Vyšlo v Softwarových novinách č. 10/99, v říjnu 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a910s200/a910s202.php3

Úvod

Možností jak se připojit k Internetu je dnes celá řada, a konkrétních nabídek od nejrůznějších poskytovatelů připojení (providerů) je ještě mnohem více. Na druhé straně orientovat se na trhu internetového připojení a umět si správně vybrat to nejvýhodnější řešení je dnes spíše těžší než dříve. Důvodem je skutečnost, že jde o rozhodování které by mělo zahrnovat celou řadu aspektů a kritérií - od technologických možností, které připadají v úvahu pro realizaci připojení, přes očekávaný způsob využití přípojky, spolehlivost připojení či vstřícnost providera, až po celkové náklady na připojení. Schopnost správně se rozhodnout proto vyžaduje poměrně komplexní představu o všech těchto aspektech.

Tato cover story není myšlena jako návod pro volbu konkrétního způsobu připojení. To by ani nemylo možné, vzhledem k tomu že nabídka na trhu se rychle vyvíjí, a že požadavky konkrétních uživatelů jsou snad vždy něčím specifické a značně unikátní. Jednotlivé články, které tvoří tuto cover story, jsou myšleny spíše jako ucelený nadhled, který má čtenáři poskytnout základní představu o celé šíři problému - o tom, co všechno do problematiky připojování k Internetu patří, co je třeba brát v úvahu, s čím je možné či dobré počítat, jaké jsou technologické možnosti, i jaké jsou orientační cenové relace.

První článek, s názvem "Co obnáší připojení k Internetu", vysvětluje postavení a roli providerů, popisuje nejčastější druhy přípojek k Internetu a jejich vlastnosti) (tzv. komutované připojení a tzv. pevné připojení), a dále rozvádí vlastnosti, které takovéto přípojky mohou mít - zda jsou například sdílené či vyhrazené, zda jsou chráněné proti neoprávněnému přístupu zvenčí, zda jsou využívány pro připojení jednoho počítače nebo celé sítě, či zda jde o individuální přípojku, která je fakticky sdílena více počítači. Rozebírán je také internetový roaming, peering mezi providery, a naznačeny některé vzájemné vztahy mezi providery.

Druhý článek, s příznačným názvem "Technologie připojování, aneb: poslední internetová míle", se zabývá různými technologickými možnostmi jak překlenout úsek mezi zákazníkem a vstupním bodem do sítě jeho providera. Podrobně jsou rozváděna problematika tzv. drátových místních smyček a řešení, která je využívají - pro komutované připojení, připojení přes ISDN či přes technologie xDSL. Dále je diskutována problematika bezdrátových místních smyček a bezdrátového připojení obecně, využití rozvodů kabelových televizí pro přístup k Internetu, využití satelitních technologií včetně asymetrických, dále využití televizních přenosových kanálů pro "jednosměrný" přístup k Internetu, využití silových rozvodů, i možnosti mobilního přístupu k Internetu.

Třetí článek, s názvem "Jaká je nabídka připojení k Internetu?", má za cíl poskytnout základní orientační představu o konkrétních nabídkách a hlavně cenových relacích, ve kterých se v době přípravy této cover story pohybovaly jednotlivé možnosti a varianty připojení. Vzhledem k rychlému vývoji na trhu jde skutečně jen o orientační a nezávazné srovnání, míněné hlavně jako východisko pro vlastní rešerši. Tu si s uvážením svých specifických potřeb a možností musí konkrétní zájemce udělat již sám.