Vyšlo v měsíčníku CHIP, v dubnu 2000
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b00/b0400002.php3

Jaké výhody přináší Internet2000?

Z výše uvedeného popisu, a nejvíce asi z obrázků, je patrné co tarif Internet2000 přináší: výrazné zlevnění hovorů sloužících pro připojení k Internetu - ovšem jen pro delší hovory a v době mimo špičku, resp. mimo pracovní dobu. Je celkem evidentní, že Telecom se konstrukcí tohoto tarifu snaží směrovat poptávku po Internetu do pozdních večerních a nočních hodin, do doby kterou sám označuje jako "nejslabší pásmo", kdy je jeho síť minimálně vytížena - a v této době je ochoten k relativně velkému zvýhodnění uživatelů Internetu. Naproti tomu v době špičky, a tedy v pracovní době většiny firem, různých institucí a orgánů včetně například škol, je zvýhodnění jen velmi malé a navíc se týká jen delších hovorů (nad 8 minut). Pokud tedy bude někdo chtít používat Internet ke své práci (například nějaká firma), nebo třeba k výuce (škola), příliš velké zvýhodnění nepocítí. Pokud se navíc budou takovéto subjekty snažit chovat úsporně a nezůstávat připojeni zbytečně dlouho - ale například jen po dobu nezbytnou k načtení elektronické pošty - a délka jejich jednotlivých připojení nepřesáhne 8 minut, pak vlastně nebudou zvýhodněni vůbec nijak.

Obecně tedy lze vyslovit názor, že zvýhodněný tarif Internet2000 (podobně jako jeho předchůdce Internet99) poskytuje výrazné zvýhodnění tomu, kdo je ochoten a schopen se ve svém způsobu využívání Internetu přizpůsobit tomu, co si přeje Telecom. Tedy počkat do pozdních večerních a nočních hodin, nebo na víkendy. Naopak ten, kdo není ochoten či schopen se přizpůsobit a chce používat Internet tehdy, kdy to potřebuje on sám (zejména v pracovní době), bude zvýhodněn jen velmi málo.

Nikdo nebude bit

Na rozdíl od tarifu Internet99, a to je vhodné si říci, nebude nikdo na zvýhodněném tarifu Internet2000 příslovečně "bit" - předchozí Internet99 totiž byl pro některé kratší hovory dokonce dražší než obyčejný nezvýhodněný tarif. Proto pro některé uživatele a jejich konkrétní potřeby bylo dokonce na zváženou, zda se jim vyplatí zvýhodněný, nebo naopak nezvýhodněný tarif. Konstrukce tarifu Internet2000 již tento paradox odstraňuje, a nový tarif není nikdy dražší, než běžný telefonní tarif. Ovšem ani srovnání s původním tarifem Internet99 není nijak přehnaně růžové - libovolně dlouhý hovor je podle Internet2000 buď stejně drahý jako podle Internet99, nebo je levnější nejvýše o cenu 1 impulsu (tj. o 2,60 Kč). Žádné progresivní zlevnění oproti Internet99, tedy zlevnění zvyšující se s délkou hovoru, zavedeno nebylo.

Národní a lokální verze

Tarif Internet2000 se z pohledu uživatelů zase až tak neliší od předchozího Internetu99, pokud jde o ceny hovorů. Významnější změna je ale u dostupnosti čísel, na která uživatelé volají ke svým providerům. Na rozdíl od předchozí verze má totiž nový Internet2000 dvě verze, a to národní a lokální. Z pohledu uživatele je mezi nimi následující rozdíl: poskytovatel připojení (provider), který nabízí národní verzi tohoto tarifu, nabízí jedno telefonní číslo na které lze volat odkudkoli z celé ČR, jako místní hovor (a se zpoplatněním podle tarifu Internet 2000). Jeho zákazníci tudíž mohou být libovolně "rozprostřeni" po celé ČR, a mají stejný přístup ke službám tohoto poskytovatele.

Naproti tomu poskytovatel, který od Telecomu získal jen lokální variantu tarifu Intenet2000, nabízí svá přístupová čísla jen v některých konkrétních lokalitách, ale ne plošně po celé ČR. To znamená, že jeho uživatelé se mu mohou na daná čísla dovolat jen z některých míst v ČR a z jiných ne. Přesněji: z ostatních míst se sice mohou dovolat také, ale nikoli již se zvýhodněnou tarifikací podle tarifu Internet2000, ale s tarifikací jako u meziměstského hovoru.

V praxi je samozřejmě zapotřebí se obrátit na konkrétní poskytovatele připojení a vyžádat si od nich aktuální informace o tom, zda a kde nabízí komutované připojení s tarifem Internet2000. V době psaní tohoto článku (počátek března) se situace velmi rychle měnila, a národní verzi tarifu Internet již měli tito poskytovatelé: IOL, Cesnet, PVT, Contactel, GIN a WorldOnLine.

Provize pro poskytovatele

Tarif Internet2000 přináší oproti předcházejícímu Internetu99 ještě jednu podstatnou změnu, která se ale koncových uživatelů týká jen nepřímo. Jde o to, že provozovatel veřejné telefonní sítě (Český Telecom) se v rámci tarifu Internet2000 dělí s poskytovateli připojení o část svých výnosů z telefonních poplatků - což je logické vzhledem k tomu, že oni mu "přináší" zákazníky generující telefonní provoz. Poskytovatelé pak mohou z takto získaných prostředků financovat své služby - jak se ale ukazuje, výše provize poskytovaná v rámci Internet2000 sama o sobě nepostačuje ke krytí všech nákladů poskytovatelů připojení, tak aby tito mohli poskytovat své služby zdarma. Ti poskytovatelé, kteří tak dnes již činí (mj. Czech OnLine a WorldOnLine) musí svou službu "Internet zdarma" financovat ještě z dalších zdrojů.