Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 29/97, 29. července 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a729k140.php3

Záplavy na Internetu

Naši malou vlast v srdci Evropy postihla nebývalá přírodní katastrofa - záplavy takového rozsahu, že by si spíše zasloužily označení "potopa". Na pomoc postiženým se záhy vydaly tisíce lidí, a svou troškou přispěl i Internet. Jak?

V době kdy budete číst tyto řádky, snad již bude nezkrotný vodní živel zpátky ve svých korytech, nádržích a dalších obvyklých působištích, a bezprostřední ohrožení z přívalů vody nebude hrozit. Přesto, či možná právě proto, však možnosti Internetu přijít na pomoc postiženým vzrostou. Teprve po opadnutí vzedmutých vod bude moci dojít na obnovu postižených oblastí, a zde se každý efektivně fungující prostředek komunikace a vzájemného informování bude nesmírně hodit.

Coby aktuální informační zdroj Internet samozřejmě zafungoval i v době samotných záplav - vzhledem ke své technické podstatě a způsobu fungování ale těžko mohl oslovit ty, kteří to potřebovali nejvíce - lidi v lokalitách, na které se valila voda, a kteří mnohdy museli doslova vzít nohy na ramena a utéci. Aktuální záplavové zpravodajství na Internet bylo přeci jen určeno těm, kterým voda bezprostředně nehrozila, a měli tedy čas na nějaké surfování (a také fungující přípojku). Jedno z prvních aktuálních zpravodajství přinesl Neviditelný pes pana Neffa (viz dnešní první obrázek [GIF1]). Zde také začala být uveřejňována čísla kont, na která mohli lidé zasílat svou finanční pomocí postiženým - tímto způsobem Internet podpořil lidskou solidaritu, která se v kritickém období v nebývalé míře skutečně dostavila. Stranou samozřejmě nezůstaly ani další "internetové" zpravodajské zdroje, jako České noviny (viz druhý obrázek [GIF2]), či zpravodajství Media Serveru (viz třetí obrázek [GIF3]).

Časem se objevily i první "specializované" povodňové stránky, s podrobnějšími údaji o možnosti poskytování pomoci (viz např. čtvrtý obrázek [GIF4]) jak ve finanční formě, tak i ve formě materiální - tedy například seznam naléhavě potřebných komodit a seznam sběrných míst, kam je možné je doručovat (viz pátý obrázek [GIF5]).

Zajímavé bylo, že jednotlivé WWW stránky věnované záplavám docela dobře "věděly o sobě navzájem", a tak se na sebe mohly odkazovat prostřednictvím odkazů. Tímto způsobem například vešla ve všeobecnou známost adresa www.emergency.cz, na které sídlí server krizového managementu ČR (viz šestý [GIF6,URL6] a sedmý obrázek [GIF7]). Obsah tohoto serveru sice přinášel důležité informace, ale ve srovnání s ostatními zdroji nebyl zdaleka tak aktuální. Zřejmě se lidé kolem tohoto serveru (a kolem krizového štábu CO ČR) věnovali více meritu věci, tedy vlastnímu řešení krizové situace. Do budoucna by ale právě tento WWW server mohl být velmi důležitým zdrojem informací o tom, jak se v krizových situacích chovat, i jak řešit jejich následky.

Poměrně rychle zareagovaly i České dráhy, které na Internetu zpřístupnily aktuální informace o sjízdnosti (resp. nesjízdnosti) konkrétních železničních tratí (viz osmý obrázek [GIF8]). Velmi užitečná, a to hlavně pro nadcházející obnovu postižených oblastí, bude jistě i služba pohotově zřízená Svazem měst a obcí ČR. Jde o on-line databázi poptávek a nabídek pro postižené oblasti (viz devátý obrázek [GIF9]), kde je možné zaregistrovat aktuální požadavky, i dostupné nabídky (snad ale celá tato služba nesklouzne do neplacené reklamy). Na serveru Svazu měst a obcí kromě jiného také zřídili diskusní skupinu s příznačným jménem Povodeň, ve které mohou lidé diskutovat související problémy, a dělit se o zkušenosti s jejich řešením.

Těsně před redakční uzávěrkou článku se pak na našem domácím Internetu objevila jedna další zajímavá WWW stránka (viz desátý obrázek [GIF10]), která by měla představovat celé ucelené informační středisko pro postižené záplavami.


Seznam obrázků:

  1. Aktuální záplavové zpravodajství na Neviditelném psu
  2. "Titulní stránka" Českých novin
  3. Aktuality na Media serveru
  4. Jedna z WWW stránek s údaji o možnostech poskytnutí pomoci
  5. Další stránka s údaji o možnostech poskytnuty pomoci
  6. Domovská stránka Krizového managementu
  7. Část WWW serveru krizového managementu, věnovaná záplavám
  8. Údaje o "sjízdnosti tratí" od Českých drah
  9. Databáze poptávek a nabídek od SMO ČR
  10. Informační středisko pro postižené záplavami