Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 11/98, 10. března 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a98/a811k201.php3

Strategie Internetu pro malé a střední firmy

Internet je dnes záležitostí skutečně celé společnosti - eminentní zájem o něj mají jak jednotlivci, tak i nejrůznější organizace, spolky, instituce, a samozřejmě také podnikatelské subjekty, od nejmenších až po největší firmy. Ovšem způsob, jakým k Internetu přistupují velké firmy, se významně liší od strategií, které připadají v úvahu pro střední, malé, i ty úplně nejmenší firmy.

V této zvláštní příloze se zaměříme specificky na potřeby malých a středních firem, které se také chtějí "zapojit" do dění kolem Internetu. Celou problematiku si přitom rozdělíme do několika oblastí, které spolu sice v mnohém souvisí, ale na druhé straně je možné o nich pojednat samostatně:

Při diskutování možností, které připadají v těchto oblastech v úvahu, se budeme snažit o jejich utřídění podle jejich finační náročnosti. Budeme se tedy snažit odpovědět i na otázku: co si může dovolit, resp. jaké možnosti má člověk, který je ochoten investovat několik stovek, několik málo tisíc, nebo několik málo desítek tisíc korun? Stejně tak se ale zamyslíme i nad tím, zda nepřipadají v úvahu i nějaké možnosti, které by byly zcela zdarma, a nestály tudíž ani korunu.

Při popisu jednotlivých možností budeme vždy mít na paměti, že vhodnost určitého konkrétního řešení pro konkrétní účel není zdaleka vždy dána jen výší jeho nákladů - laciné řešení může být laciné jen na první pohled, protože si vynucuje další, nepřímé náklady, které pak mohou ve svém důsledku způsobit, že ono lacinější řešení vyjde ve skutečnosti dráže, než řešení "drahé". Ostatně již kdosi slavný kdysi řekl, že není tak bohatý, aby si mohl kupovat laciné věci. Na druhé straně je ale stejně tak dobře možné, že skutečně lacinější řešení je stejně "plnohodnotné" či dokonce ještě "hodnotnější", než řešení drahé - v praxi jde vždy o to, jaký zvolit kompromis mezi oběma extrémními polohami.

Tato příloha rozhodně není žádnou kuchařkou, která by dávala jednoznačně formulované závěry a snadno aplikovatelné návody, které by někdo mohl použít místo vlastního rozhodování. Není ani detailním průzkumem trhu, který by systematicky porovnával ceny jednotlivých Internet providerů a kvalitu jejich služeb. Snaží se spíše předestřít možnosti, které připadají v úvahu a naznačit důležité souvislosti a trendy, a tím napomoci všem, kteří si chtějí udělat vlastní úsudek a podle něj se pak sami rozhodnout.