Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 21/92 v roce 1992
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a92/a221c120.php3

Telecommuting

Dojíždíte denně do práce? Trávíte každý den hodinu či dvě v přeplněných tramvajích, autobusech, vlacích či metru? Pak vás asi nebude nutné přesvědčovat o výhodách, které by vám přinesla možnost práce doma. Ostatně, proč máte právě vy dojíždět za svou prací, proč by nemohla naopak ona dojíždět za vámi?

Pokud si ve své práci vystačíte s počítačem, můžete si ho pořídit domů - ať již vlastní, nebo zapůjčený od zaměstnavatele. Problém však nastává v případě, že vaše práce na počítači není izolovaná od práce vašich kolegů, když potřebujete pracovat na výkonnějším počítači, než jaký můžete mít doma, když potřebujete pracovat ve vaší podnikové počítačové síti, spolupracovat s jiným počítačem atd.

Ani v tomto případě však ještě nemusí být vše ztraceno. Máte-li doma telefon, můžete se jeho prostřednictvím napojit ze svého počítače na jiný počítač (např. právě na ten na vašem "vzdáleném" pracovišti) v roli jeho emulovaného terminálu, a dělat svou obvyklou práci z domu stejně, jako kdybyste seděli přímo u onoho "vzdáleného" počítače. Máte-li doma dokonce přípojku veřejně datové sítě či jiný vhodný spoj, máte ještě širší možnosti - můžete dosahovat výrazně lepších dob odezvy, můžete se s vaším domácím počítačem stát "plnohodnotným" uzlem podnikové sítě, spolupracovat s jinými počítači apod. Jinou možností je např. situace, kdy se ze svého počítače napojíte na jiný počítač a na dálku jej ovládáte - např. se snažíte odstranit určitý problém, který na tomto počítači vzniknul, snažíte se předvést uživateli tohoto počítače, co a jak má dělat apod.

Charakteristická je přitom skutečnost, že za svou prací, která na vás někde čeká, již nemusíte dojíždět, ale můžete tuto práci vykonávat na dálku z toho místa, na kterém se právě nacházíte. Právě to je podstata nového trendu, kterému se v angličtině začíná říkat telecommuting.