Vyšlo v deníku Lidové noviny , 22.2.1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a99/a902c200.php3

Co je internetová telefonie?

Po dlouhá desetiletí byli lidé odkázani jen na telefonování prostřednictvím klasické telefonní sítě. Teprve v nepříliš dávné době se začaly objevovat první alternativy, mezi které patří mobilní telefony. Dnes je velká budoucnost přisuzována telefonování po datových sítích, a zejména pak telefonování po Internetu - tedy tzv. internetové telefonii.

Telefonování, chápané jako vedení hlasového dialogu mezi dvěma (či více) účastníky, není ničím jiným než službou. Podobně jako jiné služby, může být i telefonování zprostředkováno různými technologiemi. První použitelná technologie pochází ještě z památných dob Alexandra Grahama Bella, a jejím postupným zdokonalováním se vyvinuly dodnes fungující klasické telefonní sítě (u nás v podobě pevné veřejné telefonní sítě provozované SPT Telecomem). Je ale možné očekávat, že tato konkrétní technologie, pocházející ještě z minulého století, bude i dnes tou nejvýhodnější a bude nejlépe vyhovovat všem různorodým potřebám uživatelů? Určitě ne. Obrovský nástup mobilních telefonů systému GSM ve světě i u nás ukazuje, že i jiné technologické možnosti mají šanci se velmi rychle uchytit a získat si své místo na trhu.

Další možností jak zajistit "telefonování" coby služby je využít k přenosu lidského hlasu datové sítě, tedy sítě určené primárně pro přenos dat, například mezi počítači. Příkladem takovéto sítě je i dnešní celosvětový Internet. Samotný "datový charakter" těchto sítí přitom není nijak na závadu, protože i digitální telefonní sítě dnes přenáší lidský hovor v podobě číslicových dat. Skutečně podstatný rozdíl je ve dvou věcech: v kvalitě a ceně. Zatímco klasické telefonní sítě, budované od začátku s ohledem na potřeby přenosu lidského hlasu, jsou schopné zaručit potřebnou kvalitu, sítě datové kvalitu negarantují. Pouze se snaží o co nejkvalitnější přenos, ale pokud to není v jejich silách, mohou data například chvíli pozdržet, což má negativní vliv na srozumitelnost hovoru. Na druhou stranu jsou datové sítě výrazně úspornější co do provozních nákladů, a dokáží tedy přenášet data výrazně laciněji. Shrnuto a podtrženo to znamená, že telefonování po datových sítích je obecně lacinější, ale méně kvalitní.

Pro praxi je samozřejmě nesmírně důležitá míra: o kolik je takovéto telefonování lacinější, a o kolik je kvalita nižší. Faktem je, že ještě před cca dvěma roky bylo telefonování po Internetu považováno za nepříliš použitelné právě z důvodu nízké kvality. Od té doby se ale mnohé změnilo - zlepšily se jak přenosové schopnosti Internetu, tak i schopnosti programů umožňujících telefonování po Internetu. Dnes už je telefonování po Internetu všeobecně považováno za možné a použitelné (co do kvality), a velmi výhodné co do ceny.

Pokud si mezi sebou telefonují po Internetu dva uživatelé počítačů, nestojí je to vůbec nic - i když telefonují libovolně dlouho a libovolně daleko, třeba až na druhý konec zeměkoule. Internetu je totiž jedno, zda jej někdo používá například pro elektronickou poštu, pro brouzdání WWW stránkami, či pro telefonování po Internetu.

Pro přesnost je ale vhodné zdůraznit, že telefonování po Internetu nestojí uživatele nic navíc proti tomu, co platí za svůj přístup k Internetu - což je typicky paušální poplatek poskytovateli připojení, a dále poplatky Telecomu za protelefonované hovory (typicky místní). Lze to říci také následovně: za místní hovory, které uživatel platí za své připojení k Internetu, může zadarmo telefonovat kamkoli do světa.

Poněkud jiná je situace v případě, kdy uživatel počítače chce po Internetu telefonovat někomu jinému na obyčejný telefon (pevný nebo mobilní). I to je možné, ale vyžaduje to existenci vhodné brány pro přestup telefonního hovoru z datové do telefonní sítě. Takovéto brány dnes ve světě existují, a jsou základem pro poskytování zajímavých služeb, dostupných dnes i u nás. Příkladem mohou být služby Net2Phone a Phone Globe, které tuzemským uživatelům počítačů dovolují telefonovat přes Internet do zahraničí za velmi zajímavé ceny: například 1 minuta hovoru přes službu Net2Phone do USA stojí jen 3,50 Kč. Jde však stále o hovor stylem "z počítače" na "telefon".

Existují však i takové formy internetové telefonie, které umožňují telefonovat stylem "z telefonu" na "telefon", a tedy bez jakýchkoli nároků na vlastnictví či použití počítače. Příkladem může být služba Paegas Internet Call, kterou u nás nabízí společnost Radiomobil ve své síti Paegas (tj. jde o volání z mobilního telefonu sítě Paegas na pevný či mobilní telefon v zahraničí).


Publikováno v Lidových novinách pod názvem "Telefonovat lze i přes internet"