Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 19/95, 6. září 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a519k300.php3

Bezproblémové zálohování - streamer pro paralelní port


Recenze Streameru Backpack 800T firmy MicroSolutions. K recenzi zapůjčila frma Tespo.
V minulém čísle CHIPweeku jsem vás seznámil se čtyřrychlostní mechaniku CD-ROM, určenou pro připojení k počítači přes paralelní port. Dnes bych vám rád představil další zajímavou periferii, uzpůsobenou pro připojení přes paralelní port - externí streamer Backpack 800T od firmy MicroSolutions.

O potřebě zálohování snad není ani potřeba mluvit - zvláště v dnešní době, kdy v počítači uložená data mohou mít doslova životně důležitý význam. Přitom různé oblasti nasazení počítačů mají různé nároky na spolehlivost a způsob fungování celého procesu zálohování - něco jiného asi budou požadovat například v dobře fungující bance, jiné nároky budou mít v běžné kanceláři, a ještě jinak se asi bude na celou věc dívat majitel domácího PC-čka, který si na něm hlavně hraje své oblíbené hry. Náš počítačový trh se takto odlišným potřebám samozřejmě snaží vyjít vstříc, a nabízí celé široké spektrum zařízení pro potřeby zálohování (obecně označovaných jako „streamery") - od vysoce výkonných zařízení s velmi velkou kapacitou, až po cenově nenáročná zařízení s odpovídající menší kapacitou.

Na samém konci „nejlacinější" části tohoto spektra je pak čistě softwarové řešení, které má vlastně každý uživatel MS DOS-u zdarma - mám na mysli zálohovací program Microsoft Backup, který je standardní součástí MS DOSu, a který vám umožňuje zálohovat si svá data na diskety. Ovšem kdo má takovou svatou trpělivost, aby se mu chtělo pravidelně ládovat desítky či dokonce stovky disket do svého počítače? O čase již ani nemluvě. Ne, zálohování na diskety je pouze nouzovým řešením. Ale jaké jiné možnosti mají „drobní" uživatelé, jejichž počítače nejsou součástí žádné počítačové sítě, ve které by mohli využívat existujících možností zálohování? Tedy například uživatelé, kteří mají své počítače doma, uživatelé přenosných počítačů apod.

Jednou z možností, která se nabízí uživatelům stolních počítačů, je interní pásková mechanika (interní streamer), určená k pevnému zabudování do jejich počítače. Takovéto řešení je dnes cenově vcelku přijatelné - dá se pořídit již za několik málo tisíc. Je ovšem nepoužitelné pro majitele notebooků (bez vhodné „docking station"), a není moc výhodné tam, kde je třeba alespoň občas zazálohovat více samostatných a vzájemně nepropojených počítačů.

Další možností jsou pak externí streamery, které se k počítači připojují nejčastěji přes paralelní rozhraní. Takovéto streamery jsou velmi snadno přenositelné, a manipulovat s nimi dokáže i skutečný laik - stačí, když dokáže připojit příslušný kabel k paralelnímu rozhraní počítače. Stejně tak snadno jej lze zase odpojit, a streamer použít pro odzálohování jiného počítače. Jde tedy o velmi výhodné řešení zejména pro potřeby „příležitostného" zálohování jednoho či několika počítačů. Zařízení, které vám chci dnes představit, patří právě do této kategorie.

Streamer Backpack 800T od firmy MicroSolutions, který vidíte na obrázku, je zajímavý především svými parametry. Jedním z nich je samozřejmě cena - firma TESPO, která jej zapůjčila k recenci, jej nabízí koncovému uživateli za 9500,- (bez DPH). Dalším podstatným parametrem je kapacita: streamer Backpack používá kazety s páskou řady QIC-80 - pokud použijete tu, která má v sobě nejvíce pásky, můžete na ni odzálohovat (bez komprese!!) až na 400 MB, a s kompresí (v průměru, v závislosti na datech) až 800 MB. Přehled o různých kazetách, které výrobce streameru doporučuje, obsahuje následující tabulka (uváděné ceny jsou z nabídky firmy TESPO, která streamer prodává). Další zajímavostí, kterou jsem ale neměl možnost ověřit, je schopnost práce i s kazetami QIC-40. Výrobce uvádí, že tyto kazety je možné ve streameru číst - z čehož si odvozuji, že číst je sice lze, ale nelze na ně zapisovat. I to se však někdy může velmi hodit.

Pokud jde o rychlost zálohování, zde výrobce uvádí až 9 MB za minutu bez použití komprese zálohovaných dat, a až 4 MB při použití komprese. Když jsem si to sám změřil, vyšla mi s kompresí rychlost těsně pod 4 MB za minutu, takže výrobce v tomto směru nijak nepřehání. Navíc jsem vše zkoušel na počítači s běžným „4-bitovým" paralelním portem (podrobněji viz minulá recenze), a nikoli s portem EPP či portem dle IEEE 1284 (které streamer také podporuje). Závěr, kterým jsem si z toho sám odnesl, je následující: pro potřeby zálohování, které je především výstupní operací, běžný paralelní port co do rychlosti plně postačuje. Pokud jde o obnovování dat ze zálohy, kde naopak převažují vstupy, zde asi bude situace poněkud jiná - ale vzhledem k tomu, že obnova větších objemů dat nebývá zase až tak často prováděnou operací, nebude zřejmě problémem občas počkat o pár sekund déle.

Streamer Backpack 800T je malý, lehký a snadno přenosný: bez kabelů a malého síťového adaptéru váží něco přes půl kila (přesně 1 libru a 8 uncí), a měří 21 x 12 x 5 cm. Ke streameru je dodáván zálohovací program BPBACKUP verze 4.1, pocházející od firmy Arcada Software. Je velmi intuitivní, a nabízí všechny funkce, které bych od zálohovacího programu očekával, včetně snadného a efektivního výběru souborů a celých adresářů k zálohování, možnosti předem si vytvořit různé „zálohovací scénáře" a pak je jen spustit, a také včetně možnosti naplánovat si automatické zálohování na kteroukoli denní (či spíše noční) hodinu, které pak proběhne v bezobslužném režimu. Na jednu pásku si přitom můžete nahrát více jednotlivých záloh, a stejně tak můžete nahrát jednu zálohu na více pásek ( například je-li objem zálohovaných dat příliš velký pro jednu pásku). Samozřejmostí je možnost plného, inkrementálního i diferenciálních zálohování. Navíc je možné provést i takovou variantu plné a inkrementální zálohy, při které nejsou odzálohované soubory označené jako „zaarchivované" (tato možnost je označována jako „Full Copy" a „Incremental Copy").

Obrázek 1.
Uživatelské rozhraní zálohovacího programu
Zajímavou a užitečnou vlastností zálohovacího programu je možnost ovlivnit četné parametry zálohování - například druh komprese, verifikaci zapsaných dat, způsob reakce zálohovacího programu v případě, kdy narazí na soubor který se mu nepodaří přečíst (např. u právě otevřených souborů), způsob generování žurnálu o provedeném zálohování apod. K dispozici jsou přitom tři předdefinovaná nastavení těchto parametrů (optimalizovaná po řadě na rychlost, bezpečnost, a jedno implicitní nastavení). Uživatel však má kromě toho možnost vytvořit si svoje vlastní, uživatelská nastavení, pokud mu žádné z předdefinovaných nevyhovuje.

Ukázku uživatelského rozhraní vidíte na obrázku (zálohovací program je dodáván ve verzi jak pro MS Windows, tak i pro DOS).

Výrobce Kapacita Označení kazety Délka pásky [stop] Cena pro koncového uživatele (nabídka fy. TESPO)
bez komprese dat[MB] při kompresi dat[MB]
3M 83 166 DC2080,DC2080 XIMAT 205 375,- Kč
3M 125 250 DC2120,DC2120 XIMAT 307,5 323,- Kč
3M 170 340 DC2120XL 425 495,- Kč
3M 400 800 TR-1 (Travan) 750 821,- Kč
Maxell 83 166 MC2080, DC2080 205 N/A
Maxell 125 250 MC2120, DC2120 307,5 N/A
Sony 83 166 QD2080, QD2080 QIC-80 205 N/A
Sony 125 250 QD2120, QD2120 QIC-80 307,5 N/A
Tabulka: Kazety s páskou, doporučované výrobcem ke streameru Backpack 800T