nepublikováno, prosinec 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a98/a812o701.php3

QUO VADIS, SPIS?

SPIS, alias Sdružení pro informační společnost, uspořádalo 7. prosince v pořadí již druhé setkání s novináři. Prezentovalo zde své aktivity a plány do budoucna. Jaké jsou?

Sdružení SPIS bylo založeno 2. března letošního roku, a samo sebe nyní definuje jako "profesní sdružení organizací ICT" - čtenáře ICT revue jistě potěší, že představitelé SPIS-u si vybrali právě zkratku ICT (Information and Communication Technology) pro vyjádření toho, že reprezentují firmy jak z oblasti informačních technologií, tak i z oblasti komunikací. Členem sdružení SPIS je v současné době 21 firem, od výrobců softwaru přes výrobce hardwaru, až po telekomunikační firmy (členem SPISu je mj. i SPT Telecom).

Tento zvýšený akcent na telekomunikace je určitým posunem oproti prvnímu setkání s novináři, které se uskutečnilo letos v červnu. Tam totiž představitelé SPISu kladli důraz především na informační technologie. Cíl samotného SPIS-u, tak jak byl tehdy prezentován, spočíval v prosazování informačních technologií do života, v celém širokém spektru aktivit a oblastí, kterých se to týká - od působení na státní správu a na nezbytné vytváření legislativních a jiných podmínek, přes podporu podnikání až po všeobecnou osvětu. Na tyto tři oblasti - tedy působení na státní správu, podporu podnikání a osvětu - pak také byly zaměřeny tři hlavní projekty, které SPIS začal řešit. Konkrétně se mělo jednat například o zmapování pravomocí v naší státní a veřejné sféře, tak aby bylo zřejmé kdo za co odpovídá a kdo má co v kompetenci. Dále mělo jít např. o zmapování kompatibility naší legislativy s legislativou EU (na poli informačních technologií), s cílem napomoci státní správě k potřebné harmonizaci.

Na druhém setkání SPISu s novináři se o osudu těchto projektů již prakticky nehovořilo. Co zůstalo, bylo celkové zaměření na tři oblasti - státní sféru, podnikání a osvětu vůči veřejnosti - s tím že jako hlavní aktivita SPISu pro rok 1999 je plánována velká konference s mezinárodní účastí a s názvem "Státní a veřejná správa v informační společnosti", která by se měla uskutečnit 24. a 25. května - tedy necelé dva měsíce poté, co se uskuteční jiná konference s praktický identickým zaměřením v rámci akce Březen měsíc Internetu. Nad konferencí SPISu by měl převzít záštitu komisař EU Martin Bangemann, který je nejvyšším představitelem Unie pro oblast informačních technologií (snad netřeba připomínat tzv. Bangemannovu zprávu, kterou připravil kolektiv pod jeho vedením).

Další konkrétní aktivity SPISu pak směřují do oblasti celkové osvěty - SPIS hodlá uspořádat soutěž o nejlepší článek popularizující problematiku informačních (a zřejmě i telekomunikačních) technologií pro nejširší veřejnost.

SPIS také hodlá změnit svůj image "elitářské organizace", sdružující pouze nejvlivnější firmy. Chce rozšířit svou členskou základnu, ze stávajících 21 členů na cca 50, s tím že bude zaveden jednotný členský příspěvek, a bude zavedeno i čestné členství pro význačné osobnosti z oblasti IT.

Novou podobu by v nejbližší době měly dostat i WWW stránky SPIS-u, které najdete na adrese http://www.spis.cz.