Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s250.php3

Bezdrátové připojení

Pojem "bezdrátové připojení" je dnes používán ve dvou odlišných významech. Prvním je náhrada "drátových" přenosových cest bezdrátovými, zejména v podobě tzv. bezdrátové místní smyčky, resp. pro realizaci části datových okruhů. Tento druh bezdrátového připojení je pak jen zvláštním případem výše popisovaného připojení pevnou linkou, a náklady na použití bezdrátových technologií zde spadají do první složky nákladů na připojení, která zahrnuje náklady na propojení se sítí providera.

Zajímavější je druhý význam "bezdrátového připojení", popisovaný v článku "Technologie připojování, aneb poslední internetová míle", kde jde specifické řešení šité na míru potřebám přístupu k Internetu - jde o službu, jejíž cena zahrnuje obě nákladové složky, tedy jak náklady na propojení zákazníka s providerem, tak i náklady na samotný přístup k Internetu. Tento způsob připojení může být tarifikován paušálně, bez omezení přenesených dat, nebo naopak podle objemu skutečně přenesených dat. Kromě toho může mít přípojka sdílený nebo vyhrazený charakter

Příklady (s paušální tarifikací):

 • CESNET Wireless ECO, sdílená přípojka: 4500,- Kč
 • CESNET Wireless Pro: vyhrazená přípojka 33,6 kbps: 12800,- Kč
 • Czech OnLine (VOL): vyhrazená přípojka 33,6 kbps: 12000,- Kč
 • CESNET Wireless Pro: vyhrazená přípojka 64 kbps: 22500,- Kč
 • InWay City.Way Standard: sdílená přípojka s garancí 64 kbps: 28400,- Kč
 • Czech OnLine (VOL): přípojka 64 kbps: 18000,- Kč
 • SNISNET, síť ERIDAN: sdílená přípojka s průměrnou rychlostí 64 kbps: 17900,- Kč

Příklady (s tarifikací podle objemu přenesených dat):

 • SNISNET, síť ERIDAN: sdílená přípojka s průměrnou rychlostí 64 kbps, paušál 3800,- Kč, zahrnuje 1 GB dat, každý další GB stojí 4000,- Kč
 • Czech OnLine (VOL): přípojka 64 kbps, paušál 15000,- kč, zahrnuje 1 GB dat, každých dalších 100 MB stojí 400,- Kč
 • InWay City.Way Cache (přístup jen přes cache): sdílená přípojka s garancí 64 kbps: paušál 3490,- Kč, zahrnuje 512 MB dat, každý další GB stojí 2000,- Kč
 • InWay City.Way Economy: sdílená přípojka s garancí 64 kbps: paušál 7490,- Kč, zahrnuje 1 GB dat, každých dalších 512 MB stojí 2000,- Kč

Nabídka CESNETU nezahrnuje náklady na vlastní bezdrátové propojení. U ostatních providerů je tato položka vesměs zahrnuta do jednorázového zřizovacího poplatku (který u CESNETu není).