Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 3/96, 16. ledna 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a603k130.php3

Intranet

Počítačové sítě jsou často rozdělovány na lokální (LAN) a rozlehlé (WAN), přičemž někdy se mezi tyto dvě kategorie vsouvá ještě kategorie třetí - sítě metropolitní (MAN). V současné době je ale možné pozorovat dosti výrazné splývání těchto kategorií, alespoň z pohledu uživatelů, kteří se zajímají především o funkční možnosti těchto sítí. Trend je tedy takový, aby uživatel měl v zásadě stejné možnosti a pokud možno i stejné pracovní prostředí všude, kde bude pracovat, a nemusel se zajímat o to, zda pracuje v síti lokální či rozlehlé. Postupnému splývání obou kategorií samozřejmě napomáhá i to, že neustále rostou přenosové kapacity, které jsou v jednotlivých sítích k dispozici. Právě rozdíly v přenosové rychlosti a kapacitě totiž doposud byly hlavní faktorem, který určoval co je a co není možné v té které síti provozovat.

Podstatnějším rozlišujícím kritériem se naopak začíná postupně stávat účel, ke kterému jsou počítačové sítě využívány. Zda k tomu, aby podporovaly funkce a činnosti směřující "navenek", tedy mimo danou firmu, společnost, organizaci či jiný celek, nebo zda jde o využití k interním účelům, pro potřeby provozu dané organizace. Příkladem využití "navenek" může být komunikace s obchodními partnery, zpřístupnění informací určených pro partnery, poskytování nejrůznější podpory zákazníkům a další obdobné činnosti, zatímco využitím směrem "dovnitř" může být třeba provozování různých agend typu účetnictví či skladového hospodářství, provozování interního informačního systému, a v poslední době stále častěji různé formy počítačem podporované spolupráce v pracovních skupinách, tedy využití tzv. groupwaru.

Pro využití počítačových sítí směrem "navenek" se stal téměř synonymem Internet, chápaný jako univerzální celosvětové propojení dílčích počítačových sítí. Vhodný termín se však našel i pro využití počítačových sítí "uvnitř" jednotlivých provozovatelských subjektů: říká se tomu Intranet.

Intranet se zřejmě do budoucna stane velmi atraktivní oblastí pro tvůrce a hlavně prodejce nejrůznějších softwarových produktů. Analytici spočítali, že obrat na tomto trhu dosáhnul v roce 1995 výše 142 milionů USD, a na letošní rok předpovídají 488 milionů, zatímco na rok 1997 již obrat ve výši 1,2 miliardy dolarů. Otevřenou a velmi zajímavou otázkou přitom je to, zda se v oblasti Intranetu udrží i nadále nadvláda současných technologií z kategorie groupwaru, jako například produktu Lotus Notes, nebo zda se i sem prosadí technologie, které již zvítězily na celé čáře v Internetu - zejména pak služba World Wide Web. Ta je dosud chápána jako typická služba pro „rozlehlé sítě" typu Internetu, ale ve skutečnosti nic nebrání jejímu využití i v „uzavřeném" prostředí, typickém pro Intranet. Výhodou pak je dostupnost existujících produktů a jejich relativní nenákladnost (zejména ve srovnání s Lotus Notes a obdobnými produkty), a v neposlední řadě i jednotnost: uživatelům umožňuje využívat dostupné „vnější" zdroje Internetu i „místní" zdroje v Intranetu jediným prostředkem, s jednotným uživatelským rozhraním. To se může do budoucnosti stát rozhodujícím.