Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 16/95, 9. srpna 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a516k140.php3

Znovu na kus řeči - tentokráte přes WWW!

V dnešním vydání Toulek Internetem bych vám chtěl představit jednu zajímavou a poměrně novou službu, která dosud není prakticky vůbec známá. Sám jsem na ni narazil víceméně náhodou. Jde o službu s příznačným názvem WEBCHAT - dělá v zásadě totéž, co minule popisovaná služba IRC, ale činí tak v prostředí, či spíše prostřednictvím služby World Wide Web.

Služba Internet Relay Chat, kterou jsme si popisovali minule, je šita na míru potřebám skupinové diskuse v reálném čase - umožňuje apriorně neomezenému počtu lidí diskutovat v písemné formě po volitelném počtu diskusních kanálů. Pokud bychom na této službě chtěli hledat nějaké vady na kráse či stinné stránky, pak by jednou z nich mohla být právě skutečnost, že jde o zcela „samostatnou" službu. Ne ani tak v tom smyslu, že ke svému fungování používá vlastní specifický protokol, ale „samostatnou" především proto, že vyžaduje vlastní klientský program. Ten je nutné někde sehnat, nainstalovat, nakonfigurovat, uživatele s ním naučit pracovat atd. Možná se časem dočkáme toho, že funkce IRC klienta bude zaintegrována do některého oblíbeného browseru (klienta služby WWW), tak jako byla například do populárního browseru Netscape Navigator zaintegrována čtečka síťových news, ale zatím tomu tak není, a Internet Relay Chat je zcela samostatným světem.

Na scéně se však nyní objevuje nová služba pro skupinovou diskusi v reálném čase, která právě popisované „nectnosti" příliš samostatné služby IRC nemá. Jde o službu s názvem WEBCHAT, což samo o sobě hodně napovídá - že jde vlastně o způsob využití služby WWW ke skupinové diskusi, a nikoli o samostatnou službu v pravém slova smyslu. WEBCHAT má proto jednu obrovskou přednost: nevyžaduje žádného specifického klienta (klientský program). Uživatelé tuto službu využívají prostřednictvím klienta služby WWW (tzv. browseru). Vše je přitom založeno na vcelku jednoduché myšlence: své příspěvky do diskuse píšete tak, že je vyplňujete do příslušného okénka zadaného formuláře (a proto váš browser musí formuláře podporovat - což ale většina novějších browseru skutečně dělá). Průběh diskuse s příspěvky i od ostatních účastníků pak dostáváte ve formě průběžně aktualizovaných WWW stránek. Ty si musíte pravidelně „natahovat" sami (prostřednictvím příkazu Reload, který nabízí všechny browsery). Některé konkrétní browsery (například již zmiňovaný Netscape Navigator verze 1.1 N) to však dokáží dělat za vás samy - dokud jsem se to v souvislosti se službou WEBCHAT nedozvěděl, také jsem netušil, že WWW server dokáže sám přimět svého klienta (je-li jím např. zmíněný Netscape Navigator), aby si po uplynutí zadaného časového intervalu sám a bez popudu uživatele znovu „natáhnul" aktuální WWW stránku ze serveru.

Služba WEBCHAT pochází od komerční firmy, která si dala zajímavé jméno: Internet Roundtable Society (doslova: internetová společnost pro kulatý stůl). To, co tato firma nabízí, je komerční verze WWW serveru (resp. doplňku takovéhoto serveru), který zajišťuje vše potřebné pro službu WEBCHAT - znamená to tedy, že na straně klienta není k používání WEBCHAT-u zapotřebí nic specifického, ale na straně serveru ano. Kromě toho firma nabízí i volně šiřitelnou (freeware) verzi svého serveru, s poněkud omezenými funkcemi. Domovskou stránku služby WEBCHAT, na které najdete i odkazy na informace o samotné firmě, vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1,URL1].

Na druhém obrázku [GIF2,URL2] je vstupní bod k diskusním službám, které firma sama nabízí nejširší veřejnosti (pod názvem WEBCHAT Broadcasting System). Jde především o několik diskusních „fór" (kanálů, skupin), které se v terminologii WEBCHAT označují jako „rooms" (doslova: pokoje) - jejich seznam vidíte na dnešním čtvrtém obrázku. Některé jsou specifické pro službu WEBCHAT, zatímco jiné svou strukturou odpovídají tzv. síťovým news, a vytváří tak určitou on-line obdobu těchto jinak dávkově fungujících diskusních skupin síťových news. Další zajímavostí jsou diskuse u kulatého stolu, které má firma dokonce ve svém názvu - jde o moderované diskuse (besedy) s různými zajímavými lidmi, které se konají v předem oznámených časech (jako tzv. events). Prostřednictvím služby WEBCHAT jsou přitom šířeny do celého světa, samozřejmě opět v reálném čase.

Podívejme se nyní, jak vlastně vypadá diskuse prostřednictvím služby WEBCHAT. Jeden příklad vidíte na dnešním třetím obrázku [GIF3]. Jistě vás na něm zaujmou atraktivní ikony a obrázky, které mají graficky identifikovat autora příspěvku - mohou to být jakékoli soubory vhodného grafického formátu (nejčastěji GIF). Tedy například fotografie autora či autorky, nebo také nejrůznější ikony, malůvky apod. Přitom pro každý svůj jednotlivý příspěvek si jeho autor může zvolit jiný doprovodný obrázek, takže i tímto způsobem může dávat najevo své rozpoložení.

Na třetím obrázku [GIF3] vidíte část diskuse v hlavní „hale" diskusního systému WEBCHAT broadcasting System. Když jsem si sám chtěl vyzkoušet „pokec" prostřednictvím služby WWW, hledal jsem nejprve v dalších „místnostech" (rooms), ale nikde moc živo nebylo. Nakonec jsem v „salónku A" v horký sobotní podvečer (Pražského času) přeci jen našel někoho živého, a zastavil se s ním (přesněji s ní) na kus slova - průběh této diskuse vidíte na dnešním pátém obrázku [GIF5]. Nejprve jsme si povídali jen ve dvou, a teprve posléze se objevil ještě někdo třetí (a ještě později pak řada dalších, ale ti se již na obrázek nevešli).

Na pátém obrázku [GIF5](v jeho spodní části) si také můžete povšimnout formuláře, prostřednictvím kterého uživatel zadává své příspěvky. Ty na rozdíl od služby IRC mohou být víceřádkové (resp. libovolně dlouhé, a ve skutečnosti je do řádků zalamuje až browser toho, kdo je čte). Dále zde vyplňujete jméno, pod jakým chcete v diskusi vystupovat (zde se mu říká handle, a automaticky se k němu „přispěndlí" plné jméno uzlu, ze kterého voláte). Já jsem volal z domova, přes přístupový server VC ČVUT - proto adresa tad13.anet.cz. Dále zde zadáváte ukazatel URL (Uniform Resource Locator) na obrázek, který vás má identifikovat. Já jsem využil doporučenou ikonu pro nově příchozí a v průběhu diskuse ji neměnil, zatímco slečna (či paní) Laina ze San Diega vtipně obrázky střídala. Oba jsme přitom měli problémy s tím, že WWW server si nepamatoval vždy správně naposledy zadaný obrázek. Ale což, kdo je dnes dokonalý ....

Pro svůj obrázek jsem přitom využil speciální archiv obrázků a ikon, který pro potřeby služby WEBCHAT zřídila firma Digital. Vidíte jej na dnešním posledním obrázku [GIF6, URL6].


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka služby WEBCHAT
  2. Vstupní bod k systému WEBCHAT Broadcasting System
  3. Příklad diskuse
  4. Seznam „diskusních místností"
  5. Příklad diskuse
  6. Archiv obrázků pro potřeby služby WEBCHAT