Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 2/95, 19. dubna 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a502k300.php3

Výkladový slovník, tentokráte od Novellů


recenze knihy: Peter Dyson, Novellovský slovník sítí (Grada, 1995)

Není to tak dávno, co se na pultech odborných knihkupectví začaly objevovat knížky rozličného obsahu, ale jednotného designu - bílé, s červeným hřbetem, s logem firmy Novell, a s doplňujícím nápisem „Novell Press". Také jejich názvy začínají většinou dosti stereotypně: „Novell’s .....", například: Novell’s Guide to Multiprotocol Internetworking, Novell’s Dictionary of Networking apod. Že by firma Novell přišla na chuť pro ni zcela novému způsobu podnikání?

Zřejmě ano, i když do světa velkých nakladatelských činů se nevydala zcela sama. Vydala se tam v doprovodu známého nakladatelství SYBEX, které je pod zmíněnými publikacemi také podepsáno. Zřejmě tedy jde o velmi účelovou symbiózu, v rámci které lidé od Novellů organizovaně poskytují své nemalé know-how, a firma SYBEX zase zužitkovává své zkušenosti s vydáváním knížek, své tiskařské kapacity, své odbytové sítě a kanály. Proč ne. Přitom také konečně někoho napadlo sepsat vše potřebné, co by měli nastudovat všichni adepti na titul CNE (Certified Novell Engineer) či CNA (Certified Novell Administrator), a vydat to jako ucelenou publikaci - právě v rámci této „kooperační" ediční řady Novell Press - SYBEX.

No a netrvalo příliš dlouho, a na našem tuzemském knižním trhu se začaly objevovat i první překlady titulů z této edice. Ten, který se mi dostal do ruky k recenzi, je českým překladem knížky „Novell’s Dictionary of Networking" autora Petera Dysona, který pod názvem „Novellovský slovník sítí" vyšel v nakladatelství Grada. O překlad se postarl pan Oldřich Přichystal, který je mj. autorem pěkné, a hlavně zcela původní knížky „Téměř vše o sítích Novell" (vyšla také v nakladatelství Grada).

„Novellovský slovník sítí" je především výkladovým slovníkem. To znamená, že se snaží vysvětlit věcný obsah jednotlivých hesel - stručně, v rozsahu jednoho odstavce, resp. několika málo řádek, občas i s pomocí jednoduchého obrázku. Jednotlivá hesla jsou přitom volena z oblasti počítačových sítí, a jsou vcelku pochopitelně zaměřena i na oblast lokálních počítačových sítí firmy Novell. Mezi hesly proto najdete například i jména různých významnějších utilit a příkazů sítí Novell NetWare verzí 3,x i 4.x, a také peer-to-peer sítí téže firmy. Ovšem „míra Novellskosti" je velmi přiměřená, a většina hesel se týká obecné problematiky počítačových sítí, nikoli konkrétních produktů jedné konkrétní firmy, a jejich výklad rozhodně není jakkoli tendenční. Zájemce o koupi této knihy se rozhodně nemusí bát, že by si za své peníze pořídil propagační materiál firmy Novell. Přívlastek „Novellský" v titulu knihy je vhodné chápat v tom smyslu, že výběr hesel je uzpůsoben tomu, s čím se nejčastěji budou setkávat správci a uživatelé Novellských sítí.

Na celé knížce si velmi cením kvality českého překladu. Ta výrazně převyšuje jazykovou (a mnohdy i věcnou) úroveň některých jiných výkladových slovníků, které se v poslední době objevily na našem knižním trhu - nerad bych v této souvislosti explicitně jmenoval Nový výkladový slovník výpočetní techniky autora J. Hlavenky z nakladatelství Computer Press, a tak raději žádný příklad uvádět nebudu.

„Novellský slovník sítí" je přeložen dobře, a s velkým citem pro češtinu. Však také překladatel v předmluvě uvádí, že respektoval doporučovanou zásadu „používat český jazyk ve všech případech, kdy je to možné a kdy to nesnižuje srozumitelnost". Přeloženy jsou tedy nejen vysvětlující texty, ale také samotná hesla. Překlad je přitom velmi kvalitní, a z jednotlivých textů vůbec nečiší jejich anglický původ. Navíc se překladatel při své práci neřídil jen citem, ale také rozumem - když byla v původním textu nějaká očividná chyba, považoval za správné ji v poznámce překladatele uvést na pravou míru. Například pod heslem „tenký Ethernet" je v původním textu nesprávně uveden maximální dosah souvislé části kabelu 305 metrů, a v poznámce překladatele se správně konstatuje, že maximální dosah tohoto druhu kabelu je pouze 185 metrů. Pro české čtenáře je jistě důležitá skutečnost, že jednotlivá hesla jsou seřazena podle pravidel české abecedy (včetně správného českého řazení písmena „Ch"). Pokud by ale čtenář potřeboval vyhledat nějaké heslo podle jeho anglického originálu, a neznal jeho český ekvivalent (resp. ten český ekvivalent, který zvolil překladatel), nepřijde ještě zkrátka. Na konci slovníku (v příloze D) totiž najde anglicko-český slovník uvedených hesel.

Knížka „Novellský slovník sítí" je kvalitní dílo, v kvalitním překladu. Není sice nijak laciná - Grada ji ve svém katalogu nabízí za 395,- Kč - ale na takovéto ceny si asi budeme muset zvykat. Alespoň za kvalitní publikace se to vyplatí.