Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 6/95, 17. května 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a506k700.php3

Microsoft Church

Také se v poslední době přestáváte orientovat v záplavě zpráv o tom, kdo koho v počítačovém světě odkoupil, kdo s kým fúzoval, kdo s kým uzavřel strategickou alianci či jiný druh spojení? Pravdou je, že takovýchto zpráv se v současnosti objevuje opravdu mnoho, a svědčí to o jedné významné skutečnosti - o tom, že malí hráči možná mohou nastartovat zcela nový druh podnikání, resp. otevřít zcela nový segment trhu, a mohou na něm třeba i získat významnější podíl, ale v dlouhodobém výhledu nemají mnoho šancí. Dříve či později jsou doslova pohlceni velkými rybami.

Zastavme se ale u samotné techniky oznamování všelijakých fúzí, odkoupení či strategických spojení. Vzhledem k jejich počtu se takováto oznámení dostala do stádia naprosté rutiny - je vydána tisková zpráva téměř unifikované osnovy, ve které se neopomene zdůraznit, jak důležitý a významný je předmět podnikání a know how kupované firmy, a jak teprve spojené síly obou "partnerů" dokáží příslušný obor náležitě rozvíjet. Také se většinou nezapomene ani na vyjmenování postů, které v rámci kupující firmy zaujmou dosud nejvyšší představitelé kupované firmy, a někdy se uvede i blíže neurčená suma, za kterou malá a pružně se přizpůsobující firma přešla do rukou velké a náležitě zkostnatělé Instituce. Vše je již tak dokonale propracováno do nejmenších detailů, že zbývalo snad už jen jediné - aby si z toho někdo udělal pořádnou srandu.

No a i to se konečně stalo. Před časem se z tajemných zakoutí rozlehlého Internetu vynořila tisková zpráva, jako vystřižená z oficiálních informačních zdrojů, se všemi obvyklými náležitostmi. Však se také našlo mnoho lidí, kteří ji vzali vážně, a možná jsou dodnes přesvědčeni o tom, že na každém šprotu pravdy trochu. Šlo o tiskovou zprávu, která si vzala na paškál velmi vděčný objekt, do kterého se s oblibou strefují snad všichni začínající i pokročilí pisálkové - o světovládného giganta z Redmondu. Ten v poslední době skutečně bobtná nejrůznějšími malými i většími akvizicemi, ale tentokráte to vzal opravdu zgruntu. Zřejmě si u Microsoftů konečně uvědomili, že právě oni by už nemuseli pořád jen troškařit, a tak svůj koupěchtivý pohled upřeli hodně vysoko: na samotnou římskokatolickou církev. Odkoupili ji skutečně se vším, včetně veškerých elektronických práv k bibli a ke sbírkám Vatikánského muzea, vše bratru za blíže nezveřejněnou část akcií Microsoftu.

Někomu tato volba možná připadne poněkud nezvyklá, a asi bude mít pravdu - je to skutečně poprvé, kdy je takto odkoupeno významné náboženství s celosvětovou působností. Na druhé straně je ale třeba dát za pravdu panu Billu Gatesovi z firmy Microsoft, který jako šedá eminence stojí v pozadí za celou transkací. Jak doslova uvádí, "v příštích pěti až deseti letech lze očekávat nebývalý nárůst na religiózním trhu". K tomu pak dodává, že "pouze spojené síly římskokatolické církve a Microsoftu dokáží náboženství náležitě zjednodušit, a učinit jej zábavnějším pro mnohem širší okruh lidí."

Jak již to u takovýchto obchodních fůzí chodí, dosavadní nejvyšší představitel odkoupené firmy, papež Jan Pavel II, se stane starším viceprezidentem nově zřízené divize Religious SoftwarDivision firmy Microsoft, zatímco dva stávající viceprezidenti Microsoftu, Michael Maples a Steve Ballmer, se stanou kardinály. Alespoň tak to bylo oznámeno na slavnosti, konané u příležitosti zveřejnění celé transakce v sídle římskokatolické církve, na náměstí sv. Petra. Slavnosti přihlíželo na 17 tisíc diváků přímo na náměstí sv. Petra, a ještě mnoho a mnoho dalších ve zhruba 700 místech po celém světě, kam byl průběh slavnosti přenášen přes družici.

V tiskové zprávě o odkoupení římskokatolické církve je také naznačeno něco z velmi ambiciózních záměrů Microsoftu na religiózním poli. Pomocí své nové sítě Microsoft Network hodlá pan Gates zpřístupnit kázání poprvé i v on-line formě, a zřejmě i navázat na před-protireformní praxi prodeje odpusků, samozřejmě opět v on-line režimu. "Bude možné přijímat i pokání, zpovídat se ze svých hříchů, dostávat rozhřešení - dokonce i minimalizovat dobu svého pobytu v očistci - a přitom vůbec neopouštět vlastní domov".

Kromě samotné sítě Microsoft Network se v tomto velmi ambiciózním projektu počítá i se zcela novým softwarovým produktem, který by se již měl velmi brzy objevit na trhu, a který se bude jmenovat Microsoft Church. Bude dokonce vybaven i makrojazykem nejnovější generace, jehož prostřednictvím bude možné provádět automatický download božích milostí - dokonce i v bezobslužném režimu, tedy například i v době, kdy uživatel není právě doma.

Pokud jde o technickou stránku věci, dlouhodobá strategie firmy Microsoft počítá s vývojem jediné, lineárně rozšiřitelné relegiózní architektury, která bude podporovat všechna různá náboženství prostřednictvím emulace. Cílem je tedy zřejmě nabízet jediné základní náboženství, a k němu výběr celé ředy alternativních rozhraní podle požadovaného cílového náboženství. Jak to trefně shrnul pan Gates, jde o "jedno náboženství, a více různých implementací".

Dohoda, uzavřená mezi římskokatolickou církví a firmou Microsoft, dává kupujícímu výhradní elektronická práva nejen k Bibli, ale také například ke všem dílům od Michelangela, Da Vinciho a dalších autorů, které se nachází ve sbírkách Vatikánského muzea. Kritici se ovšem již nechali slyšet, že pokud bude Microsoft jakkoli omezovat přístup svých konkurentů k těmto unikátním dílům v intelektuálním vlastnictví celého lidstva, bude muset čelit tvrdému odporu.

"Byli to židé, kdo vynalezl look-and-feel svatých maleb", tvrdí Rabbi David Gottschalk z Philadelphie. "Vezměte si například takové Loučení s Rudým mořem - měli jsme jej tisíce roků před tím, než katolíci vůbec přišli na scénu". Jiní odborníci ale zastávají názor, že vyznavači židovské i katolické víry vychází ze společných tradic lidu Abrahámova. "Katolická církev však měla úspěšnější marketing, a dokázala oslovit širší okruh lidí", říká teolog otec Kenneth Madigan. "Za posledních 2000 let vzrostl podíl katolické církve na trhu opravdu dramaticky, zatímco Judaismus, který mnohé z prvků dnešního křesťanství nabízel jako první, sklízí jen drobty."

Z dlouhodobého historického pohledu má církev pověst agresivního konkurenta, který organizoval úplná křížová tažení ve snaze přimět uživatele k upgradu na katolické vyznání, a v mnoha malých i velkých královstvích uzavíral výlučná licenční ujednání o instalaci katolické víry, bez ohledu na to zda je skutečně požadována či nikoli. Dnes je křesťanství dostupné v mnoha verzích a mutacích, ale katolická víra je stále nejrozšířenější. Původní záměr církve dosahovat "na všechny světové strany" pak velmi dobře koresponduje s vizí firmy Microsoft o "počítači na každém stole a v každém domě".