Vyšlo na serveru Neviditelný pes, 8. května 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a98/a805p400.php3

FIBEX 98: Lesk a bída českého bankovnictví na Internetu

V rámci letošního veletrhu FIBEX se ve středu 6.5.1998 uskutečnil celodenní seminář "Internet a finanční služby". Některé subjekty ze světa financí jej využily jako vítané příležitosti k vlastní prezentaci a k seznámení širší odborné veřejnosti se svými aktivitami souvisejícími s Internetem. Jiné významné subjekty svou neúčastí naopak daly okázale najevo, že jejich priority jsou zřejmě někde úplně jinde.

Nejvýznamnější událostí letošního Fibexu, která bezprostředně souvisí s Internetem, bylo oficiální zahájení činnosti Expandia banky - stalo se tak k prvnímu dni konání celého Fibexu (tj. k pondělí 4.5.1998), a jednou ze souvisejících akcí bylo i vystoupení představitelů nové banky na zmíněném semináři. Ředitel banky, pan Jan Kala, a ředitel pro strategie a rozvoj pan Pavel Čech, zde prezentovali celkovou filosofii Expandia banky, která se v mnohém odlišuje od všech ostatních bank, které u nás působí. Je normální bankou v tom smyslu, že si u ní lze zřídit účet, a s ním pak vykonávat všechny běžné bankovní operace. Je nenormální bankou v tom smyslu, že si nestaví honosné paláce pro své pobočky, ve kterých pak klienti musí ztrácet čas čekáním ve frontách před ne vždy zcela ochotnými zaměstnanci. Expandia banka je celá postavena na myšlence, že klient bude komunikovat se svou bankou "na dálku", z místa kde se právě nachází a v době, kdy se to právě hodí jemu (tj. kdykoli ve dne či v noci, v pracovní den či ve svátek atd.), a to všemi způsoby které se k tomu dají použít - tedy například prostřednictvím telefonu, faxu, SMS, ale také prostřednictvím Internetu a jeho služby WWW či prostřednictvím emailu. Zájemci o podrobnější informace najdou vše podstatné na adrese http://www.ebanka.cz.

Osobně mne na vystoupení zástupců Expandia banky zaujaly dva důležité momenty. Prvním byla oblast tzv. private bankingu. To je služba, kterou si klasické banky mohou dovolit nabízet svým nejvýznamnějším klientům (rozuměj: nejbohatším), a spočívá v poskytování výrazně "individualizovaných" služeb, včetně služeb konzultačních. Představitelé Expandia banky vyjádřili přesvědčení, že jejich banka díky svému způsobu fungování nabízí možnost vysoce individualizovaných služeb standardně každému klientovi - klienti Expandia banky si totiž mohou sami "parametrizovat" vlastnosti a chování svého účtu podle svých individuálních potřeb. Pokud jsem vše správně pochopil, jde o jistou analogii skriptů, kterými lze ovlivnit chování WWW stránek - u účtu v Expandia bance si jeho vlastník také může sám "naprogramovat" mnoho věcí, které se mají automaticky uskutečnit, dojde-li k předem stanovené podmínce (například k poklesu stavu účtu pod určitou hranici apod.). Klienti tak mají standardně mnohem větší moc a vládu nad svým účtem než v klasických bankách, a mohou se sami postarat o značně efektivní správu svých vkladů. S tím pak souvisí i druhý zajímavý moment - představitelé Expandia banky byli na semináři dotázáni mj. na to, zda relativně vyšší bankovní poplatky (vyšší než u klasických bank) neodradí potenciální zájemce od využití služeb nové banky. Odpověď zněla tak, že možnost individualizace účtu přináší větší zhodnocení vkladů, které poněkud vyšší poplatky bohatě kompenzuje (neboli: dobře naprogramovaný účet si na sebe vydělá sám).

Jedinou bankou z naší velké bankovní pětky, která se na semináři prezentovala, byla IPB. Jednalo se však pouze o prezentaci jejích informačních WWW stránek, na kterých poskytuje základní informace o sobě a svých produktech (což je v dnešní době už trochu málo). Z pokročilejších forem využití Internetu byla předváděna možnost založit si tzv. studentské konto po Internetu - zde IPB vcelku logicky vyšla z úvahy, že po Internetu dokáže nejvíce oslovit právě studenty. V zásadě ale jde jen o jinou formu papírového formuláře, který student vyplní prostřednictvím WWW, banka si jej vytiskne, pošle do příslušné pobočky, ta pak připraví i příslušnou smlouvu, a student ji přijde fyzicky podepsat. O skutečném Internetbankingu v podání IPB padla jen velmi neurčitá informace ve smyslu "pracujeme na tom" (ve spolupráci s PVT).

Vystoupit na semináři měl i představitel ČSOB, ale nedostavil se. Z Komerční banky, Živnobanky a České spořitelny se nikdo k účasti na semináři ani nepřihlásil. To opravdu tyto finanční ústavy nepovažují za potřebné alespoň naznačit, jak se staví k využití Internetu a jak jsou daleko se svými projekty homebankingu a Internetbankingu?

O strategii České spořitelny alespoň nepřímo informovala ve svém vystoupení firma Trask Solutions, která zde prezentovala svá řešení pro tzv. samoobslužné zóny. Mezi nimi byla i praktická ukázka z pilotního projektu samoobslužné zóny České spořitelny - šlo v zásadě o nasazení jednoúčelového terminálu (připomínajícího informační kiosek), umožňující klientům získávat informace o jejich účtech u ČS, a také zadávat konkrétní operace nad těmito účty. Padla zde i informace o tom, že zmíněný jednoúčelový terminál bude moci být emulován programem běžícím na vzdáleném PC (připojeném např. přes Internet), což už vlastně je forma Internetbankingu.

Další firmou, která na semináři prezentovala své technologie (a nikoli bankou, která by prezentovala své služby), byla firma IBIS. Ta zde představila systém RAMESS 2000, představující ucelené řešení pro Internetbanking, phonebanking a další druhy -bankingu. Tento produkt je již v provozu u Rodinné družstevní záložny, která u nás poskytuje skutečný Internetbanking už od prvního ledna letošního roku (a tedy zřejmě jako první, na adrese http://www.rdz.cz). Podle odpovědi na jeden dotaz z pléna jsou další nasazení tohoto systému u nás již za fází podpisu smlouvy, a ve faktickém provozu by měly být za několik měsíců.

Ještě dalším producentem technologií pro oblast bankovnictví, který se na semináři prezentoval, byla firma Microsoft (byť původně ohlášený pan Sodomka pro nemoc nepřijel, a jeho přednášku musel proslovit pan Wijas z firmy Brain Systems). Ze zajímavých produktů byl zmiňován především chystaný MS Internet Financial Server (měl by být dostupný na podzim), a prakticky předváděn byl i produkt MS Investor 5.0. Podrobnosti na adrese http://www.microsoft.com/industry/finserv/).

V odpolední části semináře se pak prezentovali především provozovatelé finančních informačních služeb, a provozovatelé tzv. Internet investmentu - tedy zejména brokerské (makléřské) domy, které jednak poskytují informace z oblasti akcií a burzy, a jednak umožňují svým klientům on-line zadávání příkazů k operacím na burze prostřednictvím Internetu. Jako první se prezentovala společnost SATI, která mj. předvedla živý nákup zadaného počtu akcií na BCPP. Dále se se svou Internetovou strategií, službami a WWW servery prezentovaly i makléřské domy Patria Finance a Softec (se svým serverem www.akcie.cz).

Závěrečná vystoupení se pak již týkala spíše technických (a ne-finančních) otázek: bezpečnosti na Internetu, formátu EDI, certifikačních autorit, personalizace obsahu a virtuálních obchodních domů.