Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 22/97, 27. května 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a722k800.php3

HTML v pohybu

aneb: dojmy z akce Microsoftu "Web v pohybu"

V Pyramidě na pražském Výstavišti proběhla 13. května další z akcí Microsoftu, zaměřená na Internet. Představeno zde bylo několik velmi zajímavých novinek, a naznačeno několik zcela nových trendů.

První zajímavostí bylo praktické představení produktu IEAK, neboli Internet Explorer Administration Kit 3.2 CZ. Jde o nástroj, který umožňuje přizpůsobit vlastnosti a chování browseru Internet Explorer firmy Microsoft, tak aby lépe vyhovoval specifickým potřebám toho, kdo jej bude šířit - například potřebám poskytovatelů přístupu k Internetu, kteří si do Exploreru mohou zabudovat své vlastní logo, do nabídkové lišty zabudovat odkazy na své vlastní servery, a dále třeba naprogramovat browser takovým způsobem, aby si bezprostředně po své instalaci "sáhnul" na servery provozovatele a odsud se podle konkrétních potřeb dokonfiguroval (zde jde například o to, aby se uživateli v určité konkrétní lokalitě předdefinovaly do nastavení jeho browseru odkazy na místní přístupové body příslušného poskytovatele, odkazy na místní servery apod.). Celá myšlenka "Administration Kit-u", který umožňuje mnoho různých "dodělávek" browseru Explorer, je jistě velmi zajímavá, a již se začíná setkávat s kladnou odezvou. Lze ji ale chápat také jako určitý zlom v dosavadní taktice Microsoftu, kterou bylo neustálé přidávání dalších a dalších funkcí - cílem "Administration kit-u" je naopak určité "ořezání" (některé věci lze uživatelům zakázat") a přesnější "ušití na míru" či "zacílení" původně hodně univerzálního nástroje takovým způsobem, aby lépe a efektivněji sloužil konkrétními cíli. Je předzvěstí dalších a větších možností, jak zeštíhlit příliš bohatý nástroj a dát uživatelům do ruky právě a pouze takový nástroj, jaký ke své práci skutečně potřebují?

Další zajímavostí bezesporu bylo praktické předvedení nové verze browseru Explorer, tj. verze 4.0. Ne snad pro další a dokonalejší vizuální efekty, kterých je tento browser schopen - spíše pro celkovou koncepci dynamického HTML v podání Microsoftu, která se snaží přenést o mnoho více povinností na stranu WWW klienta, zejména pokud se týká generování grafických dat (tzv. rendering). Ne nadarmo byl v nové verzi Exploreru od základu předělán jeho vizualizační stroj (rendering engine), tak aby dokázal vyjít vstříc požadavkům dynamického HTML - například možnosti dynamicky měnit nejrůznější prvky (HTML tag-y) právě zobrazované stránky, která se následně nebude překreslovat celá, ale změní se pouze její příslušná část.

Klíčovým momentem prezentace nového Exploreru byl pro mne okamžik, kdy na plátně byla k vidění typická PowerPointová prezentace s obvyklými grafickými efekty, ale přednášející upozornil přítomné, že nejde o nic takového - že jde o "čistý" a velmi malý HTML kód (byť psaný v Dynamickém HTML ve verzi od Microsoftu, který je teprve navrhován ke standardizaci a doposud je tedy proprietárním rozšířením standardního HTML). Podstatné je zde to, že mnoho grafických a jiných efektů, které se až doposud musely řešit "mimo" HTML (například pomocí javovských appletů či vkládáním ne-HTML objektů do HTML stránek) a vedly na nutnost přenášet mezi WWW servery a jejich klienty velké objemy dat, jsou nyní přímo součástí do jazyka HTML (a prováděny přímo browserem). Lze si to představit jako situaci, kdy jsou příslušné applety či ovládací prvky ActiveX (Controls) zabudovány přímo do WWW browseru, a v HTML stránce stačí jen říci, jak mají být použity (což odpovídá tzv. skriptování).

Další zajímavou novinkou bylo představení produktu Steelhead, který by podle vyjádření zástupce Microsoftu přímo na prezentaci měl být dostupný zdarma. Jde o řešení, které z běžného počítače s Windows NT udělá funkčně plnohodnotný směrovač, dokonce i se schopnostmi selektivní filtrace nejrůznějších paketů (díky čemuž bude moci být použit i jako firewall filtrujícího typu). Největším problémem asi bude rychlost - bude jistě zajímavé sledovat první srovnávací testy jednoúčelových směrovačů a řešení s Windows NT a systémem Steelhead (ale také srovnání jejich cen).