Vyšlo v Softwarových novinách č. 9/99, v září 1999
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a909s200/a909s205.php3

Hledáte někoho na Internetu? | Problém "mobility" uživatelů

Snahy o vedení jakékoli evidence uživatelů Internetu značně komplikuje skutečnost, že tito uživatelé mohou měnit své "internetové souřadnice" velmi často, a opět to v obecném případě nemusí nikomu a nikam oznamovat. Je to opět významná odlišnost od analogie s telefonním provozem, kde účastník telefonního provozu buď explicitně požádá o zrušení své dosavadní stanice, nebo mu ji operátor zruší v důsledku toho, že za ni neplatí - v každém případě je ale "zánik" platnosti příslušných informací vedených v evidenci jasně patrný a zřetelný, a tudíž není tak velkým problémem celou evidenci korektně a včas aktualizovat.

V případě poštovních adres je situace diametrálně odlišná. Neexistuje zde žádná "odhlašovací" povinnost, a často ani možnost. Je-li okamžik vzniku nějakého poštovního účtu a s ním spojené adresy nepříliš zřetelný (alespoň navenek, pro bezprostředně nezúčastněné subjekty), pak jeho zánik či alespoň změna jsou ještě méně zřetelné. Představme si uživatele, který si zřídil účet u některé veřejné poštovní služby (např. na POST.CZ), a po nějakou dobu jej bude skutečně využívat, například každý den. Pak ale tento účet přestane fakticky používat. Musí to vůbec oznamovat provozovateli příslušné veřejné poštovní služby? Nemusí, a jen někdy alespoň může - pokud si dá tu práci a zjistí si, jak se něco takového dělá. V praxi je to ale velmi vzácná výjimka, a v drtivé většině případů zůstává příslušný účet jednoduše ležet ladem .

Podobný problém nastává i tam, kde je evidence poštovních účtů a adres mnohem striktnější než u veřejných poštovních služeb. Představme si pana XY, který je po určitou dobu zaměstnancem firmy ABC, a má u ní poštovní účet s adresou XY@ABC.CZ. Po určité době však změní zaměstnavatele, kterým se místo firmy ABC stává firma DEF. Ta novému zaměstnanci ihned zřídí poštovní účet s adresou XY@DEF.CZ. U firmy ABC však starý účet XY@ABC.CZ nemusí ještě zrušit - mohou na něm nastavit tzv. autoforward, tak aby každá zpráva zaslaná na adresu XY@ABC.CZ byla automaticky přeposlána na novou adresu XY@DEF.CZ. Dělá se to proto, že na starou adresu obvykle ještě po nějakou dobu chodí zprávy pro dotyčného pana XY, který by o ně nerad přišel. Může jít například i o příspěvky z různých elektronických konferencí, do kterých se pan XY sám přihlásil, ale ještě se nedostal k tomu, aby se z nich odhlásil či se přeregistroval s novou adresou (třeba proto, že to neumí nebo na to dosud neměl čas apod.). Výsledek však bude takový, že obě adresy budou fakticky odpovídat jednomu a témuž poštovnímu účtu, resp. jedinému skutečnému člověku. Zvenku, bez znalosti interního nastavení poštovního serveru v doméně ABC.CZ, ale bude velmi obtížné něco takového zjistit.

Kromě právě popsaného mechanismu tzv. autoforwardu však existují ještě další způsoby, jak vyrobit různé poštovní adresy fakticky odpovídající jedné a téže osobě. Jde např. o tzv. poštovní aliasy, neboli různá jména pro jeden a tentýž poštovní účet. Například autor tohoto článku nejčastěji uvádí jako svou poštovní adresu jiri@peterka.cz. Ve skutečnosti je to ale jen alias (tj. jiné jméno) pro poštovní účet s "generickou" (původní) adresou peterka@mail.czn.cz, kam je mu pošta skutečně doručována. Výhodou takovýchto poštovních aliasů je možnost změnit konkrétní způsob doručování zpráv, vhodným "přesměrováním" aliasu na jiné místo, resp. na jiný poštovní účet, bez nutnosti změny adresy kterou mají jiní účastníci elektronického poštovního styku zafixovánu (a například i bez nutnosti tisknout nové vizitky apod.). To ale samozřejmě dále komplikuje všechny snahy o vedení evidence uživatelů Internetu a jejich "internetových souřadnic" (i kdyby se jednalo jen o emailové adresy). Kdo pozná, které informace jsou natolik relevantní, že by měly být zaneseny do příslušné evidence? Má v této evidenci být alias, nebo místo kam se pošta skutečně doručuje?

Ale hlavně: kdo se bude starat o průběžnou aktualizaci evidence, když ke změnám dochází značně decentralizovaným způsobem a ví o nich nejčastěji jen sám vlastník příslušných údajů? Kdo bude zjišťovat, kolik má kdo kde aliasů, když to často neví přesně ani jejich majitel? Kdo bude zjišťovat, kdy se co změnilo? V podstatě jedinou šancí na reálně fungující řešení je vyjít z předpokladu, že všechny aktualizace (neboli: oznamování všech změn) budou ponechány na vlastníkovi příslušných údajů, neboť právě on by měl mít nejlepší přehled o jejich skutečném stavu.