Vyšlo v deníku Právo, 14.4.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a99/a904o200.php3

Jak na Internet 99?

Historie tarifu Internet99 se začala psát již na podzim loňského roku, kdy dosud monopolní SPT Telecom oznámil, že chystá drastické zdražení místního hovorného - podle jeho kalkulací v průměru o 25 procent, ale pro mnohé hovory ještě výrazněji, až o 62,5 procenta. Jako první se proti tomuto vzbouřili komutovaní uživatelé Internetu - tedy lidé, kteří se k Internetu připojují prostřednictvím modemů a veřejné telefonní sítě - protože právě na ně má takovéto zvýšení největší a téměř likvidační dopad. Protesty sílily, zformovalo se protestní hnutí "Internet proti monopolu", a pod petici proti monopolistickým praktikám SPT Telecom se podepsalo nad 100 000 lidí. Výsledkem tlaku veřejnosti na SPT Telecom byl příslib tohoto monopolního operátora, že dopady zdražení na rozvoj Internetu zmírní zavedením speciálního tarifu, určeného právě pro potřeby komutovaného (tj. "modemového") připojení k Internetu. Návrh tohoto tarifu, který dostal jméno Internet99, posléze skutečně spatřil světlo světa, a jeho zavedení bylo naplánováno k 1. lednu 1999 - tedy souběžně s náběhem zdraženého telefonního tarifu.

Zavádění tarifu Internet99 však doprovázely četné problémy - prvním bylo vydání výjimky z číslovacího plánu, kterou musel Telecomu udělit Český telekomunikační úřad. Oba subjekty se nejprve vzájemně obviňovaly z obstrukcí a zdržování, a potřebná výjimka byla udělena až v lednu t.r., s platností omezenou jen do konce roku 1999. Další překážkou v zavedení tarifu Internet99 byl odmítavý postoj Internet providerů (tzv. poskytovatelů připojení), kteří se teprve na přelomu ledna a února dozvěděli, jaké konkrétní podmínky zavádění nového tarifu pro ně SPT Telecom uchystal. Po druhé vlně protestů (tentokráte ze strany providerů) došlo k určitým úpravám tarifu Internet99, a teprve od počátku března pak začalo jeho faktické zavádění.

Jak přejít na tarif Internet99?

Přechod na nový tarif Internet99 je především záležitostí konkrétního internetového providera. Ten si totiž musí u SPT Telecom objednat buď zřízení nových přístupových linek, nebo změnu stávajících (jejich "přepojení" na nový způsob tarifikace). Jakmile k tomu dojde, pro uživatele (zákazníky příslušného providera) to znamená jednu jedinou, ale zato dosti důležitou věc: změní se telefonní čísla, na která jejich modemy "volají" do Internetu a připojují se k němu. Nový tarif Internet99 totiž vyžaduje také speciální přístupová čísla (začínající číslicí 0).

Z ryze praktického pohledu to pro uživatele znamená, že musí na svém počítači změnit přednastavené číslo, na které jejich modem "volá". Způsob, jakým se této velmi jednoduché změny dosáhne, je samozřejmě velmi závislý na konkrétním programovém vybavení, které uživatel používá - pokud tuto změnu nezvládnete či vůbec nevíte jak na ni, je asi nejrozumnější obrátit se na tzv. hot line (či help desk či jiný druh podpory, který provideři poskytují svým zákazníkům).

Důležité je, že přechod uživatele na nový tarif Internet99 není spojen s žádným "papírováním", či dokonce s nutností chtít cokoli po společnosti SPT Telecom, nebo s povinností jí cokoli oznamovat atd. Jedinou změnou je skutečně to, že v určitém okamžiku změníte telefonní číslo, na které "voláte" do Internetu.

Velmi podstatné je samozřejmě to, jak se uživatelé dozvědí, že jejich provider již přešel na používání nového tarifu Internet99, a na jaká konkrétní čísla mají volat (a od jakého data). Zde nelze říci nic obecného, než jen to, že to závisí na konkrétním providerovi a způsobu, jakým se rozhodne oslovit své zákazníky a informovat je o všem potřebném.

Jaké výhody přináší Internet99?

Podstatou celého tarifu Internet99 je prodloužení časových intervalů, za které uživatelům "naskakují" jednotlivé tarifní impulsy - ve stejné výši jako při běžném telefonním hovoru, tj. 2,60 Kč (rozdíl je tedy v době, za kterou "naskočí"). Délka těchto časových intervalů se řídí podle tří časových pásem:

  • tzv. 1. internetové pásmo, v době od 7 do 17 hodin pracovního dne - v této době "naskočí" jeden impuls za každé započaté 3 minuty
  • tzv. 2. internetové pásmo, v době od 17 do 21 hodin pracovního dne - v této době "naskočí" jeden impuls za každých započatých 6,5 minuty
  • tzv. 3. internetové pásmo, v době od 21 do 07 hodin pracovního dne, a po celý den o weekendech a svátcích - v této době "naskočí" jeden impuls za každých započatých 12,5 minuty.

Nesmírně důležitým dovětkem k těmto údajům je skutečnost, že SPT Telecom si za každý sestavený hovor, tarifikovaný (účtovaný) tímto způsobem, účtuje ještě tzv. sestavovací poplatek, ve výši jednoho impulsu, tedy 2,60 Kč.

Následující tabulka přináší srovnání ceny hovorů různé délky v roce 1998, a v roce 1999, samostatně pro běžný telefonní tarif a tarif Internet99, a to v době silného provozu (resp. v tzv. 1. Internetovém pásmu), včetně sestavovacího poplatku.

Délka hovoruPočet impulsů á 2,40 za 1 hovor v roce 1998Cena hovoru v roce 1998Počet impulsů á 2,60 za hovor v roce 1998Cena hovoru v roce 1999Počet impulsů á 2,60 za hovor, s tarifem Internet99Cena hovoru dle tarifu Internet99 (včetně sestavovacího poplatku)
Do 2 minut 1 2,40 1 2,60 1 2,60/5,20
2-3 minuty 1 2,40 2 5,20 1 5,20
3-4 minuty 2 4,80 2 5,20 2 7,80
4-5 minut 2 4,80 3 7,80 2 7,80
5-6 minut 2 4,80 3 7,80 2 7,80
6-7 minut 3 7,20 4 10,40 3 10,40
7-8 minut 3 7,20 4 10,40 3 10,40
8-9 minut 3 7,20 5 13 3 10,40
9-10 minut 4 9,60 5 13 4 13
10-11 minut 4 9,60 6 15,60 4 13
11-12 minut 4 9,60 6 15,60 4 13
Tabulka: ceny hovorů různých délek v roce 1998 a v roce 1999 podle běžného telefonního tarifu a dle tarifu Internet99

Z této tabulky je vidět, že v pracovní době (resp. v době silného provozu, neboli v době 1. internetového pásma) začíná být tarif Internet99 výhodnější než "nezvýhodněný" běžný telefonní tarif až od osmé minuty souvislého hovoru výše (a pro některé kratší hovory je dokonce ještě dražší). Tato skutečnost přitom platí i pro ostatní časová pásma. Oproti běžnému telefonnímu tarifu roku 1998 je tarif Internet99 v době špičky vždy nevýhodnější, a to pro libovolně dlouhý hovor. Pro ostatní časová pásma pak již delší hovory (nad 8 minut) jsou přeci jen výhodnější. Například 30-minutový hovor v době slabého provozu stojí v běžném telefonním tarifu 20,80 Kč, zatímco v tarifu Internet99 (v 3. internetovém pásmu) stojí přesně polovinu, neboli 10,40 Kč. Ještě v roce 1998 stál takovýto hovor 12 korun (v běžném, tedy nijak nezvýhodněném tarifu).

Záludnosti tarifu Internet99

Největší záludností tarifu Internet99 je sestavovací poplatek ve výši 2,60 Kč, účtovaný za každý uskutečněný hovor. Celý tarif Internet99 se tímto sestavovacím poplatkem prodražuje, a hlavně přestává být lineární - přestává platit to, že jeden hovor stojí stejně jako dva hovory poloviční délky. Sestavovací poplatek funguje fakticky jako penalizace krátkých hovorů, a nutí uživatele aby zůstávali připojeni déle, protože teprve při delším připojení se více "rozmělní" do celkové ceny hovoru.

První verze tarifu Internet99, se kterou SPT Telecom přišel na podzim loňského roku, předpokládala že sestavovací poplatek bude účtován okamžitě, jakmile dojde k "hovorovému spojení". Pak by si Telecom "přišel na své" (vyinkasoval ihned 1x 2,60 Kč za sestavovací poplatek a 1x 2,60 Kč za první časový interval), a to bez ohledu na to, jestli se modemům na obou koncích vůbec podaří navázat "datové" spojení, a jestli se uživateli podaří přihlásit se do sítě jeho providera. Silné protesty uživatelské veřejnosti a posléze i internet providerů nakonec přiměly SPT Telecom posunout okamžik "započítání" sestavovací poplatku na konec druhé minuty hovoru - ovšem jen na takových telefonních ústřednách, které to umožňují. Oficiální Informace o tom, které konkrétní ústředny takovéto posunutí nedokáží a tudíž započítávají sestavovací poplatek ihned, však není veřejně dostupná (alespoň pokud je autorovi tohoto článku známo).

Velmi důležitým důsledkem sestavovacího poplatku je skutečnost, že ovlivňuje celkovou výhodnost tarifu Internet99 - pro některé hovory jej činí skutečně výhodnějším než je běžný telefonní tarif (pro hovory delší než 8 minut, nezávisle na časovém pásmu), pro jiné hovory je stejně drahý (pro většinu kratších hovorů), a pro některé hovory je dokonce ještě dražší než běžný telefonní tarif (mj. v době v době silného provozu pro hovory délky 3 až 4 minuty, viz výše uvedená tabulka, a na ústřednách které posunutí nepodporují také pro všechny hovory kratší 2 minut). Snad nejhůře na tom jsou uživatelé, připojení ke starším analogovým telefonním ústřednám bez časové tarifikace. Těm totiž "nezvýhodněný" tarif poskytuje libovolnou délku připojení za cenu jednoho impulsu (tj. 2,60 Kč), zatímco "zvýhodněný" tarif Internet99 jim počítá délku připojení!

Na otázku, zda je tarif Internet99 pro uživatele vždy výhodnější než běžný telefonní tarif, tedy odpověď zní NE! Aby se koncový uživatel mohl chovat maximálně efektivně a vždy využíval nejpříznivější tarif, musel by mít možnost volby mezi oběma způsoby tarifikace. SPT Telecom původně sliboval, že něco takového bude možné, ale později vytvořil ostatním providerům takové podmínky, že to není ekonomicky únosné (a právě kvůli tomu vzniklo celé protestní hnutí providerů proti monopolistickým praktikám SPT Telecom). Sám SPT Telecom se rozhodnul nenabízet svým zákazníkům možnost volby tarifikace, a umožňuje jim pouze tarifikaci dle tarifu Internet99. Ostatní velcí provideři, přinucení konkurenčními tlaky k zavádění tarifu Internet99, se do doby psaní tohoto článku explicitně nevyjádřili zda budou nabízet oba způsoby tarifikace současně, ale vzhledem k ekonomické náročnosti takovéhoto řešení lze očekávat, že nakonec také přejdou výlučně na tarif Internet99.

Podstatná je na tarifu Internet99 také skutečnost, že relativně největší zvýhodnění (u delších hovorů) poskytuje v tzv. 3. internetovém pásmu, neboli mimo pracovní dobu, zatímco v pracovní době (v 1. internetovém pásmu) je zvýhodnění delších hovorů nejmenší. To vytváří tlak na přesun "poptávky" po Internetu do večerních a nočních hodin, a představitelé SPT Telecom to dokonce nijak neskrývají (dokonce uvádí, že v době špičky by telefonní síť neunesla nárůst poptávky po připojení k Internetu). Přitom "přesun poptávky" je možný u domácích uživatelů, ale nikoli u malých a středních firem, které Internet využívají pro své podnikání.

Jak používat tarif Internet99?

U dřívější "nezvýhodněných" telefonních tarifů bylo možné a typické, že se uživatelé připojovali jen na dobu nezbytně nutnou, například pro stažení a odeslání své elektronické pošty a pro rychlé načtení několika málo WWW stránek, pak se zase rychle odpojili, a teprve pak svá data zpracovávali (četli svou poštu a WWW stránky atd.). Koncepce tarifu Internet99, a především pak sestavovací poplatek, však působí proti takovémuto "ekonomicky šetrnému" chování uživatele, který chce minimalizovat své výdaje na telefon. Tím, že sestavovací poplatek penalizuje krátká připojení, nutí uživatele aby zůstávali připojeni déle, kdy se teprve projevuje určité relativní zlevnění. Fakticky to znamená, že nový tarif nutí uživatele "nakupovat ve velkém" (zůstávat připojeni déle), a teprve pak jim dává určitou "množstevní slevu". Bohužel se uživatele neptá, zda chce či potřebuje "nakupovat ve velkém", a bez milosti penalizuje "malé nákupy".

Z tohoto konstatování pak také vyplývá optimální strategie pro uživatele, kteří chtějí své peníze co nejvíce zhodnotit. Stejně jako dříve platí, že nechcete-li vyhazovat peníze z okna (resp. zbytečně utrácet za telefon), odložte veškeré přemýšlení, čtení a jiné zpracovávání internetového obsahu (např. elektronické pošty, WWW stránek atd.) na dobu, kdy se odpojíte. Dobu, kdy jste připojeni, se snažte maximálně využít pro nejrůznější aktivní úkony (stahování pošty, vyhledávání, načítání WWW stránek do nových instancí svého browseru atd.). Vždy si proto dopředu rozmyslete a připravte to, co chcete udělat, a mějte na paměti, že za každé přemýšlení či váhání v době svého připojení platíte nemalé peníze do kapsy provozovatele veřejné telefonní sítě, v závislosti na době svého připojení. Přesně stejné ponaučení bylo samozřejmě aktuální i dříve, u "nezvýhodněných" telefonních tarifů. Nyní si ale k tomuto přidejte ještě jedno další důležité ponaučení - vždy si dopředu připravte dostatek smysluplných "aktivit", tak abyste plně využili delší dobu připojení, při které se vám teprve začíná nový tarif vyplácet.

Dodržet výše uvedená doporučení není vůbec lehké, a to ani pro zkušené uživatele Internetu. Navíc je to v ostrém protikladu k celé myšlence a koncepci Internetu jako takového. Základním principiálním problémem je zde již pouhá skutečnost, že u nás existující telefonní tarify jsou časově závislé (zatímco náklady telefonních společností na provoz jejich sítě jsou prakticky nezávislé na tom, jak dlouho hovory trvají). Ve světě, kde chtějí rozvoj Internetu skutečně podporovat, se prosazuje paušální telefonní tarif, nezávislý na době připojení (délce hovoru). Náš monopolní SPT Telecom však o něčem takovém nechce ani slyšet.


Tento článek vyšel v deníku Právo na dvě části: první část dne 14.4.1999, pod názvem "Jak na Internet 99?" druhá část dne 21.4.1999, pod názvem "Vyplatí se pořídit si tarif Internet 99?"