Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 22/95,
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a522k300.php3

PowerDrive2 : předzvěst budoucnosti?

Optické dvojče od firmy Panasonic naznačuje možnosti soudobých technologií v oblasti velkokapacitních pamětí - je kombinací výměnného optického disku pro čtení i zápis (RWM, nikoli WORM), a čtyřrychlostní mechaniky CD-ROM.

Optickému principu záznamu dat je všeobecně připisována velká budoucnost - zejména tam, kde jde o velké objemy dat, a kde nejsou extrémní požadavky na rychlost přístupu k těmto datům. Optické technologie skutečně dosahují velmi příznivých parametrů, zejména pokud jde o dosahované kapacity, a také jejich cena obvykle vychází docela příznivě.

Ovšem zdaleka ne všechny varianty pamětí na bázi optických technologií se již dostaly do stádia běžného komerčního nasazení. Samozřejmě nejdále jsou optické paměti, umožňující pouze čtení - všichni asi známe technologii CD-ROM, a všelijaká CD-čka jsou dnes již běžnou součástí každodenního „počítačového života". Mechaniky, potřebné ke čtení CD-ROM disků, jsou dnes již běžným „přespultovým" zbožím, a výrobci se doslova předhánějí v tom, jak moc je zrychlí (na dvojnásobek základní rychlostí audio CD disků, na čtyřnásobek, šestinásobek, a dnes dokonce až na osminásobek). Podstatnou vlastností technologie CD-ROM je samozřejmě to, že obsah CD-ROM je stanoven jednorázově a jednou provždy při jejich výrobě (lisováním) - uživatel pak má pouze možnost číst z těchto pamětí, ale v žádném případě na ně nemůže cokoli zapsat. Ne nadarmo tedy technologie CD-ROM nese již přímo ve svém názvu, že je Read-Only (CD ROM, Compact Disc Read-Only memory).

Další variantou jsou takové optické paměti, které sice umožňují zápis dat, a to přímo koncovým uživatelem, ale nikoli opakovaně. Jde o paměti, označované obecně jako WORM, což je zkratkou od Write-Once Read-Many (doslova: zápis pouze jednou, čtení mnohokrát). Tyto paměti totiž používají takový způsob zápisu, který z nějakého principiálního důvodu není vratný - jako příklad si představme, že jednotlivé bity jsou reprezentovány přítomností či nepřítomností malého otvoru v tenké, a původně zcela homogenní vrstvičce, pokrývající optický disk. Při zápisu, který provádí přímo koncový uživatel, pak dochází k doslovnému vypalování malých děr do tohoto povrchu, a jednou vypálenou díru již není možné žádným způsobem „zacelit".

Optické paměti typou WORM si dnes již také můžete koupit - jejich nabídka však zdaleka není taková, jako v případě pamětí CD-ROM, a také cenové relace nejsou zdaleka tak příznivé. Důvod je zřejmý: optické technologie WORM ještě nedospěly tak daleko, jako technologie CD-ROM.

No a ještě hůře na tom jsou takové optické technologie, které se snaží nabízet možnost opakovaného zápisu. Těch je zatím na trhu nejméně, a jsou také relativně nejdražší. Přitom i zde je možné ještě najít dva odlišné „podtypy" - do prvního z nich by patřily takové optické paměti, které sice umožňují opakovaný zápis, ale ten trvá mnohem déle (například 10x až 1000x) než čtení, nebo jej nelze opakovat moc často (protože příslušné médium jej „snese" například jen 100x apod.). Takovéto paměti jsou obvykle určeny pro využití v situacích, kdy k zápisu dochází poměrně zřídka, a většinou se pouze čte - proto se také obecně označují jako paměti RMM (Read-Mostly Memory, doslova: paměti převážně pro čtení). Druhý „podtyp" pak představují takové optické paměti, které dokáží zapisovat a číst data v zásadě stejně rychle (a obecně se pak označují jako optické paměti RWM, Read-Write Memory), a nemají žádné omezení na počet zápisů.

Co je PowerDrive2 ?

Mechanika LF-1000AB, které je tato recenze věnována, pochází od firmy Panasonic. Sám výrobce ji prezentuje jako „Přepisovatelný optický disk kombinovaný se 4-rychlostní mechanikou CD-ROM", používající optickou technologii PowerDrive. Příliš už nezdůrazňuje, že „přepisovatelný optický disk" je výměnný - má tvar větší diskety, jejíž rozměry se téměř shodují s velikostí standardního plastikového obalu na CD disky. Kapacita této „optické diskety" je 650 MB (po naformátování). Nejde tedy o analogii pevného disku v tom smyslu, že by jeho kapacita byla jednou provždy pevně dána - kolik si koupíte kazet (PD Cartridge), tolikrát máte k dispozici oněch nádherných 650 MB. Samozřejmě nikoli současně, což platí i pro disky CD-ROM. Popisovaná mechanika totiž není dvojče v tom smyslu, že by umožňovala současnou práci s diskem CD-ROM i s přepisovatelným optickým diskem. Vlastní optická mechanika je jen jedna, a „strčit" do ní můžete buď jedno, nebo druhé, ale ne oboje současně.

Celá mechanika je umístěna v poněkud těžší krabičce (2,5 kg), o rozměrech 32 x 16 x 6 cm, kterou také vidíte na obrázku. Důležitá je i skutečnost, že jednotka se připojuje přes rozhraní SCSI (přesněji SCSI-2). V příslušenství je dodávána sada utilit Corel SCSI, speciálně upravená pro tuto mechaniku (pod názvem Corel SCSI for PD), a cí kromě základních konfiguračních utilit a ovladačů pro rozhraní SCSI obsahuje ještě CD-přehrávač (Corel CD Audio), program pro práci s databází audio CD disků (Corel CDBrowser), a utilitu pro práci s obrázky PhotoCD. Dále jsem v příslušenství našel i nezbytný SCSI kabel, a jeden CD ROM disk s prezentací produktů firmy Corel (Corel Products Showcase) - zřejmě účinná reklama pro nalákání nových zákazníků. Mnohem důležitějším příslušenstvím je jedna kazeta s přepisovatelným optickým diskem. Další si již musíte koupit samostatně (cena viz přiložená tabulka).

Moje dojmy

Prvním, co mne na mechanice LF-1000AB zajímalo, bylo zda patří do kategorie optických pamětí RMM či RWM. Tedy zda zápis trvá srovnatelně dlouho jako čtení, nebo zda je výrazně pomalejší. Výrobce to explicitně neříká (alespoň já jsem to při zběžném čtení dokumentace nikde nenašel), a samotný název „Rewritable Optical Disk„ podle mne naznačuje spíše méně příznivou variantu paměti RMM (převážně pro čtení). Jak jsem si ale sám ověřil, pravý opak je pravdou - jde o paměť RWM, na kterou je možné zapisovat stejně rychle jako z ní číst (v některých situacích mi dokonce zápis vycházel jako zřetelně rychlejší než čtení). Také na žádné omezení co do počtu opakovaných zápisů jsem nenarazil.

Pokud jde o konkrétní hodnoty dosahovaných rychlostí, neměl jsem k dispozici náležitě vybavenou testovací laboratoř - a tak mohu nabídnout pouze „subjektivní" hodnoty, získané v reálných podmínkách na běžném domácím počítači. Zde jsem se snažil především porovnat rychlost přepisovatelného optického disku s rychlostí běžného IDE disku. Vyšlo mi, že optický disk je přinejmenším srovnatelný s IDE diskem (s přístupovou dobou cca 13 ms a běžným IDE řadičem pro ISA), a v některých situacích spíše rychlejší - vše při použití „nejhloupějšího" SCSI řadiče pro sběrnici ISA, a bez výraznějšího „vyladění" celého počítače na maximální možný výkon (vhodným nastavením pamětí cache apod.).

Například když jsem vzal velký soubor (cca 11 MB), a kopíroval jej z jednoho IDE disku na druhý, trvalo to něco přes dvě minuty. Když jsem tentýž soubor kopíroval z IDE disku na optický disk, stihlo se to za jednu minutu a cca sedm sekund. Opačným směrem to bez tří sekund trvalo dvě minuty (zde mi tedy vyšel zápis na optický disk výrazně rychlejší než čtení). Když jsem tentýž soubor kopíroval z jednoho místa IDE disku na jiné místo na témže disku, trvalo to cca dvě minuty a dvacet sekund. Kopírování téhož souboru z optického disku opět na optický disk trvalo pouze jednu minutu a dvacet sekund. Výrobcem uváděné „katalogové" rychlosti najdete v tabulce.

Zajímavou vlastností jednotky LF-1000AB je skutečnost, že z pohledu operačního systíému se snaží tvářit jako skutečné dvojče - tedy jako dvě samostatná logická zařízení (která si v prostředí DOSu a MS Windows uživatel namapuje na dvě různé jednotky, například E: a F:). Přitom „aktivní" je v každém okamžiku vždy jen jedna z nich, podle toho, jaké médium je právě vloženo do optické mechaniky - zatímco druhá jednotka je v té době nedostupná, a při pokusu o přístup k ní vrací hlášení „device not ready". Je to ale zřejmě nutné řešení, protože ani DOS, ani Windows by se zřejmě nedokázali dívat na jedno a totéž logické zařízení chvíli jako na jednotku CD ROM, a chvíli jako na přepisovatelný disk. Nepříjemným důsledkem je pak i to, že je třeba mít v paměti trvale instalované ovladače pro oba druhy zařízení, které zabírají nenulový objem paměti (kromě ASPI ovladače pro SCSI rozhraní jde i o driver jednotky CD ROM, driver přepisovatelného optického disku, a pak nezbytné rozšíření MSCDEX).

Obrázek 1.
... a takto vidí mechaniku PowerDrive2 ovladač Corel SCSI
Pro korektnost je třeba dodat, že technologie opakovatelného optického zápisu zatím nejsou výrazněji standardizovány, a řešení firmy Panasonic (tj. technologie PD, resp. PowerDrive) je tudíž nutné považovat za proprietární řešení. V praxi to tedy znamená, že kazetu s optickým diskem firmy Panasonic, určenou pro jednotku LF-1000AB, nejspíše nebudete moci použít v obdobné jednotce jiného výrobce.

Pro koho je určena?

Jednotka LF-1000AB firmy Panasonic zřejmě najde velké uplatnění všude tam, kde je potřeba zálohovat velké objemy dat . Vzhledem k jejím vlastnostem, především k rychlosti a „vratnosti" zápisu, však má šanci uspět i jako i jako náhrada pevného disku. Její schopnost pracovat i s běžnými disky CD ROM (dokonce čtyřnásobnou rychlostí) pak z ní činí lákavé řešení i pro běžné osobní počítače individuálních uživatelů, pro domácí počítače, a dost možná i pro přenosné počítače vybavené rozhraním SCSI (potřebné adaptéry dnes existují i v provedení PCMCIA). Je toto směr do budoucnosti? Nejspíše ano.


Model: LF-1000A
Parametry jednotky přepisovatelného disku a optického média
Výrobce: Panasonic
Rozhraní: SCSI-2
Doba vystavení (seektime): PD (přepisovatelný optický disk): 165 msec
CD ROM: 195 msec
Rychlost souvislého přenosu: PD: 518 - 1141 KB/sec
CD ROM: 600 KB/sec
Rychlost otáčení: PD: 2026 rpm
CD-ROM: 800-2120 rpm
Velikost bufferu: 256 KB
Podporované formáty CD a CD-ROM: CD-ROM mode-1,
CD-DA, Video CD, CD-I
CD-ROM XA Mode-2
Form-1, Form-2,
PhotoCD
Cena: Mechanika LF1000AB:29 900,- Kč
Cartridge 650 MB: 2 600,- Kč