Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 22/93 v roce 1993
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a93/a322c120.php3

Off-the-shelf

Koupit počítač není dnes nic těžkého. Můžete si dokonce vybrat, zda jej chcete koupit již hotový, tedy sestavený, zahořený a otestovaný, nebo tzv. "sypaný", tzn. koupit si samostatně jednotlivé komponenty a ty si pak sestavit a oživit vlastními silami.

Tytam jsou doby, kdy se za nákupem počítačů jezdilo do jednoho nejmenovaného JZD. Byla k tomu zapotřebí šesticiferná částka tehdy ještě federálních korun, někdy dokonce i spoluúčast v tvrdé měně, ale ani pak si kupující příliš nemohl vybírat - byl rád, když si vůbec něco odvezl. Počítače - a vlastně všechno, co s nimi souvisí (od disket až po programy) - se v té době rozhodně nekupovaly jako příslovečné housky na krámě. Patřily spíše ke kategorii zboží, které se pravidelně objevovalo pod pulty našich prodejen - jak zní parafráze jednoho dobového sloganu.

V tomto ohledu je příznačné, že čeština si vytvořila všeobecně akceptované a téměř oficiální označení pro nedostatkové zboží - podpultové. Měla na to ostatně dost času a příležitostí.

Když se pak poměry změnily, čeština na to nedokázala vhodně zareagovat. Nebo snad znáte nějaké výstižné antonymum k přívlastku "podpultový", které by vhodně označovalo takové zboží, které se nemusí shánět, ale které je bez problémů k dostání? To angličtina je na tom lépe - neměla zřejmě potřebu jakkoli označovat zboží podpultové, a tak si zavedla raději označení pro opačný případ. To je odvozené od toho, že když si člověk přijde nějaké takovéto běžně dostupné zboží do obchodu koupit, prodavač jej jednoduše sundá z police a podá zákazníkovi. Odtud anglické označení off-the-shelf (doslova: z police).

V anglicky psané odborné literatuře se toto označení používá poměrně často. Například pro vyjádření toho, že k určitému konkrétnímu účelu nepotřebujete žádný speciální hardware, ale jen takové komponenty, které jsou běžně dostupné: only off-the-shelf components. Takto je asi možné označit všechny komponenty, které potřebujete k sestavení běžného počítače PC - od systémové desky (motherboardu), přes skříňku se zdrojem (case), paměťové moduly SIMM, videoadaptéry VGA, až po disketové a diskové jednotky a jejich řadiče. Dnes i u nás stačí zajít do příslušných specializovaných obchodů a zde si vybrat. Ne podle toho, zda příslušná věc je v principu k sehnání, ale podle toho, jaké má konkrétní parametry, kde je lacinější, kdo na ni dává delší záruku, který výrobce má lepší jméno apod.

Podobně je tomu i u nejrůznějších programů. Také zde je možné označit přívlastkem off-the-shelf takové programy, které jsou běžně dostupné. Jistě sem patří například operační systém MS DOS a jeho nadstavba MS Windows, u nás oblíbený editor Text602, překladače řady Turbo firmy Borland apod.

Existuje nějaká přesná hranice mezi tím, co je možné označit přívlastkem off-the-shelf, a co již nikoli? Tak jako obvykle, přesná a ostrá hranice zde zřejmě neexistuje. Označení off-the-shelf je totiž spíše intuitivní a význam, který je mu obvykle přisuzován, se navíc může měnit v čase i prostoru - například něco, co je v USA všeobecně považováno za běžně dostupné, může být u nás v téže době stále ještě zcela nedostupné. Za měsíc, kvartál či za rok tomu však může být úplně jinak.

Tak jako jsme si výše vymezili příklady produktů, které zřejmě můžeme považovat za hodné označení off-the-shelf, můžeme stejně tak dobře najít několik příkladů, u kterých je zřejmé, že nejsou (a asi nikdy nebudou) off-the-shelf. Například když si necháte na zakázku vyvinout informační systém, který bude ušit na míru vašemu konkrétnímu podniku. Nebo když si vyrobíte speciální rozšiřující kartu, kterou potřebujete pro řízení nějaké vědecké aparatury.

Hledat přesnou a ostře vymezenou hranici mezi oběma tábory nemá asi příliš velký smysl. Mnohem důležitější je najít vhodný český překlad anglického off-the-shelf. I kdyby se snad někdy ujalo označení "nadpultové" či "přespultové", nebylo by to asi příliš šťastné, protože v povědomí našich lidí je původní antonymum "podpultové" příliš těsně svázáno s určitým patologickým způsobem distribuce. Věcně přesnější by asi byl termín komodita, který jsou zvyklí používat ekonomové a který v užším slova smyslu označuje takový druh zboží, s nímž se běžně obchoduje na nejrůznějších burzách a trzích. Ale pro oblast výpočetní techniky to také není nejvhodnější.

Zbývá pak ještě nějaká jiná možnost než rozepisovat off-the-shelf jako něco, co se neshání, ale je běžně dostupné?