Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 45/96, 5. listopadu 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a645k701.php3

Truhla Járy Cimrmana, aneb:

Microsoft napravuje trapný omyl předních cimrmalogů

Je neoddiskutovatelnou pravdou, že skutečným autorem snad všech významnější objevů a vynálezů je největší český velikán, pan Jára Cimrman. Již delší dobu se ví, že to platí i pro technologii CD-ROM. Teprve velmi nedávno, konkrétně v 10 hodin dopoledne, ve středu dne 16. října někdy kolem roku 1996, však vyšlo najevo, co skutečně znamenají ona tři záhadná písmena R, O a M.

Naši přední cimrmalogové, pánové Smoljak a Svěrák, podle vlastního vyjádření nikdy neměli pochyb o tom, že skutečným autorem technologie CD-ROM je právě Jára Cimrman. Svědčí o tom dokonce i dochované záznamy o prvních experimentech, které s touto technologií Cimrman prováděl. Jeho dřevěný disk, potažený tenkou vrstvičkou včelího medu pro záznam informací, sice zprvu ještě neskýtal dostatečnou spolehlivost a trvanlivost - ale nová technologie již byla na světě, a její zdokonalení bylo jen otázkou času. Jasno měli naši cimrmalogové i v tom, co znamenají první dvě písmena v názvu, který mistr dal své nové technologii do vínku: CD je zkratka od „Cimrmanův disk". Význam dalších tří písmen, R, O a M, jim však nebyl jasný. Z jednoho Cimrmanova dopisu, ve kterém se mistr poprvé zmiňuje o své nové technologii, dokonce usoudili že zmíněná tři písmena jsou začátkem nové věty, která pokračuje na dalším řádku a říká „ROMán jsem ještě nedokončil". Bohužel, šlo o velmi trapný omyl, jakých se ale v historii lidského poznání vyskytuje celá řada.

Za svůj skutečný význam vděčí písmena R, O a M v názvu nové technologie Cimrmanově bádání na poli prognostiky. Cimrman totiž dokázal velmi přesně předpovědět, že o skutečně masovém prosazení jeho nové záznamové technologie nebude rozhodovat ani tak samotný princip uchovávání dat, ve své době zcela revoluční, jako spíše význam těchto dat. Že skutečně důležité bude to, co se podaří na Cimrmanovy disky nahrát, jaké bude jejich celkové naaranžování, a jaká bude výsledná režie toho, co se na disku bude nacházet. Zde přitom Cimrman dokázal ve svých prognózách jít opravdu velmi daleko a přesně odhadnout, kdo obstará režii jeho prvního úspěšného Cimrmanova disku: bude to firma Microsoft. Tuto skutečnost pak nesmazatelně vtisknul přímo do samotných základů své nové technologie, takže ona tři záhadná písmena v jejím názvu ve skutečnosti znamenají: Režii Obstará Microsoft.

Obrázek 1.
Truhla Járy Cimrmana
Je ironií osudu, že tato historická pravda zůstala našim předním cimrmanologům utajena. A to i poté, co první Cimrmanův disk přišel na svět skutečně v režii firmy Microsoft, a kromě multimediálně zpracovaného mistrova odkazu obsahuje i volně šiřitelné produkty této firmy. Cimrmanologům neotevřelo oči ani to, že v onu zmíněnou středu, dne 16. října někdy kolem roku 1996, kdy byl zmíněný první Cimrmanův disk v Žižkovském divadle poprvé představen novinářům, se také vše odehrávalo v režii firmy Microsoft. Inu, i mistr cimrmalog se někdy pořádně utne.

Zpráva o stavu truhly

Obrázek 2.
To je ten, co nechal mistrovu truhlu odpálit ...
Truhla Járy Cimrmana, jak se první Cimrmanův disk jmenuje, svého majitele okamžitě zklame. Vcelku brzy po spuštění disku je sice pestrobarevná truhla s celým mistrovým odkazem nalezena, ale přivolaný pyrotechnik ji ihned přivede k nucenému výbuchu, a z obrovského Cimrmanova odkazu tak zůstávají jen trosky - navíc roztroušené po dvorku jednoho polorozpadlého domku kdesi ve vzdáleném Liptákově. Máte sice možnost některé střípky posbírat a nechat si je přehrát, jako například několikaminutové ukázky ve formě videoklipů a audioklipů z oblíbených Cimrmanových divadelních her, či monology jednotlivých herců Cimrmanova divadla, ale skutečně hodnotné věci jsou výbuchem nenávratně zničeny. Z ucelenějších fragmentů se ještě zachovala třicetiletá historie divadla DJC, pak ještě některé drobné střípky o Cimrmanově působení v různých částech světa či o založení celosvětové tkáně Internetu, ale to je už opravdu všechno.

Obrázek 3.

Obrázek 4.
Autoři disku, kteří chtěli uživateli alespoň trochu vynahradit ztrátu utrpěnou výbuchem truhly, proto přidali návdavkem ještě zajímavý „kratochvilný test cimrmanologický", obrázkový puzzle, a pro dlouhé zimní večery nejvybranější megabyty z čerstvé produkce Microsoftů, zaměřené hlavně na surfování po Internetu. Najdete zde například ostrou českou verzi třetího Exploreru, kterou se budete moci připojit na WWW server s on-line podporou prvního cimrmanova disku. Tak jako většina mistrových objevů, i adresa tohoto serveru však poněkud předběhla svou dobu. O adrese „www.cimrdisk.cz" v době psaní této recence totiž ještě žádný ze serverů DNS v životě neslyšel.