Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s215.php3

Podle čeho vybírat providera?

Otázka výběru vhodného providera rozhodně není jednoduchá. Hlavně totiž není "jednokritériální" záležitostí - neexistuje zde žádné jednotlivé kritérium, které by postačovalo k jednoznačnému rozhodnutí o tom, který provider je v konkrétním případě nejvhodnější. Různých kritérií, kde se mohou uplatnit přednosti jednoho providera před druhým je celá řada, a v praxi situace téměř vždy dopadá tak, že některý provider je lepší v jednom aspektu, a druhý zase v jiném. Pak ale není možné sestavit žádný žebříček, který by umožnil jednoduše vybrat toho absolutně nejlepšího.

Kritérií, která je nutné brát v úvahu při posuzování vhodnosti konkrétního providera, je opravdu hodně. Patří mezi ně například:

  • přítomnost providera v lokalitě zákazníka: zde jde o to, aby provider poskytoval své služby v místě, kde je chce jeho zákazník skutečně využívat (nebo alespoň co možná nejblíže). Každý provider totiž zřizuje určitý počet vstupních bodů do své sítě (tzv. POP-ů, z anglického Point of Presence), a jeho zákazníci se připojují právě k těmto bodům takovým způsobem, jaký mají k dispozici (podrobněji viz dále). V praxi přitom platí, že pokud se zákazník nachází v jiné lokalitě než v jaké má jeho provider přístupový bod, musí být potřebné propojení mezi ním a jeho providerem (které platí zákazník) delší, nejspíše meziměstské, a tudíž také patřičně dražší.
Představa PoP-ů (vstupních bodů do sítě providera) (větší obrázek)