Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 26/94, 1994
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a94/a426c302.php3

Možné způsoby využití DR Multiuser DOSu


Tento článek je součástí série recenzních článků, věnovaných produktu DR Multiuser DOS.

1. Pracoviště pro více uživatelů

V malé kanceláři (např. v malé firmě) může být DR Multiuser DOS využit k vybudování pracoviště pro dva až tři uživatele, a to při velmi malých nákladech:

 • DR Multiuser DOS se nainstaluje na hostitelský počítač PC, který by měl mít výkonný procesor (nejlépe 486, ev. vyšší), pevný disk, monitor a klávesnici.
 • K tomuto hostitelskému počítači, který je jako standardní počítač kompatibilní s IBM PC vybaven dvěma sériovými porty, je prostřednictvím sériového kabelu připojen jeden další počítač PC v roli terminálu (resp. dva takovéto počítače). Tím může být jakýkoli IBM PC-kompatibilní počítač, včetně dnes stále častěji vyřazovaných počítačů XT - nemusí být vybaven pevným diskem (stačí jen disketová mechanika) ani velkou operační pamětí (stačí jen tolik, kolik je potřeba k provozování zvoleného emulačního programu). Kromě toho může být v roli terminálu použit i jednoúčelový terminál, který například zbyl po zrušení velkého střediskového počítače či minipočítače.
Obrázek 3.1.
Představa konfigurace pro tři uživatele (s jedním emulovaným a jedním jednoúčelovým terminálem)
Při takovéto konfiguraci je k dispozici jedno pracoviště (na systémové konzole hostitelského počítače), které umožňuje "plnohodnotně" provozovat i grafické aplikace pracující s VGA-grafikou (je-li hostitelský počítač takovouto kartou vybaven). Vedle tohoto pracoviště vzniká jedno až dvě další pracoviště (podle počtu připojených terminálů), ze kterých lze pracovat s aplikacemi pracujícími v textovém režimu (případně v CGA-grafice).

Typický způsob využití:

 • Pro provozování různých administrativních agend databázového charakteru, spreadsheetů apod. (například aplikací napsaných ve FoxPro, Clipperu, dBase apod.) pro prostředí DOSu (ty, které většinou pracují jen v textovém režimu).
 • Pro běžnou editaci textů, například:
  • pomocí editoru Wordperfect, včetně jeho nejnovější verze 6.0 pro DOS: na systémové konzole v textovém i grafickém režimu, na terminálu jen v textovém režimu
  • pomocí editoru Text602, na systémové konzole v rozlišení instalované karty, na terminálu v rozlišení CGA (640 x 200) pro sdílení tiskáren, modemu, faxmodemové karty apod.
Výhody:
 • Nižší náklady oproti samostatným pracovištím - místo tří dostatečně výkonných počítačů je třeba koupit jen jeden výkonný počítač, zatímco další mohou být těmi nejlacinějšími, jaké lze pořídit.
 • Možnost sdílení datových i jiných souborů, periferií.
 • Možnost práce více uživatelů nad společnými daty (agendami).
 • Možnost centrální správy (například centrální zálohování).
 • Místo počítačů PC v roli emulovaných terminálů mohou být použity i jednoúčelové terminály.
 • Dokonalejší multitasking, možnost souběžného provozování až osmi dosovských relací ze systémové konzoly i z každého jednotlivého terminálu.
Nevýhody:
 • Nemožnost provozovat MS Windows (ani na systémové konzole), a s tím ani aplikace psané pro toto prostředí.
 • Při připojení dvou terminálů (tj. při obsazení obou standardně zabudovaných sériových rozhraní) nelze na systémové konzole provozovat sériovou myš.
 • Terminály lze připojovat jen na vzdálenost do cca 20 až 30 metrů (což je běžný dosah sériových kabelů). Při použití na větší vzdálenosti je pak nutné buď snížit přenosovou rychlost, nebo použít proudovou smyčku.
Možnosti rozšíření počtu uživatelských pracovišť: Počet připojitelných terminálů (nejvýše dva) v tomto scénáři vychází ze skutečnosti, že počítače standardu IBM PC jsou běžně vybavovány jen dvěma sériovými rozhraními). Pokud je potřeba tento počet zvýšit, je nutné zakoupit tzv. multiportovou kartu s dostatečným počtem sériových rozhraní (viz hlavní text), nebo zvolit připojení terminálů prostřednictvím lokální sítě).

2. Aplikační server v lokální síti

DR Multiuser DOS může být využit i v prostředí již existující lokální sítě serverového typu (například Novell NetWare), v to v roli aplikačního serveru.

 • DR Multiuser DOS se nainstaluje na hostitelském počítači, vybaveném síťovou kartou potřebného typu (Ethernet apod.).
 • V síti NetWare se nainstaluje emulátor IMSTERM for NetWare (buďto lokálně na každé jednotlivé pracovní stanici, nebo centrálně na file serveru).
Z jednotlivých pracovních stanic jsou i po spuštění emulátoru IMSTERM (který je rezidentním programem) nadále přístupné všechny služby původních serverů (např. file serverů NetWare), ale kromě toho jsou navíc (a současně) k dispozici i terminálové relace s hostitelským počítačem s DR Multiuser DOSem, vystupujícím v roli aplikačního serveru.

Typický způsob využití:

Obrázek 3.2.
Představa DR Multiuser DOSu jako aplikačního serveru
 • Obecně k provozování takových aplikací pro prostředí DOS, které z nejrůznějších důvodů není výhodné provozovat přímo na pracovních stanicích (resp. podle modelu file server/pracovní stanice), například:
  • Pro provozování aplikací databázového charakteru, které zpracovávají velké objemy centrálně umístěných dat (a které by při svém provozování přímo na pracovních stanicích přenášely veškerá tato data po síti až na danou stanici a pak zase zpět).
  • Pro provozování agend, které umožňují současnou práci více uživatelů nad společnými daty
 • Pro snazší sdílení systémových zdrojů hostitelského počítače (např. tiskáren, modemů, faxmodemových karet apod., připojených k hostitelskému počítači)
Výhody:
 • Uživatelé mají na výběr, zda chtějí své aplikace provozovat lokálně, tj. na své pracovní stanici, nebo na hostitelském počítači v roli aplikačního serveru. Přitom mohou využívat obou těchto možností současně: např. pracovat s lokálně provozovanou aplikací a v okamžiku potřeby aktivovat rezidentní emulátor a jeho prostřednictvím komunikovat s jednou či více úlohami, které mezitím běží na aplikačním serveru.
 • Obecné výhody, plynoucí z provozování aplikací na hostitelském počítači: menší vytížení sítě, snazší sdílení atd.
 • Nižší pořizovací náklady oproti obdobnému řešení například na bázi Unixu či jiné systémové platformě použitelné jako aplikační server.
 • Nižší náklady na vývoj aplikací provozovaných v prostředí víceuživatelského DOSu na aplikačním serveru.
Nevýhody:
 • Malá výkonnost DOSu jako platformy pro aplikační server (například vůči Unixu).

3. Přístupový server (access server)

Hostitelský počítač s DR Multiuser DOSem, a to v kombinaci s emulátorem IMSTERM pro DOS, může být využit i jako tzv. přístupový server (access server) - tedy pro připojování vzdálených stanic, typicky přes veřejnou telefonní síť. K tomu je zapotřebí:

 • Nainstalovat DR Multiuser DOS na hostitelský počítač a tento počítač vybavit nejméně jedním modemem;
 • Počítač PC vystupující jako vzdálená stanice vybavit modemem a nainstalovat na něj emulátor IMSTERM for DOS.
Veškerá komunikace mezi hostitelským počítačem a vzdálenou stanicí pak místo po sériovém kabelu probíhá po komutovaných linkách veřejné telefonní sítě.
Obrázek 3.3.
Představa přístupového serveru

Typické způsoby využití:

 • Pro vzdálený přístup k hostitelskému počítači na bázi DR Multiuser DOSu.
 • Pro vytvoření přístupového serveru sítí NetWare. Díky schopnosti DR Multiuser DOSu spolupracovat se servery Novell NetWare (umožňující, aby se aplikace běžící pod DR Multiuser DOSem staly klienty těchto serverů) se počítač PC připojený jako vzdálená stanice k hostitelskému počítači může současně stát i vzdálenou pracovní stanicí lokální sítě Novell NetWare - tedy dostat se do obdobného postavení jako skutečné uzly takovéto lokální sítě a zpřístupňovat svému uživateli všechny její služby: například spouštět a provozovat nejrůznější síťové aplikace obdobně jako z kterékoli jiné pracovní stanice sítě. Ve skutečnosti ale tyto aplikace neběží na vzdálené pracovní stanici, ale na virtuálním počítači, vytvářeném na aplikačním serveru. Vzdálené stanici jsou pak zasílány pouze výstupy tohoto virtuálního počítače na obrazovku a od něj jsou zase v opačném směru přenášeny vstupy uživatele z klávesnice.
Výhody:
 • Možnost práce na hostitelském počítači na dálku.
 • Možnost současného fungování i v roli aplikačního a komunikačního serveru (viz scénáře 2 a 4).
 • Žádné další pořizovací náklady (vše potřebné je součástí DR Multiuser DOSu a emulátoru IMSTERM for DOS).

4. Komunikační server

Hostitelský počítač s DR Multiuser DOSem může být využit i jako tzv. komunikační server neboli server zpřístupňující více uživatelům komunikační prostředky typu modemů, faxmodemových karet apod., které nelze sdílet a které jsou určeny pro komunikaci "směrem ven" (na rozdíl od přístupového serveru, který je určen pro přístup "zvnějška"). Funkci komunikačního serveru přitom může hostitelský počítač plnit i v prostředí již existující lokální sítě (například Novell NetWare).

Klasické řešení komunikačního serveru v prostředí lokální sítě (jak jej nabízí například firma Novell v rámci tzv. NetWare Asynchronous Communications Services) předpokládá, že komunikační program běží na pracovní stanici a jeho výstupy na sériový port (ke kterému by jinak byla připojena příslušná komunikační periferie) jsou přesměrovávány po síti a přenášeny až na komunikační server, kde teprve vstupují do připojené periferie.

Obrázek 3.4.
Představa komunikačního serveru

Řešení navrhované v tomto scénáři naopak předpokládá, že komunikační program poběží na hostitelském počítači, ke kterému je příslušná periferie skutečně připojena, zatímco pracovní stanice uživatele zde vystupuje v roli terminálu.

Typický způsob využití: Pro zpřístupnění komunikačních periferií (modemů, foxmodemových karet apod.) více uživatelům, například za účelem přístupu ke stanicím BBS, videotexu a k jiným on-line informačním službám, pro odesílání a příjem faxů prostřednictvím faxmodemové karty apod.

Výhody:

 • Možnost využití komunikačních periferií (modemů, faxmodemů) více uživateli.
 • Možnost současného fungování v roli aplikačního serveru i přístupového serveru.
 • Žádné dodatečné pořizovací náklady (vše potřebné je přímou součástí DR Multiuser DOSu a emulátoru IMSTERM for NetWare).

5. Řídicí počítač

Hostitelský počítač s DR Multiuser DOSem může být využit i jako řídicí počítač pro řízení nejrůznějších periferií se sériovým rozhraním, například: nejrůznějších snímačů (čárového kódu, děrné pásky apod.), čidel, elektronických pokladen apod. Tyto periferie se k hostitelskému počítači připojují stejným způsobem jako jednoúčelové či emulované terminály (tj. přes sériová rozhraní).

Typické způsoby využití:

Obrázek 3.5.
Představa řídicího počítače
 • Pro sběr a vyhodnocování dat z periferií typu snímačů, čidel apod.
 • Pro řízení činnosti zařízení, které lze ovládat prostřednictvím jejich sériového rozhraní
Výhody: Výhodou tohoto řešení, oproti řešení na bází běžného DOSu, je existence víceúlohového prostředí. Díky tomu je pak možné psát obslužné programy pro jednotlivá zařízení jako samostatné úlohy, a pro jejich souběžné provozování je možné využít již existující preemptivní multitasking. V jednoúlohovém DOSu naopak musí být všechny podpůrné prostředky (včetně případného real-time jádra) teprve vybudovány.