Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 51/96, 17. prosince 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a651k130.php3

PC, NC a CC

Nástup osobních počítačů (počítačů PC) počátkem 80. let způsobil doslova revoluční změny ve vztahu člověka k výpočetní technice - některé dřívější problémy se sice podařilo odstranit, ale rázem se objevila celá řada zcela nových problémů, se kterými se lidé obtížně vyrovnávají dodnes. Například o starší střediskové počítače a minipočítače se starali jejich správci, zatímco o své osobní počítače se dnes musí starat především jejich uživatelé sami (a teprve v nouzi nejvyšší mají šanci dovolat se pozornosti některého z hekticky vyhlížejících a na pokraji nervového a fyzického zhroucení fungujících správců). Koncepčním řešením tohoto problémy se chtěly stát tzv. síťové počítače, označované také jako počítače NC (Network Computer) - založené na myšlence, že uživatelův počítač se podobně jako veřejný telefonní automat učiní maximálně robustní a odolný vůči jakýmkoli zásahům vandalů (zde: uživatelů), a veškerá jeho správa bude řešena na dálku, po síti.

Ani síťové počítače však neřeší základní a dodnes nejpalčivější problém využití moderní výpočetní techniky, kterým je prachobyčejná lidská závist. Kolik problémů, konfliktů a přinejmenším zklamání již dokázaly vyvolat situace, kdy jednomu uživateli na jeho počítači něco nefunguje, zatímco jinému ano! Kolik lidí je každodenně traumatizováno řešením otázek typu „jak je možné, že jemu to funguje a mně ne?". O hloubce a naléhavosti tohoto problému svědčí i fakt, že např. v USA se již začínají intenzivně projevovat nové formy harašení, a to tzv. počítačového harašení (computer harrasment). Sociologické studie kupodivu ukazují, že tento druh harašení se týká obou pohlaví stejnou měrou, a harašící počítače si své oběti vybírají mezi zástupci obou pohlaví více méně rovnoměrně.

Za této situace bylo jen otázkou času, kdy si někdo uvědomí skutečnou podstatu problému a přijde se zásadním řešením. Kupodivu to neučinila žádná velká a známá firma, ale jako již v mnoha podobných situacích firma malá a dosud prakticky neznámá. Schválně, slyšeli jste již někdy o firmě Microscape a její koncepci tzv. kolektivního počítače (neboli počítače CC, Collective Computer)? Zdá se, že právě tato začínající firma se nejvíce poučila z neúspěchů největších počítačových firem, a přišla s opravdu radikální myšlenkou: dát všem dohromady jeden jediný, společný počítač (odsud jeho označení - kolektivní). Nový druh počítače je určen zejména pro pracovní skupiny a menší pracovní kolektivy, a jeho nasazení by skutečně mohlo jednou provždy odstranit všechny nepříjemné problémy, způsobované základní lidskou charakterovou vlastností - závistí. Dokonce by počítače CC vzhledem ke své koncepci mohly výrazně posílit i ducha soudržnosti a spolupráce na pracovišti, což bude zase mít výrazně příznivý vliv na zvýšení produktivity práce.

Kolektivní počítače jsou revoluční i po stránce svého technického řešení. Musí například vhodným způsobem umožnit všem svým uživatelům, aby všichni viděli jedno a totéž. Toho lze dosáhnout dvěma základními způsoby: jeden předpokládá použití kruhové obrazovky, kolem které se jednotliví uživatelé mohou sesednout. Druhá varianta, vhodnější pro větší pracovní kolektivy, naopak předpokládá použití obrazovky ve formě dlouhého tenkého pásu, kterým se kolem dokola obloží celá místnost. V prvním případě se tedy uživatelé budou nacházet „vně" základní části svého počítače, a proto je tato varianta označována přívlastkem „extra". Ve druhém případě se naopak uživatelé budou nacházet „uvnitř" svého počítače, a tudíž je tato varianta označována přívlastkem „intra", jako tzv. intracomputer.

Pokud jde o programové vybavení, i zde došlo k opravdu revolučním změnám. Vzhledem k očekávanému způsobu nasazení kolektivních počítačů nebudou tyto vybavovány klasickými operačními systémy typu Windows, byť speciálně upravenými (jako tzv. panoramatická Windows) - jejich funkce totiž převezme zdokonalený browser, který firma Microscape již také úspěšně vyvinula. Měl by se jmenovat Explorator, a měl by v sobě slučovat přednosti všech nejoblíbenějších browserů, používaných na stávajících počítačích PC.

Světová premiéra kolektivního počítače firmy Microscape by měla proběhnout ještě letos, konkrétně 31. prosince v italském letovisku San Silvestre. Svým způsobem prý půjde i o zajímavý dárek uživatelům počítačů a přání všeho nejlepšího do nového roku 1997!