Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 26/95, 25. října 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a526k300.php3

Internet :-) CZ


Recenze knihy: Vladimír Vrabec, Aleš Čepek: Internet :-) CZ, průvodce českého uživatele (Grada, 1995)

Na našem knižním trhu se objevuje první původní titul, věnovaný globální počítačové síti Internet. Vychází v nakladatelství Grada, je brožovaný a stojí 170 korun.

Poměrně útlá, dvousetstránková knížka dvojice autorů z pražské elektrotechnické fakulty ČVUT má ve svém podtitulu heslo „průvodce českého uživatele". To se pak v praxi projevuje tím že při popisu Internetu jsou uváděny původní české reálie - je popisována historie a současnost Internetu nejen ve světě ale i u nás, jsou uváděny možnosti připojování k Internetu v tuzemsku, a popisovány jsou příklady českých (a někdy i slovenských) zdrojů a služeb.

Celá knížka je rozdělena do tří částí: první z nich je věnována Internetu jako takovému. Najdete zde nejen stručnou historii Internetu, ale i vysvětlení jeho vztahu k tzv. informačním superdálnicím. Dále jsou v této první části knihy popisovány některé fundamentální mechanismy a principy, na kterých je dnešní Internet postaven a díky kterým funguje - naznačena je existence protokolů TCP/IP a větší pozornost je pak věnována IP adresám a symbolickým doménovým jménům, architektuře klient/server a ukazatelům URL. Zbytek první části knihy je pak věnován způsobům a možnostem připojování do Internetu.

Druhá, nejobsáhlejší část knížky (čítající rovných deset kapitol), je věnována internetovým službám: postupně je popisována elektronická pošta, elektornické konference, tzv. mailservery (pro distribuci souborů elektronickou poštou), síťové news (NetNews, UseNet), Internet Relay Chat pro skupinovou on-line komunikaci, FTP pro přenos souborů, služba WAIS pro vyhledávání v textových dokumentech, a samozřejmě také služby Gopher a WWW (World Wide Web).

Třetí část knihy je pak věnována popisu internetovských zdrojů: službám dosažitelným prostřednictvím služby Hytelnet, různým druhům adresářových služeb, vyhledávání prostřednictvím služby NetLink a v rámci WWW. Popisovány jsou také tzv. virtuální knihovny (např. WWW Virtual Library), mezi které je zařazen například i vyhledávací stroj Yahoo. Samostatná kapitola je věnována předmětově orientovaným gopherským serverům, knihovně Celaringhouse for Subject-Oriented Internet Resource Guides v Michiganu, a také hrám a zábavě na Internetu. V závěru třetí části je pak uvedena i samostatná kapitola o internetovských zdrojích v ČR a na Slovensku. Místo doporučené literatury je na samém konci knihy uveden seznam použitých odkazů URL (což se pomalu stává běžnou praxí v tomto druhu publikací).

Celá knížka je psána srozumitelně a čtivě, a je doplněna řadou ilustrací. S českým překladem odborné terminologie se autoři vyrovnali vcelu rozumně, i když občas také „ujeli" - někde nepřekládali vůbec, ač tak mohli učinit snadno a bez problémů (jako např. ve slovním spojení „mail klient" - to nemáme „poštovní klienty"?). Jindy zase počešťovali až na samou hranici únosnosti (spojeními jako „internicovské databáze" či „ripovské databáze").

S problematikou češtiny pak souvisí i jeden aspekt, který bych chtěl autorům vytknout - když už si dali do podtextu své knihy „průvodce českého uživatele", neměli zapomenout alespoň na stručné nastínění problematiky používání národních jazyků (tedy češtiny) v souvislosti s Internetem a jeho službami. Mezi řádky se o této problematice zmiňují pouze v souvislosti s elektronickou poštou.

Ještě větší výhradu pak mám k technickému provedení knížky, konkrétně k ilustracím. Drtivá většina obrázků ukazuje texty, psané drobným černým písmem na šedém podkladě, a kvalita jejich reprodukce je mizerná. Výsledek je sice v zásadě čitelný, ale mnohdy jen se značným úsilím a sebezapřením. Škoda - mnohé obrázky by si zasloužily spíše kvalitní barevné provedení a jiné by zase zachránila pouhá změna šedivého podkladu na bílý.

Další moje výhrada se již týká věcného obsahu knížky. Autoři v ní nejednou konstatují, že služba Gopher ustupuje z výsluní zájmu uživatelů Internetu, jsa vytlačena mnohem atraktivnější službou WWW. Mají pravdu, vše skutečně nasvědčuje tomu, že Gopher brzy bude „passé", a na trůně již dnes pevně sedí World Wide Web. Autoři však příliš neskrývají, že jejich sympatie stále ještě patří službě Gopher. Ve své knížce jí věnují větší prostor a více pozornosti než službě WWW, a stejně tak si více všímají i zdrojů, určených původně pro zpřístupnění službou Gopher. O grafických a multimediálních možnostech a schopnostech služby WWW, o tom, k čemu se dají využít (například k obchodování po Internetu apod.), a obecně o celém báječném světě World Wide Webu se v knížce dočtete mnohem méně, než by se dalo od velmi aktuální publikace (dokončované zřejmě na přelomu letošního července a srpna) očekávat.

S aktuálností a úplností pak souvisí ještě jedna věcná výtka: při podrobném popisu elektronické pošty se autoři vůbec nezmiňují o velmi důležitém standardu MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions), který je internetovským standardem pro posílání nejrůznějších druhů příloh prostřednictvím elektronické pošty. Přitom nejspíše nejde o pouhé opomenutí či vynechání z důvodu nedostatku místa - na str. 45 autoři explicitně konstatují, že „Posílání dopisů s přílohami bohužel není v Internetu standardem ....".

I přes uvedené výhrady je knížka autorů Vladimíra Vrabce a Aleše Čepka titulem, který by neměl chybět v knihovně žádného zájemce o aktivní používání Internetu.