Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 16/98, v roce 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/axxxk170/a816k170.php3

Gurmán - výběr pražských restaurantů

On-line verze tištěného přehledu pražských restaurací, který hodnotí jejich celkovou kvalitu, obsluhu, atmosféru i cenu.

Domovská stránka s logem

Dnes bych vás rád seznámil s jedním zajímavým projektem, který se snaží o nezávislý pohled na pražskou restaurační scénu - jde o projekt agentury ANY, a podle jejího vlastního vyjádření "určený především organizacím zabývajícím se cestovním ruchem - hotelům, cestovním kancelářím, leteckým společnostem a každému, kdo má zájem se dozvědět, kde se jak vaří, kde jsou příjemní číšníci nebo kam nikdy nevstoupit!" Jde o výsledek hodnocení pražských restaurací přímo jejich návštěvníky (nikoli maskovanými inspektory, jako ve znáném filmu Louise de Funése). Ačkoli přesná pravidla hry, resp. výběru hodnotitelů jsem na dnes navštíveném WWW serveru nenašel, uvádí se zde alespoň tolik, že "náhodní návštěvníci hodnotí dvakrát ročně gastronomické podniky známkou 1-5 (jako ve školní klasifikaci) a to v následujících kategoriích: jídlo, obsluha, atmosféra a cena. Body jsou pak statisticky vyhodnocovány. Restauranty tak získávají svou známku v absolutním hodnocení i v jednotlivých kategoriích.". Výsledkem takovéhoto sběru dat a jejich vyhodnocení pak je knižní publikace, která pod názvem "Gurmán - výběr pražských restaurantů" poprvé vyšla v září loňského roku (a pololetní cyklus sběru dat nanzančuje, že další vydání budou následovat). K mání je tato publikace např. v pražském Arbesově knihkupectví, ale lze si ji objednat i on-line (stojí 115,- Kč).

Abecední přehled hodnocení

Pro uživatele Internetu je ale podstatné, že obsah této publikace (ze září loňského roku) dnes najdou i on-line, na výše uvedené adrese (domovskou stránku s emblémem Gurmána ukazuje první obrázek).

K dispozici je zde přehled hodnocení jednotlivých restaurací, řazený abecedně - příklad (pro písmeno P) vidíte na dnešním druhém obrázku. Najdete zde stručně "kvantitativní" hodnocení známkami ve čtyřech základních kategoriích. Podrobnější hodnocení (zřejmě subjektivní dojem některého z hodnotitelů) můžete získat kliknutím na jméno konkrétní restaurace - schválně jsem se podíval, jak dopadnul restaurant Pravěk, kterým jsme se zabývali v minulém dílu Zajímavostí (jeho podrobnější hodnocení vidíte na třetím obrázku). Samozřejmostí jsou kontaktní údaje na každou restauraci (adresa, telefon).

Pro návštěvníky Prahy (ale samozřejmě i pro starousedlíky a všechny ostatní) jistě bude velmi inspirativní a přínosný žebříček TOP 20. Ten je uspořádán do čtyř kategorií: absolutně, podle jídla, podle obsluhy a podle atmosféry. Absolutní hodnocení přitom vzniklo jako vážený průměr všech kritérií (součet dvou známek za jídlo, jedné za atmosféru a za obsluhu, dělený čtyřmi).

Podrobnější hodnocení jedné konkrétní restaurace

Na WWW serveru nechybí ani názory a poznámky známých osobností, reakce z tisku apod. (tedy něco jako kniha hostů). Jsou zde i některé zajímavé výroky, které osvětlují i některé případné nejasnosti. Například pan Karel Šíp, zřejmě v roli hodnotitele, naspal v časopise Úspěch: "Už se přímo těším, jak napíšu samé "sardele" jednomu podniku, kde mě onehdá pěkně vzali na hůl!". Zajímavý je i citát z týdeníku Ekonom: "Nezávislé hodnocení umožňuje finanční podpora společnosti Coca-Cola; náklady soudních sporů s propadajícími restauratéry si nese vydavatel sám.".

Něco o hodnocení ....

Jediné, co Internetové podobě Gurmána zatím zřejmě chybí, je vícejazyčnost. Samotné tištěné vydání přitom vychází i v němčině a angličtině.