Vyšlo v týdeníku Českomoravský Profit č. 22/98, 25. května 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a98/a805o400.php3

Do bankovních útrob po síti

Kdo má skutečný zájem na Internetbankingu?

Jedním z velkých hitů letošního FIBEXu byly netradiční formy komunikace bank s jejich klienty, využívající možnosti moderních technologií a zejména pak Internetu. Přístup konkrétních subjektů k prezentování vlastních aktivit na tomto poli ale byl značně různorodý a názorně ukázal, že někdo to s Internetbankingem myslí opravdu vážně, zatímco jiný už asi méně.

Na letošním Fibexu nešlo nepotkat stánek nově vzniklé banky Expandia (http://www.ebanka.cz). Stejně tak nešlo nezaznamenat její reklamní kampaň, která odstartovala již před Fibexem, a měla za úkol upozornit na tuto novou a dosti netradiční banku. Oficiální start Expandia banky byl načasován právě k zahájení Fibexu, a tak je jistě možné konstatovat, že představitelé Expandia banky beze zbytku využili Fibexu jako vhodné příležitosti k prezentování svých aktivit. Ostatně, není právě tohle cílem veletrhů typu Fibexu?

Představitelé Expandia banky samozřejmě nevynechali ani celodenní seminář s názvem "Internet a finanční služby", který proběhl jako jedna z četných doprovodných akcí Fibexu. Právě na tomto semináři se ale názorně ukázalo, kdo má skutečný zájem na nových formách přímého bankovnictví, včetně homebankingu, phonebankingu a Internetbankingu a kdo cítí potřebu své aktivity na tomto poli prezentovat, a kdo to naopak nepovažuje za nutné. Expandia banka, která teprve bojuje o své místo na našem bankovním trhu, samozřejmě měla maximální motivaci, a tak nabídnutou šanci plně využila. Velké banky, jmenovitě Komerční banka, ČSOB, Česká spořitelna a Živnobanka, nepovažovali za nutné se semináře vůbec zúčastnit (ČSOB sice ohlásila své vystoupení, ale její zástupce se nedostavil).

Jedinou "velkou" bankou, která se zde prezentovala, tak byla IPB. Její představitel se však mohl pochlubit jen velmi skrovnými výsledky - předváděl jen běžné WWW stránky informující o existenci IPB a o jejích produktech, zatímco celou oblast Internetbankingu musel odbýt poukazem na to, že se řešení připravuje (ve spolupráci s PVT). Jedinou užitečnou zajímavostí a příkladem aktivnějšího využití Internetu tak byla ukázka možnosti založit si studentské konto přes Internet. IPB zde vyšla z logického předpokladu, že skrz Internet asi nejvíce osloví právě studenty. Její možnost založit si studentské konto on-line způsobem však zase není nic až tak světoborného, protože jde v zásadě jen o jinou formu vyplnění běžného papírového formuláře, podle kterého banka následně připraví klasickou (papírovou) smlouvu a tu pak student musí přijít fyzicky podepsat.

Výrazně větší aktivitu projevili na zmíněném Fibexu dodavatelé technologií pro potřeby přímého bankovnictví, a poskytovatelé souvisejících služeb (hlavně z oblasti správy cenných papírů a poskytování informačních služeb). Prezentováno zde bylo například ucelené řešení pro Internetbanking, homebanking i phonebanking (systém RAMESS 2000 firmy IBIS), které je již dnes nasazeno v Rodinné družstevní záložně (http://www.rdz.cz], a další nasazení tohoto systému v tuzemsku jsou prý již "za stádiem podpisu smlouvy"). Se svými technologiemi se prezentovala i firma Microsoft (šlo hlavně o připravovaný MS Internet Financial Server, a o produkt MS Merchant 5.0).

Velkou pozornost celému semináři o Internetu v našem finančním sektoru celkem zákonitě věnovaly i subjekty operující na burze (zejména makléřské domy), které již delší dobu využívají Internet nejen k marketingu svých služeb, ale také k bezprostřední komunikaci se svými klienty (zejména k tomu, aby klienti mohli zadávat svým makléřům konkrétní pokyny k burzovním operacím prostřednictvím Internetu). Například společnost SATI (http://www.sati.cz) předváděla přímo na semináři "na živo" nákup zadaného počtu konkrétních akcií, v on-line režimu prostřednictvím Internetu. Své aktivity pak prezentovaly i další makléřské domy s vlastní Internetovou přítomností - Patria Finance a Softec (provozovatel WWW serveru www.akcie.cz).