Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 24/96, 11. června 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a624k140.php3

Toulky na ComNetu

Toulky na ComNetu V dnešním dílu opět odbočíme z našeho dosavadního toulání po seznamech zdrojů ve vlastech českých. V Praze totiž proběhla síťová výstava ComNet, a tak se společně podíváme jak o sobě dala vědět prostřednictvím Internetu.

Hledání WWW stránek, týkajících se ComNetu, jsem chtěl začít tam, kde bych je sám hledal nejspíše - tedy v doméně comnet.cz. O existenci této domény jsem se dozvěděl někdy před rokem, a tak mne napadlo zkusit nejprve adresu www.comnet.cz. Zde jsem ale neuspěl, a tak jsem ze zvědavosti zkusil zjistit proč: doména comnet.cz nadále existuje, jak ukazuje dnešní první obrázek [GIF1] (jde o výpis ze seznamu domén druhé úrovně pod doménou cz, příslušný záznam byl proveden v květnu minulého roku). Pak jsem se podíval, jaké počítače v této doméně existují - výsledek mého dotazu na systém DNS (službou NSLOOKUP) vidíte na druhém obrázku [GIF2]. Jediným počítačem přímo v doméně comnet.cz by měl být nameserver se jménem ns.comnet.cz (jeho IP adresa skutečně patří do jedné ze 16 síťových adres třídy C, přidělených výstavě ComNet). Ani tento nameserver však nebyl dostupný, jak ukazuje třetí obrázek [GIF3] (jde o využití utility Traceroute, která odhalila zacyklení datových paketů na cestě k tomuto uzlu).

Oficiální stránky výstavy ComNet jsem tedy musel hledat jinde, a to na WWW serveru firmy Internet CZ (dříve COnet, brzy nejspíše Eunet Czechia), která zajišťovala potřebnou IP konektivitu pro expozici Internet City na výstavě ComNet (viz dnešní čtvrtý obrázek [GIF4]). Úvodní část domovské WWW stránky výstavy ComNet jako takové vidíte na pátém obrázku [GIF5]. Zajímavější je ale spíše obrázek šestý [GIF6], který ukazuje nabídku podrobnějších informací o výstavě - příklad jedné dílčí stránky, věnované expozici Internet City, vidíte na sedmém obrázku [GIF7]. U každé ze stránek přitom byl umístěn čítač počtu přístupů (viz spodní část šestého obrázku [GIF6]), umožňující udělat si přesnější představu o konkrétním zájmu „návštěvníků" těchto WWW stránek. Jak můžete sami vidět ze šestého obrázku, na hlavní domovskou se podívalo celkem 2585 uživatelů (k dopoledni dne 2.6., kdy byl tento obrázek snímán). Četnost návštěv na jednotlivých dílčích stránkách však již byla výrazně nižší - se 729 přístupy byla nejnavštívenější stránka s abecedním seznamem vystavovatelů (kde ale nebylo uvedeno nic víc, než jen jméno samotného vystavovatele, a pouze u firmy Internet CZ byl pod jejím jménem schován odkaz na její WWW server). Mnohem užitečnější z tohoto pohledu byla stránka věnovaná expozici Internet City (viz sedmý obrázek [GIF7]), protože na této stránce již jsou uvedeny hypertextové odkazy alespoň na domovské stránky jednotlivých vystavovatelů. Tato stránka byla navštívena celkem 367-krát (ke stejnému datu 2.6.1996).

WWW stránky na serveru firmy Internet CZ samozřejmě nebyly zdaleka jedinými stránkami, které se ComNetem zabývaly. Například výukové sdružení Omicron na katedře počítačů FEL ČVUT připravilo také několik stránek, věnovaných především expozici Internet City a odbornému programu, který tuto hojně navštěvovanou expozici doprovázel (viz osmý obrázek [GIF8]). Stránka věnovaná expozici Internet City obsahovala v zásadě stejné údaje jako obdobně zaměřená stránka na serveru Internetu CZ, jen v jiném grafickém podání. Navíc byl podrobnější program doprovodného „Internet Forum", kde nechyběly velmi užitečné hypertextové odkazy na ty příspěvky, které jejich autoři zveřejnili prostřednictvím Internetu (viz devátý obrázek [GIF9]).

Osobně mne ale poněkud překvapilo, jak málo vystavovatelů využilo možnosti prezentovat prostřednictvím Internetu a WWW svou vlastní účast na výstavě, včetně prezentování zajímavých exponátů, nových služeb, strategických aliancí apod. Zaznamenal jsem jen několik málo odkazů typu „najdete nás na ComNetu", ale i těch bylo spíše jak šafránu.

Seznam obrázků:

  1. Výpis ze seznamu domén druhé úrovně pod doménou .cz
  2. Údaje o doméně comnet.cz v rámci DNS (služba NSLOOKUP)
  3. Zacyklení při pokusu o dosažení uzlu ns.comnet.cz (Traceroute)
  4. Kdo připojil Internet-City?
  5. Oficiální domovská stránka výstavy (začátek)
  6. Oficiální domovská stránka výstavy (nabídka dalších stránek)
  7. Stránka věnovaná expozici Internet City
  8. Stránky o ComNetu na serveru sdružení Omicron
  9. WWW stránka o doprovodném programu expozice Internet City
  10. Příklad firemní WWW stránky, zvoucí na expozici na ComNetu