Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 27/97, 1. července 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a727k200.php3

Co je a jak funguje síť TEN-34 CZ

TEN-34, alias Trans-European Network Interconnect at 34 Mbps, je evropský projekt, usilující o vybudování vysokorychlostní páteřní sítě, propojující akademická a vědeckovýzkumná střediska. Jeho hlavním cílem je podporovat rozvoj vědy a techniky. TEN-34 CZ je česká část tohoto nadnárodního projektu.

Projekt TEN-34, o kterém jste se na stránkách CHIPweeku mohli již několikrát dočíst, lze chápat jako reakci akademické a vědeckovýzkumné sféry na fakt, že dříve čistě akademický Internet přešel do rukou komerční sféry, a jeho fungování se nyní řídí spíše zákony trhu, než potřebami vědy a výzkumu. Po věcné stránce je jeho cílem nabídnout akademickým a vědeckovýzkumným uživatelům takové přenosové služby, které by umožňovaly řešit výzkumné projekty z nejrůznějších oblasti. To znamená nejen větší a "dostupnější" konektivitu mezi jednotlivými akademickými středisky, ale také například možnost experimentování s celkovým způsobem fungování přenosových částí sítě, což v komerčně fungujícím Internetu dnes jednoduše nepřipadá v úvahu. Pro úplnost je vhodné dodat, že projekt TEN-34 nezahrnuje pouze vybudování potřebné infrastruktury, ale týká se i určitého počtu pilotních projektů, které byly do tohoto projektu přijaty.

Praktická realizace síťové části celého projektu, který je spoluorganizován Evropským společenstvím, se nevyhnula některým koncepčním nejasnostem - nenašel se například společný konsensus o tom, zda celá síť má být vybudována na "klasickém" protokolu IP (z rodiny protokolů TCP/IP), přímo provozovaném po pronajatých okruzích, nebo zda má být síť TEN-34 vybudována nad službou ATM. Nakonec se přijalo kompromisní řešení: část sítě bude vybudována na protokolu IP, část nad ATM, a mezi oběma částmi budou tři přechodové body (v Londýně, Ženevě a Frankfurtu). Česká část projektu se přiklonila k variantě ATM.

Z výběrových řízení na zřizovatele tuzemských okruhů pro potřeby TEN-34 CZ vzešly vítězně České radiokomunikace a.s., které nabídly vytvoření potřebných okruhů přímo na požadované rychlosti 34 Mbps, a to na bázi bezdrátových (radiových) spojů. To tedy znamená, že u nás budeme mít poněkud netradiční řešení ATM nad bezdrátovými spoji. Vlastně již máme, protože tuzemská část sítě TEN-34, fungující na "plných" 34 Mbps a propojující Prahu, Plzeň, Liberec, Hradec Králové, České Budějovice, Brno, Olomouc a Ostravu, je již v provozu (a dokončuje se pouze připojení Pardubic).

Pokud jde o připojení tuzemské části sítě do zahraničí, zde se ve výběrových řízeních nepodařilo včas najít operátora, který by byl schopen zrealizovat potřebné mezinárodní okruhy. Proto se přistoupilo nejprve k dočasnému řešení - k připojení do zahraničí pomocí dvou okruhů, pronajatých od SPT Telecomu. Každý z těchto okruhů má rychlost "pouze" 2 Mbps, přičemž jeden vede z Prahy do Stockholmu, a druhý do Mnichova. Trvalým řešením, na kterém se již pracuje, bude připojení jediným okruhem Praha-Frankfurt (tj. přímo do "přestupního bodu mezi IP a ATM částí sítě). Tento okruh by již měl mít "plnou" kapacitu, tj. 34 Mbps, a bude jej zajišťovat společnost Global One. Do zkušebního provozu by měl být uveden k 1.8.1997.

Podrobnější informace o celém projektu, včetně detailních popisů technického řešení v jednotlivých lokalitách, postupu a výsledcích výběrových řízení, lze najít na WWW serveru CESNET-u, konkrétně na adrese http://www.cesnet.cz/cesnet/ten34/final.html.