Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 10/95, 14. června 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a510k300.php3

PC/TCP OnNet verze 1.2

Na trhu se objevuje nová verze integrovaného síťového balíku PC/TCP OnNet 1.2 od firmy FTP Software. Co obsahuje, k čemu je určena, a jaké má přednosti?

V poslední době nebývalou měrou roste poptávka po implementaci protokolů TCP/(IP pro počítače PC a prostředí MS Windows. Výrobci síťového softwaru na tento trend reagují vcelku přirozeným způsobem - ti zavedení novými verzemi osvědčených produktů, a ti začínající zcela novými výrobky. Uživatelé si pak mohou vybírat z relativně bohaté nabídky, jejíž široké spektrum začíná u tzv. public domain programů (které jsou zcela zdarma), a končí u běžných komerčních produktů, ke kterým jsou poskytovány obvyklé podpůrné služby.

FTP Software a její PC/TCP kernel

Obrázek 1.
Ikony jednoltivých částí balíku PC/TCP OnNet
Firma FTP Software, jedno z nejznámějších jmen v oblasti implementace protokolů TCP/IP pro počítače PC, se mezi odbornou veřejností proslavila především svým kernelem (neboli: jádrem) se jménem PC/TCP. Tento vlajkový produkt firmy FTP software byl vlastně jen „holou" implementací transportních protokolů z rodiny TCP/IP (tj. především protokolů IP, TCP a UDP), ve formě rezidentních programů pro prostředí MS DOSu. K tomuto kernelu (jádru) samozřejmě existovala celá řada obvyklých aplikací (jako: telnet, FTP klient i server, NFS klient atd.), ale velmi úspěšným marketingovým tahem firmy FTP bylo právě to, že svůj PC/TCP kernel prodávala také samostatně, a dokonce i jako subdodávku jiným producentům síťového softwaru. To pak umožnilo celé řadě dalších výrobců, hlavně těm „menším", aby nad tímto osvědčeným a stabilním kernelem od renomované firmy budovali své vlastní aplikace, a nemuseli se pouštět do vlastní implementace přenosových protokolů TCP/IP. Pro příklady nemusíme chodit daleko, stačí si vzpomenout na oblíbený český emulátor ArcTel.

Na scénu vstupuje OnNet

V minulém roce pak vlajkový produkt firmy FTP Software doznal výraznějších změn. Především vzal důsledněji na vědomí existenci prostředí MS Windows, a kromě toho změnil i svůj marketingový image - začal se prodávat pod jménem OnNet (celým jménem PC/TCP OnNet for DOS/Windows). Nejnovější verzí OnNetu je verze 1.2.

Na samotném jádru (kernelu) se přitom změnilo především to, že se přestěhoval do prostředí Windows. Stalo se tak velmi koncepčním způsobem, který vychází vstříc víceúlohové filosofii MS Windows a jejich představě o správném způsobu implementace nejrůznějších ovladačů - nové jádro pro MS Windows má podobu tzv. VxD ovladačů (Virtual Device Driver), a plně 32-bitovou architekturu. Pro uživatele MS Windows se tím mnohé vyřešilo - například to, že nové VxD jádro na rozdíl od původního rezidentního jádra již nezabírá prakticky žádnou konvenční paměť (nové jádro „spotřebovává" všeho všudy 3 KB konvenční paměti, a své služby přitom dokáže poskytovat i těm aplikacím, které pracují na úrovni MS DOSu v tzv. DOS-ových oknech v rámci MS Windows). Ovšem koupíte-li si PC/TCP OnNet, dostanete obě jádra - jak nové VxD jádro, tak i staré jádro ve formě rezidentního programu. Můžete si pak sami vybrat, které z nich budete používat (protože i rezidentní jádro na úrovni MS DOSu dokáže poskytovat své služby síťovým aplikacím pro MS Windows). Obě verze jádra přitom podporují jak tzv. paketové ovladače (jejichž specifikace pochází právě od firmy FTP Software), tak i ovladače ODI a NDIS.

Také aplikace se přestěhovaly

Důležitou součástí programového balíku OnNet jsou samozřejmě aplikace. Také ty se přestěhovaly do prostředí MS Windows, resp. jsou nabízeny současně v obou formách - jako aplikace pro strohé, znakově orientované prostředí MS DOSu, i jako uživatelsky přítulné aplikace pro grafické prostředí MS Windows. Zakoupíte-li si OnNet, můžete si nechat nainstalovat jak obě sady aplikací, tak i jen jednu z nich.

Obrázek 2.
Práce s PC/TCP OnNet v prostředí MS Windows
Líbivý „okenní" kabát dostal například i klient protokolu NFS, určený pro plně transparentní sdílení souborů na Unixových file serverech (v provedení od firmy FTP se jmenuje Interdrive). Stejně tak ale získaly „okenní" podobu i další aplikace, a dokonce také veškeré konfigurační utility, kterými se konfiguruje jádro OnNetu i další součásti balíku.

Konečně pošta

Podobný přehled všech součástí programového balíku OnNet přináší tabulka, proto bych se rád podrobněji zmínil jen o některých význačnějších aplikacích, které budou pro koncové uživatele zřejmě nejdůležitější.

Součástí balíku OnNet se konečně stala pošta. Říkám „konečně", protože ještě ve verzi 1.1 byly v balíku obsaženy pouze takové utility pro elektronickou poštu, které byly určeny pro práci v prostředí MS DOSu, a nijak neskrývaly svůj původ v Unixových utilitách, psaných ještě pro znakové terminály. Pro namlsané uživatele „oken" to bylo něco jako zoufalý výkřik odněkud z počítačové prehistorie. Nyní se však součástí balíku OnNet stal plně „okenní" klient elektronické pošty Mail OnNet, který firma FTP Software sama zakoupila od firmy Unipalm (která jej prodávala pod názvem Mail-It).

Mail OnNet je plnohodnotným poštovním klientem moderní koncepce, se všemi soudobými „bells & whistles" (včetně animace příjmu a odesílání dopisu, který putuje po obrazovce a nakonec spadne do stylizované poštovní schránky). Pro většinu uživatelů však bude podstatnější spíše funkčnost poštovního klienta: ten zvládá protokol SMTP pro odesílání pošty a protokol POP 2 a POP3 pro příjem (i odesílání). Podporuje také standard MIME, a navíc i rozhraní MAPI, přičemž je možné nakonfigurovat prakticky libovolnou konverzi mezi MIME a MAPI. Samostatnou a podrobnější recenzi této elektronické pošty přineseme v některém z dalších čísel CHIPweeku.

Dialer za váš naváže spojení

Kromě podpory nejrůznějších síťových adaptérů (prostřednictvím paketových ovladačů, ovladačů NDIS a ODI) podporují obě verze jádra OnNetu také sériové komunikace, probíhající přes sériový port (jak s využitím protokolu SLIP, tak i PPP). V praxi to znamená, že stejné jádro (kernel) můžete provozovat i nad spojem, který si vytvoříte s využitím modemu a komutovaných linek veřejné telefonní sítě. Aby jste při navazován takového spojení nemuseli myslet na žádné technické detaily, je pro vás připravena aplikace s příznačným názvem Dialer (doslova: vytáčeč).

Dialer je schopen se naučit, jak má navazovat spojení s určitým vzdáleným uzlem (včetně přihlašovacích sekvencí atd.), a vše pak za vás provádět automaticky a sám. Vám pak stačí jen kliknout na příslušnou ikonu odpovídající požadovanému spojení, a Dialer se již začne dovolávat sám. Je to velmi šikovné a pohodlné zvláště pro laické uživatele, kteří se nemusí zabývat žádnými detaily (jejich Dialer by však měl alespoň napoprvé „zaučit" někdo zkušenější).

Cui bono?

Programový balík OnNet verze 1.2 je určen jak pro uživatele „stálých" lokálních sítí, tak i pro uživatele více či méně mobilní, kteří se k jiným počítačům a sítím připojují prostřednictvím telefonní sítě. Předností je také moderní koncepce jednotlivých součástí balíku (především jádra ve formě VxD ovladače), která již myslí dopředu na platformu Windows 95. OnNet je přitom dobře použitelný i jako integrované řešení pro přístup k Internetu (také díky svým schopnostem samočinného navazování spojení). Právě zde je ale OnNet poněkud handicapován skutečností, že sám neobsahuje některé nejpopulárnější „internetovské" aplikace, konkrétně klienty služeb Gopher a World Wide Web. Ty firma FTP Software sice také nabízí, ale pouze v rámci samostatného programového balíku Explore OnNet.


Součástí programového balíku OnNet 1.2 jsou vedle jádra (kernelu) tyto aplikace pro prostředí MS Windows:
 • klient elektronické pošty (Mail OnNet)
 • klient NFS (Interdrive)
 • klient Telnet (řádkový, mj. s emulací VT52, VT100, VT220, ...)
 • klient TN3270
 • klient FTP (z grafickým uživatelským rozhraním)
 • server FTP
 • SNMP MIB-II agent
 • server LPD
 • klient DHCP
 • program Dialer (pro navazování spojení po modemu)
 • utilita PING
 • utilita Traceroute
 • utilita Archiver (verze unixového tar pro prostředí MS Windows)
 • utility pro Remote Copy a Remote Command
 • prostředky pro dialog mezi uživateli (utilita talk)
 • konfigurační utility
 • ........