Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b00/b0400001.php3

Tarif Internet2000

Většina poskytovatelů připojení (providerů, ISP) dnes nabízí možnost komutovaného připojení k Internetu prostřednictvím zvýhodněného tarifu Internet 2000. Jaká ale je podstata tohoto tarifu, v čem jsou jeho přednosti a co je potřeba udělat, aby jej bylo možné využívat?

Pro správné pochopení toho, co tarif Internet2000 je a jak funguje, je vhodné se vrátit trochu do historie. Konkrétně do podzimu roku 1998, kdy tehdejší SPT Telecom (dnes Český Telecom) oznámil drastické zvýšení místních telefonních hovorů - o 62,5 procenta, což samozřejmě hrozilo postihnout celou telefonující veřejnost, ale v největší míře právě uživatele Internetu. Konkrétně ty uživatele, kteří si nemohou dopřát jiný druh připojení a jsou odkázáni na připojení komutované (neboli: telefonické připojení, též: dial-up připojení, fakticky prostřednictvím modemu a veřejné telefonní sítě). Snad si ještě vzpomenete na akci Bojkot a na to, jak drastické zvýšení tehdy vyhnalo uživatele Internetu do ulic a přimělo je k hlasitému veřejnému protestu.

V reakci na tyto protesty Telecom zavedl v roce 1999 zvýhodněný telefonní tarif s názvem Internet99, který je předchůdcem dnešního tarifu Internet2000. Je to tarif speciální v tom smyslu, že jsou jím tarifikovány (zpoplatňovány) pouze hovory jdoucí na určitá konkrétní telefonní čísla, a to čísla poskytovatelů připojení, na která se dovolávají jejich zákazníci. Nejde tedy o "běžný" telefonní tarif, v tom smyslu že by jím mohly být zpoplatňovány jakékoli hovory - platí pouze pro předem stanovená telefonní čísla, na kterých je zaveden (a na kterých zase neplatí běžný telefonní tarif). Zřízení takovéhoto čísla i se zvýhodněnou tarifikací je věcí dohody mezi provozovatelem veřejné telefonní sítě (Telecomem) a poskytovatelem připojení (providerem). Uživatel Internetu sám nemusí dělat nic, nikde se nemusí přihlašovat ani o cokoli žádat. Jediné, co musí udělat, je dozvědět se zda jeho poskytovatel nabízí možnost připojení na telefonní čísla se zvýhodněným tarifem, a pak tato čísla fakticky používat. Samozřejmě je v zájmu samotných poskytovatelů připojení, aby tuto informaci předali svým aktuálním i potenciálním zákazníkům - proto vám mohly do vaší schránky přijít dopisy typu "právě jsme zavedli zvýhodněný tarif Internet2000, na telefonních číslech …."

Jak vypadá Internet2000?

Telefonní poplatky jsou dnes rozhodně nejvýznamnější část průběžných nákladů na komutované připojení k Internetu (druhá složka těchto nákladů, jdoucí do kapsy poskytovatelům připojení, dnes může být dokonce nulová, díky různým nabídkách Internetu zdarma). Pro uživatele využívající Internet intenzivněji není žádným problémem "protelefonovat" měsíčně několik tisíc korun. Pro ně, stejně jako pro všechny ostatní komutované uživatele Internetu, je tedy velmi podstatné jak velké úspory jim zvýhodněný tarif přináší.

Odpověď lze najít na obrázcích, které srovnávají náklady na různě dlouhé hovory ve špičce a v noci. Jak je z nich patrné, tarif Internet2000 po určitou dobu kopíruje běžný (nezvýhodněný) telefonní tarif, vesměs do 6. minuty, a teprve poté začíná být skutečně výhodnější, protože další impulsy naskakují až za delší časové intervaly.

Podíváme-li se na tarif Internet2000 podrobněji, zjistíme že rozlišuje tři časová pásma (špička, slabé a nejslabší), která se ale nekryjí zcela s časovými pásmy běžného tarifu, a tak je fakticky třeba rozlišovat čtyři časové intervaly:

  • špička, od 7 do 17 hodin v pracovní dny: zde tarif Internet 2000 do 6. minuty délky hovoru kopíruje běžný telefonní tarif v době špičky, což znamená že nový impuls naskakuje každých 120 sekund. Také to samozřejmě znamená, že v této době na zvýhodněném tarifu vůbec nic neušetříte. Výhodnost zvýhodněného tarifu se začíná projevovat až po oné zmíněné 6. minutě délky souvislého připojení, kdy jednotlivé impulsy začínají naskakovat každých 180 sekund (tedy každé 3 minuty, místo 2 minut u běžného tarifu). Fakticky se tak zvýhodněný tarif Internet 2000 stává výhodnějším od 8. minuty délky hovoru, kdy se poprvé obě cenové křivky od sebe "odtrhují" - viz obrázek
  • slabé pásmo I. v pracovní dny od 17 do 19 hodiny. Zde naskočí první impuls na začátku hovoru a druhý ve 120 sekundě, další naskakují každých 6 a půl minuty (390 sekund). Fakticky tak začíná být tarif Internet2000 výhodnější již od 4 minuty délky souvislého připojení.
  • slabý pásmo II., v pracovní dny od 19 do 21 hodin. Zde již zvýhodněný tarif Internet2000 na svém začátku kopíruje běžný tarif mimo špičku, s intervalem naskakování impulsů 4 minuty 50 sekund. První impuls tedy naskočí okamžitě, druhý za ony 4 minuty 50 sekund (resp. 290 sekund), a další impulsy naskakují každých 6,5 minuty (resp. 390 sekund).
  • nejslabší pásmo, v pracovní dny od 21 hodiny večerní do 7 hodiny ranní a po celé víkendy a svátky. Zde tarif Internet2000 opět zpočátku kopíruje běžný telefonní tarif mimo špičku - první impuls naskočí okamžitě, druhý po 4 minutách a 50 sekundách (290 sekundách). Další impulsy pak naskakují pomaleji, každých 750 sekund (neboli 12,5 minuty). Jak je patrné z obrázku, fakticky výhodnější začíná být v tomto pásmu tarif Internet2000 od 9 minut a 40 sekund délky souvislého připojení.