Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s251.php3

Připojení přes satelit

Na našem tuzemském trhu jsou v současné době nabízeny dvě hlavní služby pro přístup k Internetu, specificky využívající možností satelitů (pomineme-li použití technologií VSAT, které se využívají hlavně pro realizaci pevných spojů v rámci klasického připojení pevnou linkou). Obě tyto služby jsou koncepčně shodné, a představují asymetrické řešení popisované v předchozích článcích - jde o služby DirecPC TurboInternet a EUnetSAT DIAL. Obě v své základní verzi využívají pro zpětný kanál komutované připojení k Internetu, a k jejich skutečným provozním nákladům je tedy nutné přičíst i provolané telefonní poplatky (a poplatky providerovi za komutovaný přístup k Internetu).

Obě služby se ale zásadně liší ve způsobu svého zpoplatňování: zatímco služba DirecPC je tarifikována podle objemu přenesených dat, služba EUnetSAT DIAL je tarifikována časově (podle toho, jak dlouho je používána). Proto je jejich přímé srovnání problematické.

  • EUnetSAT DIAL: paušál 4 990,- Kč, pokrývá 15 h připojení, každá další minuta je účtována sazbou 80 haléřů (existuje i varianta EUnetSAT LL, která řeší zpětný kanál pevným připojením 28,8 kbps).
  • DirecPC TurboInternet: paušál 857,- Kč, zahrnuje přenos 30 MB, každý další 1 MB stojí 28,60 Kč. V nabídce jsou i vyšší paušály zahrnující větší objemy dat, a také paušál 46900,- Kč za neomezený objem přenesených dat.