Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 4/96, 23. ledna 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a604k800.php3

Síť

Obrázek
V počítačových časopisech nebývá zvykem uveřejňovat kritiky na umělecká díla, mezi která jistě patří i celovečerní filmy. Následující článek proto přijměte spíše jako pozvánku do kina - na zajímavý a napínavý film, zasazený do atraktivního prostředí počítačových sítí, ale zabývající se něčím ještě složitějším a vážnějším: nebezpečím zneužití moderních informačních technologií.

Při neustále rostoucí popularitě Internetu a rodících se „globálních vesnic" bylo jen otázkou času, kdy si tohoto novodobého fenoménu všimne i filmový průmysl, a jeho scenáristé zde najdou bohatou a úrodnou půdu pro nové a divácky atraktivní příběhy. No a první vlaštovka, s lakonickým názvem „Síť" (v originále: „The Net"), nyní přichází i do našich kin - bez dabingu, pouze s českými titulky.

Autorům tohoto filmu budiž přičteno ke cti, že prostředí počítačových sítí, slibující přilákat početnou diváckou obec, nezneužili jako pouhou atraktivní kulisu pro nepříliš související příběh. Právě naopak, vydali se přímo k jádru věci - rozhodli se upozornit na jeden velmi vážný problém, který moderní informační technologie přináší: na nebezpečí jejich záměrného zneužití člověkem. Uměleckými prostředky, s respektováním většiny požadavků a zákonitostí dnešního filmového žánru, vykreslili možnou podobu a následky budoucího „informačního terorismu", a nepřímo tak vyzvali širší odbornou veřejnost k řešení celého obecnějšího problému zabezpečení počítačových sítí proti všem formám nežádoucího přístupu a zneužití.

Obrázek
Domovská stránka filmu "Síť"
Děj příběhu se odehrává v blíže nespecifikované, ale nepříliš daleké budoucnosti, kdy globální celosvětová počítačová síť (v závěru filmu konkrétně označovaná jako Internet) již dosáhla nejvyššího stupně „všeobecné rozlezlosti" - přípojky k ní jsou již běžné jak v domácnostech, tak i v obchodem, nemocnicích, letištích a dokonce i v policejních autech, a svět už skutečně připomíná jednu velkou „globální vesnici". Hlavní hrdinka filmu, Angela Bennettová, v této globální vesnici již doopravdy žije - příliš nevychází z domu, a její sousedka ji téměř vůbec nezná (což se jí při vyvrcholení příběhu stává málem osudné). Pracuje na vývoji a hlavně na ladění programů pro firmu, sídlící na opačném konci státu. Prostory této firmy nikdy předtím nenavštívila a se svými nadřízenými a kolegy se dosud nesetkala. Se svými známými i důvěrnějšími přáteli komunikuje zásadně elektronicky, a většinu z nich také nikdy nepotkala - při vrcholící zápletce, když se opravdu potřebuje s někým z nich sejít, náhle s hrůzou zjišťuje, že jednomu z jejích nejlepších „cyberpřátel" je pouhých dvanáct let a druhý se nachází až ve vzdálené Indii. Také další životní náležitosti si Angela zajišťuje prostřednictvím sítě: živí se pizzou, kterou si objednává on-line, s donáškou až do domu, a stejným způsobem si například rezervuje leteneky na vytouženou dovolenou.

Zápletka celého příběhu začíná tím, že se Angele dostává do ruky program, umožňující proniknout i do jinak pečlivě hlídaných a nepřístupných míst Internetu. Existence tohoto programu neuniká pozornosti zloduchů v moderním hávu kybernetických teroristů, kteří pro jeho získání neváhají učinit cokoli, i zabít. Když se jim nepodaří získat vytoužený program od Angely lstí, nasadí těžší kalibr - postarají se o to, aby zmizely všechny stopy po původní identitě hlavní hrdinky. Ty se v době všeobecného rozšíření Internetu nacházely právě na této síti, a tak jejich vymazáním vlastně hlavní hrdinka přestala existovat. Jako by to ale nestačilo - její nepřátelé jí dokonce vyrobili novou identitu, které přiřadili jak původní podobenku, tak i záznamy o otiscích prstů a další relevantní údaje. Jednou z vrcholných scén, dokumentujících potenciální nebezpečí informačních technologií, pak je konfrontace hlavní hrdinky s policií v jejím původním domě, který „někdo" mezitím vyklidil a svěřil realitní kanceláři k prodeji. Když sousedka Angely Bennettové nedokázala potvrdit její totožnost (protože ji prakticky neznala), odchází policista do svého automobilu, aby z palubního počítače ověřil identitu hlavní hrdinky v registru obyvatel (který je samozřejmě vedený v síti). Hlavní padouch, který celou situaci průběžně monitoruje z nedaleko stojícího auta, ihned promptně v on-line režimu přeprogramovává záznamy o trestech v tomto registru - nové identitě, kterou pro hlavní hrdinku vyrobil, připisuje jeden trest za druhým, včetně spekulací s realitami. Hlavní hrdinka, nyní už recidivistka Ruth Marxová, tak má schody opravdu pořádně namydlené. Nemá přátele, nemá peníze, nemá domov. Poslední šancí se zdá být návrh, který posléze dostává: svou původní identitu může dostat zpět za disketu s programem, umožňujícím proniknout přes všechny zábrany v Internetu. Ale tato disketa je zničena, a kopie programu neexistuje. Chcete vědět, jak to dopadne? Zajděte si do kina na film „Síť"!

Obrázek
Soutěžní stránka k české premiéře filmu
Nečekejte ale od tohoto filmu, že vás plně zasvětí do celého báječného světa počítačů a počítačových sítí! Film „Síť" není instruktážním filmem, určeným relativně úzkému okruhu odborníků, kteří již přesně „vědí, o čem je řeč" - musí naopak používat takové výrazové prostředky, které budou srozumitelné i široké veřejnosti. Cílem autorů jistě nebylo ukázat, jak přesně budou počítačové sítě fungovat v blízké budoucnosti. Jejich cílem bylo ukázat možné důsledky existence a možností informačních a komunikačních technologií. Tedy zdůraznit skutečnost, že tyto technologie jsou pouze vyspělým nástrojem v rukou lidí, kteří jej mohou chtít rozumně a účelně využít, ale mohou jej také chtít zneužít.

Máte-li přístup k Internetu a službě WWW, a chcete-li se o filmu dozvědět něco bližšího, navštivte jeho domovskou stránku (viz obrázek). Najdete zde mnoho zajímavostí - jak o samotném příběhu, tak i o hercích, a stejně tak zde můžete získat i některé zvukové a obrazové klipy i statické snímky. Vydáte-li se cestou prvního obdélníkové položky na domovské stránce (označené: Interactive), bude vám dokonce nabídnuto stáhnutí interaktivní hry (velikosti 1,2 MB, v komprimovaném tvaru). Na ní si pak můžete sami vyzkoušet něco podobného, co zažila hlavní hrdinka filmu - přijdete o svou identitu a budete ji moci získat zpět až po zodpovězení čtyř otázek, týkajících se samotného filmu.