si tohoto veletrhu, stejně jako celého oboru informačních technologií, všímají až v poslední době. Letošní ročník se rozhodl poctít svou přítomností i Václav Klaus, který je širší "informační" veřejností dosud chápán spíše jako člověk, který se k Internetu a informačním technologiím a jejich důsledkům (například vznikající nové ekonomice) staví kriticky a odmítavě.

Mohou za to některé jeho výroky (například k problematice Y2K, pronesené ex-post), ale zejména takové články pana Klause jako "Chybějí nám informace, nebo argumenty?" (Lidové noviny 5. 4. 1997) či jeho polemika s reakcemi, které tento článek vzbudil (Věda a budoucnost ekonomiky (Lidové noviny 31. 5. 1997). V poslední době se ale téma Internetu a informačních technologií v článcích a projevech pana Klause objevuje čím dál častěji a (hlavně) v poněkud jiném světle. Jde například o:

Zřejmě nejmarkantnějším projevem toho, že Václav Klaus poněkud mění svůj pohled na IT, je skutečnost, že si na Internetu zřídil (spíše nechal zřídit, ale to je úplně jedno) své vlastní WWW stránky, na adrese www.klaus.cz. Jak hned na začátku zdůrazňuje, jsou to

stránky občana Václava Klause, nikoliv tedy předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předsedy ODS.

Vyznává se na nich i ze svého měnícího se vztahu k IT a Internetu:

Říká se o mně, že nemám rád Internet, říká se o mně, že mi informační technologie nic neříkají. Není to pravda. Na svět se dívám realisticky a pragmaticky a nemám rád žádné módní vlny. Věcem přisuzuji takovou hodnotu, jakou mají. A dobře vím, že hodnota určitých věcí v čase roste. I proto jsem na Internetu.

Oficiální "spuštění" osobních WWW stránek Václava Klause proběhne dnes (v pondělí 9. 10. 2000) během krátkého brífinku v rámci Invexu. Václav Klaus zřejmě stráví celý den na tomto veletrhu, podle dostupných informací se má zúčastnit i slavnostního zahájení v 11.15, ale především se utká se dvěma oponenty (Janem Mühlfeitem z Microsoftu a Jiřím Kejvalem ze společnosti Techo) v diskusi na konferenci s příznačným názvem "Informační technologie - módní vlna versus vážné úvahy".

V čem je změna?

O tom, zda a jak Václav Klaus změnil svůj postoj k IT a zejména pak k tzv. nové ekonomice, si nejlépe uděláte vlastní názor po návštěvě jeho WWW stránek a přečtení jeho článků a přednášek.

Mohu-li vyslovit svůj názor, pak u pana Klause došlo k posunu od odmítavého postoje v důsledku nedocenění či spíše neinformovanosti o podstatě IT směrem ke kritickým postojům, postaveným již na lepším pochopení podstaty věci. Domnívám se, že si předseda sněmovny přece jen našel čas na to, aby se seznámil s celou problematikou - a byť se nestal jejím zastáncem, alespoň se na vše začal dívat realističtěji. I když se s jeho argumenty nemusí zdaleka každý ztotožnit, je určitě vhodné se s nimi seznámit a vzít je v úvahu - i jako určitou protiváhu někdy dosti nekritickému vychvalování "nové ekonomiky" jako všeléku na všechny neduhy.