Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 43/96, 22. října 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a643k140.php3

Archivy článků

V dnešních Toulkách se znovu vydáme za osvětou, konkrétně za odbornými články z počítačových časopisů. Dnes nás ale bude zajímat, jak se dostat k těm které byly publikovány již někdy dříve.

V dnešním Internetu se začíná čím dál tím ostřeji rýsovat jeden zajímavý paradox: lidé si on-line způsobem rádi přečtou nejčerstvější informace, ale to co považují za skutečně hodnotné a důležité je pohodlný a rychlý přístup ke „starým" informacím. V tom smyslu, že například za nejčerstvější informace lidé nejsou příliš ochotni platit (neboť tyto nejčerstvější informace mohou snadno získat tradičními způsoby, např. sledováním televize či rozhlasu, z novin apod.). Jinak je tomu ale v případě, že se jedná o informace „starší", například o dříve vydané články určitého tematického zaměření. Této možnosti si uživatelé zřejmě váží více, zvláště když jim poskytne vhodnou míru „utříděnosti" archivovaných materiálů a jednoduché a intuitivní vyhledávání - což v případě služeb poskytovaných za úplatu znamená, že jsou také více ochotni za ně platit.

O jedné variantě „elektronických archivů" jsme se zmiňovali již při povídání o denním tisku na Internetu - archivy starších článků si budují prakticky všichni, kdo denní tisk na Internetu vystavují, a následně pak umožňují vyhledávat v něm, typicky fulltextovým způsobem (jak jsme si ostatně ukazovali, v Toulkách číslo 37 v CWK 39/96). Dnes se ale zaměříme na články odborné, pocházející z počítačových časopisů, a nejvíce pak na články o Internetu.

Na rozdíl od denního tisku se v případě článků z počítačových časopisů můžeme setkat se dvěma druhy archivů: s takovými, které si budují a udržují jednotlivé časopisy, a s archivy které si vytváří samotní autoři (kteří mohou publikovat i v několika časopisech současně).

S jedním příkladem tematicky zaměřeného archivu článků z jednoho konkrétního časopisu jsme se již také setkali, a to v Toulkách č. 38 (CWK 40). Zde šlo o příklad toho, jak Českomoravský Profit nabízí zpětně plné znění svých článků, věnovaných Internetu (viz dnešní první obrázek [GIF1, URL1]). Obdobným způsobem nabízí již publikované články o Internetu také časopis Computerworld (viz dnešní druhý obrázek [GIF2, URL2]). Jiný příklad jsem našel u časopisu LANCOM, který na základě ohlasu čtenářů nabízí nejúspěšnější „síťové" články (viz třetí obrázek [GIF3, URL3]).

Druhou variantou archivů článků jsou takové, které si vytváří samotní autoři. Do budoucna se s touto variantou budeme zřejmě setkávat stále častěji, a to i u „nepočítačových" autorů. Prozatím ale této možnosti využívají spíše lidé píšící o počítačích a pro počítačové časopisy. Jeden příklad vidíte na dnešním čtvrtém obrázku [GIF4, URL4], je to část nabídky článků o Internetu z pera pana Macka (vycházely především v časopisu PC World). Další ukázkou (na pátém obrázku [GIF5, URL5]) jsou články pana Antoše, který dnes píše zejména pro časopis Connect.

Rád bych vám ale v této souvislosti nabídnul i něco z vlastní produkce. Nedávno jsem totiž zpřístupnil po Internetu archiv svých článků a přednášek, jehož domovskou stránku vidíte na dnešním šestém obrázku [GIF6, URL6]. Vedla mne k tomu jednak snaha uspořádat si svou autorskou minulost (dříve než o některé texty nenávratně přijdu, třeba kvůli nečitelnosti archivních disket a pásek), a pak možná dosti neskromné očekávání, že i mé starší články se ještě mohou někdy někomu hodit. Svou roli přitom sehrála i snaha vyzkoušet si na vlastní kůži možnosti publikování na Web-u, a získat praktické zkušenosti s budováním a udržováním rozsáhlejší „WWW expozice".

Co ale v tomto archivu najdete? Prakticky všechny mé články od roku 1991 (kdy jsem s psaním začal). Tedy například seriál „Co je čím .... v počítačových sítích", který vycházel v počítačových novinách Computerworld od zmíněného roku 1991, dále oba seriály „slovníkového typu" („Co (ne)najdete ve slovníku", z Computerworldu, a „Co to znamená, když se řekne .....", který stále vychází v CHIPweek-u). Dále svého času dosti čtená „Témata týdne" z Computerworldu, ale i nový síťový seriál tutoriálového typu „Principy počítačových sítí", který vychází od letošního roku v CHIPweeku. Celkem jde o něco kolem 600 článků. Kromě toho jsem do archivu přidal i většinu svých přednášek na fakultě (viz devátý obrázek [GIF9, URL6]), a některé příspěvky z konferencí a další tutoriály.

Pro snazší orientaci v archivu jsou dostupné rejstříky článků, a to jak abecední (podle názvu), tak i podle data publikování v jednotlivých časopisech. Kromě toho je k dispozici i členění tématické, podle obsahového zaměření - příklad nabídky článků zabývajících se Internetem vidíte na sedmém obrázku [GIF7, URL6].


Seznam obrázků:

  1. Články o Internetu z Profit-u
  2. Články o Internetu z Computerworldu
  3. Články o sítích z časopisu LANCOM
  4. Články o Internetu pana Macka
  5. Články pana Antoše
  6. Domovská stránka mého archivu
  7. Nabídka článků o Internetu
  8. Příklad článku
  9. Příklad části přednášky