Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 26/97, 24. června 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a726k140.php3

Další služby Atlasu

V dnešních Toulkách zůstaneme ještě na Atlasu, kde jsme minule "nakoukli" do plnotextového prohledávače českého Internetu. Dnes si ukážeme, že Atlas není zdaleka jen toto plnotextového vyhledávání.

Již minule jsme si řekli, že Atlas je celá soustava vzájemně provázaných služeb, přičemž plnotextové vyhledávání je možná tou nejvýznamnější z nich, ale nikoli službou jedinou. Další služby zahrnují katalog, resp. vyhledávací službu katalogového typu, dále adresářovou službu pro vyhledávání osob, IRC server a server podporující elektronické konference.

Katalog Atlasu, jehož domovskou stránku vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1,URL1], je v principu stejnou službou jako český Seznam či americké Yahoo - pracuje s hierarchickou soustavou předmětových kategorií, do kterých jsou ručně zatřiďovány jednotlivé odkazy, a kterým pak také odpovídá struktura nabídkových stránek, kterými se uživatelé mohou podle potřeby brouzdat. Nejvyšší "patro" této hierarchie je patrné z nabídky na dnešním prvním obrázku. K dispozici je však i možnost automatického vyhledávání v rámci těchto nabídkových stran. Pro zajímavost jsem si nechal najít odkaz na svůj archiv článků, abych jej mohl porovnat s analogickým záznamem na Seznamu (protože u katalogu Atlasu jsem svůj archiv sám nezaregistroval, zatímco u historicky staršího Seznamu ano). Popis na katalogu Atlasu (viz druhý obrázek [GIF2]) je skutečně jiný než na Seznamu, a svědčí o tom, že ten kdo jej sestavoval, se skutečně podíval co je archiv zač, a docela dobře vystihnul jeho podstatu.

Zajímavostí katalogu Atlasu je pravidelná kontrola všech odkazů. Díky ní je pak možné u jednotlivých odkazů signalizovat, zda jsou skutečně dostupné, nebo nikoli (a po určité době nedostupnosti je zřejmě vyřadit z evidence). Takováto pravidelná kontrola je vlastností, která ostatním tuzemským katalogům zatím chybí.

Za velmi zajímavou a užitečnou považuji další službu Atlasu, a to veřejný adresář tuzemských uživatelů. Funguje na principu nástěnky, na kterou si kdokoli může "přišpendlit" lísteček s údaji o sobě (a pak má ale také za povinnost postarat se o případnou aktualizaci těchto údajů, zatímco provozovatel adresáře se stará pouze o řádné fungování své "nástěnky"). Na podobném principu dnes fungují i obdobné zahraniční služby typu Bigfoot, Four11, WhoWhere a další. Příklad práce s adresářem Atlasu vidíte na třetím až pátém obrázku: na třetím [GIF3, URL3] je domovská stránka adresáře, která je současně i dotazovacím formulářem pro vyhledávání lidí. Na čtvrtém obrázku [GIF4] vidíte výsledek mého dotazu (z třetího obrázku), a na pátém obrázku [GIF5] jsou podrobné údaje o jednom konkrétním uživateli. Každý, kdo se rozhodne služeb adresáře využít, sem může umístit své internetové nacionálie (emailovou adresu, adresu své domovské stránky), a stejně tak svou adresu a spojení do práce a do zaměstnání ( nebo může prohlásit tyto údaje za důvěrné, které nemají být každému zpřístupněny). Příklad vidíte na zmíněném pátém obrázku.

Po technické stránce je adresář Atlasu vybudován na bázi protokolu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), který je platným standardem Internetu a je dnes v oblasti adresářových služeb nejrozšířenější a nejúspěšnější. V praxi to má velmi příjemné důsledky, protože protokol LDAP podporují novější programy pro elektronickou poštu a jejich adresářové části (například nejnovější verze Internet Exploreru i Netscape Communicatoru). Uživatelé těchto poštovních programů pak mohou velmi jednoduchým způsobem vyhledávat v těchto veřejných adresářích, i ověřovat si správnost adres které sami zadávají - příklad dotazu ze zabudovaného adresáře v MS Windows (který je součástí el. pošty v Internet Exploreru) a následné odpovědi vidíte na šestém obrázku [GIF6]. Malou vadou na kráse je zde skutečnost, že prostřednictvím protokolu LDAP jsem na konkrétní dotaz dostal pouze čtyři odpovědi (viz šestý obrázek), zatímco při přímé práci s adresářem Atlasu jsem na přesně stejný dotaz dostal šest odpovědí (viz čtvrtý obrázek).

Kromě katalogu a veřejného adresáře nabízí Atlas ještě dvě zajímavé služby: jednou je další druh adresářového serveru, který slouží potřebám navazování spojení mezi uživateli, kteří chtějí využívat možností programu Net Meeting (pro vzájemně telefonování po Internetu, sdílení aplikací, spolupráci na dálku). Tento server je postaven na protokolu ILS, a lze jej také přirovnat k nástěnce fungující v reálném čase: kdo se k ní přihlásí, dává tím najevo že je dostupný pro navázání spojení. Jeho jméno a adresa se objeví ostatním uživatelům hned na domovské stránce této služby (viz sedmý obrázek [GIF7,URL7], zde je právě dostupný pouze jediný uživatel). Další službou je pak běžný IRC server (server služby Internet Relay Chat), umožňující skupinovou diskusi v psané formě [GIF8,URL8].


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka katalogu Atlasu
  2. Příklad konkrétního odkazu v katalogu
  3. Vyhledávací formulář adresáře
  4. Odpověď na dotaz z obrázku č. 3
  5. Podrobné údaje o konkrétním uživateli
  6. Dotaz do adresáře Atlasu z prostředí poštovního programu pro MS Windows
  7. Nabídka spojení pro NetMeeting
  8. Domovská stránka IRC serveru Atlasu
  9. Společný vyhledávací formulář