Vyšlo na serveru Neviditelný pes, 14. října 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a710p402.php3

Invex 97: Skupina 98 se představila

Na jedné z mnoha tiskových konferencí letošního Invexu se poprvé veřejně prezentovala iniciativní skupina pro liberalizaci telekomunikací, s názvem Skupina 98. Vznikla již na sklonku minulého roku, konkrétně 2. prosince 1996, a její název je odvozen od skutečnosti, že usiluje o brzkou a plnou liberalizaci našeho telekomunikačního trhu a nastolení rovných podmínek pro všechny podnikatelské subjekty, které chtějí podnikat v oblasti telekomunikací - s tím, že příslušné změny by měly být uplatňovány již v příštím roce 1998 (odsud také pojmenování skupiny).

Své programové cíle zformulovala Skupina 98 do Prohlášení, které obsahuje tyto cíle:

  • Stanovit jasná a nediskriminační regulační pravidla,
  • Liberalizovat licenční řízení,
  • Ustavit nezávislý dohledový orgán,
  • Stanovit principy součinnosti síťových operátorů,
  • Přesněji definovat pojem univerzality,
  • Liberalizovat cenovou (tarifní) regulaci,
přičemž zve další zainteresované subjekty, z řad společností a firem, i jednotlivců (uživatelů telekomunikačních služeb), aby se k tomuto prohlášení připojili.

Filozofii Skupiny 98 a její vztah k SPT Telecom asi nelépe vystihuje následující doslovný citát z tiskové zprávy: "Skupina 98 není v žádném případě namířena proti kterémukoliv subjektu na českém telekomunikačním trhu včetně SPT Telecomu, jehož přínos k rozvoji telekomunikací plně uznává a podporuje. Trvá však na tom, že k tomu, aby SPT Telecom mohl plnit své úkoly, nejen že nepotřebuje exklusivní výhrady, ale naopak, že tyto výsady jsou pro samotný SPT Telecom škodlivé. Cílem Skupiny 98 je zrovnoprávnění všech podnikatelů na telekomunikačním trhu. "

Dlužno dodat, že ezkluzivita, alias monopol, dnes v oblasti telekomunikací přetrvává fakticky už jen ve veřejných telefonních službách - zde si podle platné vládní koncepce má náš SPT Telecom ponechat svůj monopol až do konce roku 2000 (a dva pilotní projekty a 11 miniaturních místních sítí v rukou privátních operátorů neumožnilo faktický rozjezd skutečné konkurence). Ostatní druhy telekomunikačních služeb už jsou v zásadě liberalizovány (naposledy v červnu t.r. začaly být vydávány licence na pronájem přenosových cest), ale oblast telefonních služeb je zřejmě stále nejlukrativnější. Tímto směrem tedy bude zřejmě napnuto nejvíce sil.

Stávajícími členy Skupiny 98 z řad společností jsou firmy Aliatel, Dattel, GTS, Kabel Plus, Kabel Net, KT Jeseník, Rann GlobalNet, Telecom 21. Nejvýznamnější aktivitou, kterou se zástupci Skupiny 98 mohli na své tiskové konferenci pochlubit, je spolupráce na přípravě nového telekomunikačního zákona - podle vyjádření mluvčího Skupiny, ing. Ladislava Chrudiny, je ta jeho verze, která se již dostala na stůl věcně příslušnému podvýboru Parlamentu, společným dílem Skupiny 98 a Českého telekomunikačního úřadu.

Další podrobnosti lze nalézt na WWW stránkách Skupiny 98, které najdete na adrese http://www.s98.cz (zde také najdete formuláře, prostřednictvím kterého se můžete přihlásit k prohlášení Skupiny 98). Informační brožurka o Skupině 98 vyšla i jako komerční příloha měsíčníku CHIP č. 10-97.