Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 6, únor 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a97/a706k130.php3

List server

Ve světě počítačů existuje mnoho různých serverů - neboli zařízení, která jiným zařízením a jejich uživatelům (v roli svých klientů) poskytují určité služby. Asi nejznámější jsou file servery (souborové servery), print servery (tiskové servery), WWW servery a další - v jejich výčtu by ale neměly chybět ani tzv. list servery. Co jsou a k čemu slouží?

Základní motivací, která dala vzniknout list serverům, je snaha lidí využívat komunikační možnosti dnešních počítačových sítí pro skupinovou diskusi. Tedy pro takovou komunikaci, kdy si určitá skupina lidí chce vyměňovat a sdílet své názory na konkrétní téma společného zájmu. Jedním z mechanismů, který byl doslova ušit na míru tomuto účelu, jsou tzv. síťové noviny (netnews, USENET), dodnes velmi populární a hojně používané v celém Internetu. Proč ale ke stejnému účelu - tedy ke skupinové diskusi - nevyužít ten z komunikačních mechanismů, který je v dnešním světě počítačových sítí ještě více rozšířený, oblíbený a všeobecně podporovaný, tedy elektronickou poštu? Prostřednictvím elektronické pošty je velmi snadné rozeslat jednu a tutéž zprávu na mnoho různých adres - pokud si například odesilatel předem připraví vhodný distribuční seznam, dá mu následné "hromadné" rozeslání přesně stejně práce, jako odeslání zprávy na jednu jedinou adresu. Co tedy mohlo bránit efektivnímu používání elektronické pošty pro skupinové diskuse (neboli tzv. elektronickým konferencím)?

Překážky, které tomu stojí v cestě, nejsou ani tak technické, jako spíše organizační, a týkají se udržování evidence o členech diskusní skupiny. Schválně si zkuste představit skupinu čítající například sto lidí, ve které každý má u sebe seznam všech ostatních - to proto, aby své příspěvky do diskuse mohl přímo rozeslat všem ostatním. Co ale v případě, kdy někoho diskuse už přestane bavit, a chce z diskusní skupiny vystoupit? Nebo někdo nový do ní naopak chce přistoupit? Pak je nutné obeslat všechny stávající účastníky diskuse, a každého explicitně požádat o úpravu jeho verze seznamu. No a znáte lidi - někteří to udělají, jiní na to zapomenou, nestihnou to, nebo to neudělají z nějakého ještě jiného důvodu. Časem by pak vznikla celá plejáda vzájemně nekonzistentních verzí jednoho a téhož seznamu, a v konečném efektu by diskusní příspěvky stále ještě dostávali lidé, kteří je už dostávat nechtějí, zatímco noví zájemci by je stále ještě nedostávali.

Prakticky jediným schůdným řešením právě naznačeného problému je nedělat více exemplářů jednoho a téhož seznamu (tj. seznamu všech účastníků diskusní skupiny), ale udržovat jej pouze v jednom jediném exempláři. Ten je pak ale nutné svěřit někomu, kdo se o něj bude starat. V praxi to může být konkrétní člověk, který pak většinou funguje i jako moderátor samotné diskuse. Mnohem častěji je ale správou seznamu pověřen samočinně fungující program, kterému se říká právě "list server".

Náplň práce každého "list serveru" lze rozdělit do dvou oblastí - jednou je udržování vlastního seznamu účastníků diskuse (tedy různá přidávání nových účastníků, odstraňování již existujících apod.), a druhou pak faktické využívání seznamu pro rozesílání jednotlivých diskusních příspěvků. Zde je totiž nutné mít na paměti, že když jednotliví účastníci diskuse nemají seznam všech ostatních účastníků přímo "u sebe", nemohou své příspěvky rozesílat ostatním přímo. Místo toho je musí zasílat list serveru s požadavkem, aby teprve on příspěvek rozeslal všem ostatním. V souvislosti s tím je pak nutné pamatovat i na to, že každý list server má dva principiálně odlišné "vstupní body" (adresy, na které se mu elektronickou poštou zasílají konkrétní požadavky). Jeden "vstupní bod" (jedna adresa) je určena pro požadavky na nejrůznější aktualizace seznamu, zatímco druhý typ "vstupního bodu" je určen pro vlastních zasílání diskusních příspěvků. Rozdíl mezi oběma druhy "vstupních bodů" je nejlépe patrný v okamžiku, kdy si uvědomíme že jeden a tentýž list server může "spravovat" více diskusních skupin (resp. elektronických konferencí) - pak má stále jen jednu adresu, na kterou se mu posílají všechny přihlášky a "odhlášky", ale několik různých adres, na které se zasílají příspěvky do konkrétních diskusních skupin.