Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 36/97, 2. září 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a736k800.php3

World Wide Live

Ve čtvrtek dne 21.8.1997, tedy v den který u nás vzbuzuje tragické historické reminiscence, se konala skutečně celosvětová živá show firmy Microsoft - ne nadarmo pojmenovaná právě "World Wide Live"

Není tomu ještě tak dávno, kdy skutečně nové produkty, služby či technologie byly nejširší odborné veřejnosti představovány na principu kočovného divadla, kterému se honosně říkalo "roadshow" - skupina odborníků postupně objížděla celý svět, a na odborných seminářích seznamovala účastníky se svými novinkami. Dnes je ovšem tempo inovací tak vysoké, že na pořádání podobných putovních seminářů nezbývá čas, a tak se vše začíná řešit jiným způsobem - s využitím takových technologií, jaké jsou k dispozici. Prezentace firmy Microsoft toho byla hezkou ukázkou - šlo o audiovizuální pořad, který byl v konkrétní denní dobu šířen do celého světa hned dvěma způsoby: jako televizní vysílání, prostřednictvím satelitu a systému DirecTV, a po Internetu, prostřednictvím služby NetShow. Uživatelé po celém světě tak mohli sledovat celou prezentaci buď ze svých počítačů (v případě využití NetShow), či ze svých televizorů (schopných přijímat vysílání systému DirecTV), nebo mohli navštívit některý z cca 50 konferenčních sálů po celém světě, kde se průběh celé akce také přenášel. U nás se takovýmto místem stal Kulturní dům Eden v pražských Vršovicích, a i přes vrcholící dovolenkovou sezónu a nesmírné horko, lákající spíše k vodě, zde bylo doslova nabito: odhady uvádí cca 600 diváků.

Ale o čem vlastně celá show byla? Jednalo se hlavně o prezentaci možností nové verze Internet Exploreru 4.0, konkrétně jeho druhé preview verze, která oproti první preview verzi obsahuje četná (a významná) vylepšení, zejména pokud jde o tzv. push technologie. V první části prezentace byly podrobně předváděny možnosti tzv. dynamického HTML, které ovšem byly obsažené již v předchozí preview verzi Exploreru, a naše odborná veřejnost již měla možnost se s nimi seznámit na akci "WEB v pohybu", kterou firma Microsoft pořádala v Praze dne 13. května letošního roku. Podstatou dynamického HTML přitom je možnost měnit nejrůznější hodnoty, atributy a parametry HTML kódu "za chodu", tedy například i u právě zobrazované stránky (odsud označení "dynamické" HTML). Po technické stránce jde o výrazné posílení skriptovacích možností v rámci HTML, tak aby šlo mnohem více "programovat přímo v rámci HTML stránek". Nejzajímavější jsou zřejmě celkové důsledky: až doposud se pro dosažení mnoha požadovaných efektů (například animací, zvláštních druhů a forem písma apod.) muselo využívat "ne-HTML" mechanismů, které jednak komplikovaly správu browserů, ale hlavně představovaly velké objemy dat, které bylo třeba přenášet mezi servery a jejich klienty. Nyní jako kdyby se tyto mechanismy přímo "zabudovaly" do jazyka HTML a do browseru, a pro vyvolání příslušných efektů nyní stačí přenést mnohem menší objemy dat.

Dalším tematickým okruhem, na který se prezentace zaměřila, byla podpora tzv. push technologií, zabudovaná do nové verze Exploreru. Ten již podporuje použití tzv. kanálů (channels), kterými by k uživatelům měly proudit nejčerstvější informace, tematicky zaměřené podle povahy konkrétního kanálu a zájmů uživatele, který si konkrétní kanál vybral a rozhodl se jej "přijímat". Pozornost se zde soustředila také na technickou stránku věci, neboli na jazyk CDF (Channel Definition Format), který slouží k definování obsahu i mnoha dalších vlastností jednotlivých kanálů. Názorně zde bylo předvedeno, že soubory typu CDF, popisující kanály, jsou vlastně jen jednoduchou specifikací toho, co, jak a kdy má být dopraveno k uživateli. Ne nadarmo zde bylo použito výstižné přirovnání k seznamů hostů, zvaných na oslavu (party list).

Třetím velkým tematickým okruhem byla integrace nové verze Exploreru do operačního systému, a zejména pak možnosti tzv. aktivního desktopu. Také zde bylo názorně předvedeno, jak mohou být na aktivní desktop "ukotveny" výstupy informačních kanálů i další informační zdroje, a dokonce byl předváděn i způsob, jak si takovýto kanál napsat. Pro naše uživatele je ale podstatné, že možnosti aktivního desktopu budou pod českými Windows 95 dostupné až s českou verzí nového Exploreru, která by (zřejmě) měla být dostupná u příležitosti Invexu. Anglický Explorer totiž nedokáže podporovat aktivní desktop v jiné jazykové verzi OS Windows 95.