Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 19/92 v roce 1992
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a92/a219c120.php3

Portrait vs. landscape

Povšimli jste si někdy, jak si malíři staví svá plátna, když mají něco namalovat? Záleží vždy na tom, co právě malují - jde-li o něčí portrét, staví si své plátno obvykle "na výšku", zatímco když malují nějaký krajinný motiv, otočí jej nejspíše "na šířku".

Podobné rozhodnutí o "natočení plátna", jaké musí přijmout každý malíř, stojí i před nejrůznějšími programy, které umožňují vytvářet grafické obrázky a tisknout je na tiskárnách či kreslit na kreslicích zařízeních (plotterech). Není sice v silách těchto programů otáčet listy papíru v příslušných výstupních zařízeních - co však obvykle mohou, je vytisknout či vykreslit svůj obrázek pootočený o 90 stupňů, nebo nepootočený. Volba je samozřejmě na uživateli, jak mu ale stručně a výstižně popsat obě možnosti tak, aby bylo již na první pohled zřejmé, která je která?

Což takhle využít analogie s malíři a jejich obrazy: "Chcete to jako portrét, nebo jako krajinku?". V angličtině: "portrait", nebo "landscape"?