Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 1-2/96, 10. ledna 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a601k130.php3

E-zine

Vydávat časopis či noviny není nic jednoduchého - zdaleka k tomu nestačí jen napsat zajímavé články a sehnat k nim líbivé obrázky. Je zapotřebí se také postarat o sazbu a tisk, o distribuci jednotlivých čísel až k zainteresovaným čtenářům, je třeba vést agendu předplatitelů, přijímat inzeráty atd. K tomu všemu je obvykle nezbytný celý štáb lidí, případně služby specializované firmy.

Moderní počítačové sítě a prostředky počítačové komunikace však nabízí i v tomto ohledu zajímavé možnosti a alternativy. Jednou z nich je vydávání on-line verzí tištěných časopisů a jejich zpřístupnění v elektronické formě, nejčastěji prostřednictvím služby World Wide Web. Takovýmto způsobem dnes ve světě „vychází" velká většina počítačových časopisů, ale stále více i časopisů jiného zaměření, včetně zábavných a zpravodajských titulů. U nás takto vychází v elektronické formě na WWW například Lidové noviny, Svobodné Slovo a Mladý svět. Stále se však jedná pouze o doplňkovou formu vydávání určitého titulu, zatímco primární formou zůstává tištěný tvar. Elektronická on-line forma je nejčastěji bezplatná, a motivace vydavatele k jejímu zpřístupnění jsou obvykle marketingového charakteru. Vychází totiž z pozorování, že nezanedbatelná část potenciálních i aktuálních čtenářů dává i v dnešní době přednost tištěné podobě, a tak si třeba po prvním seznámení s elektronickou formou naopak spěchá koupit tištěný exemplář. Z hlediska personálních kapacit a technického zázemí pak on-line formy tištěných časopisů nepředstavují žádnou úsporu. Právě naopak, vyžadují další technické prostředky na jejich „vystavování" v elektronické formě, a také další pracovníky na přípravu této elektronické formy.

Úplně jinak ale na tom budou takoví vydavatelé, kteří se rozhodnou zcela eliminovat tištěnou formu, a vydávat své tituly pouze v elektronické formě. Pak jim bude stačit jen velmi málo - vhodný přístup k takové síti, po které chtějí svůj titul zpřístupňovat, nejlépe tedy přístup k Internetu. Konkrétní forma zpřístupnění přitom může být různá, nejčastěji jsou využívány možnosti služby World Wide Web či služby elektronické pošty. V prvním případě je sice možné dosáhnout dosti atraktivního vzhledu vydávaného titulu, ale na druhé straně zde čtenář musí projevit jistou míru vlastní aktivity a „dojít si přečíst" příslušný titul. Naproti tomu při využití elektronické pošty jsou možnosti grafické úpravy prakticky nulové, ale čtenář zase může tímto způsobem dostat příslušný titul doslova „až pod nos", bez nutnosti nějaké vlastní aktivity. Pro vydavatele přitom v obou případech zcela odpadá veškerá agenda spojená s tiskem „na papír", i s distribucí tištěných titulů. Také předplatitelská agenda je v zásadě automatická: v případě distribuce elektronickou poštou ji řeší sám program, který zajišťuje rozesílání (tzv. listserver či analogický program), a v případě využití služby WWW vlastně ani žádná předplatitelská agenda neexistuje.

V praxi tedy může být vydávání „čistě elektronického" titulu relativně velmi jednoduché a nenáročné, a může být dokonce v možnostech jednotlivých lidí - je tedy například možné, aby si takovýto titul vydával konkrétní člověk jako své „osobní" noviny či časopis. Ve světě se tak již mnohdy děje, a dokonce se ustálilo i pojmenování pro takovéto elektronické noviny a časopisy bez tištěné formy - a bez ohledu na to, zda jsou vydávány jedincem či celými redakčními kolektivy. Říká se jim e-zine (v jednotném čísle), což těžko zapře svůj původ ve slovním spojení „electronic magazine".

Zajímavou otázkou je jistě stránka finanční. Někdy je možné se setkat s tím, že si vše hradí vydavatel sám z vlastní kapsy (hlavně v případě, že si vydává své „osobní" noviny). Nejčastější je ale zřejmě sponzorský způsob financování, který také umožňuje distribuovat příslušný titul zcela zdarma, za cenu vložených reklam sponzorů. Existují ovšem i takové tituly, které nejsou zdarma, ale jejich čtenáři za ně musí něco zaplatit (obvykle formou nepříliš vysokého předplatného).

Máte-li přístup k Internetu a chcete-li si sami vyzkoušet, jak takové „e-zines" vypadají a hlavně co obsahují, zkuste začít od následujícího seznamu existujících titulů: http://www.merak.com/~tkuipers/elists/elists.htm