Vyšlo v týdeníku Českomoravský Profit č. 12/98, v březnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a803p200/a803p214.php3

Kde hledat katalogy?

Uživatele, kteří chtějí využít služeb katalogů, nutně musí zajímat otázka: kde je najít? Kde získat potřebné URL odkazy na jejich domovské stránky?

Na rozdíl od seznamů zdrojů, kterých existuje velké množství a jejich evidence je značně problematická, je u katalogů situace odlišná. Je jich totiž relativně málo, a tak má smysl pokusit se vyjmenovat zde alespoň ty nejznámější (samozřejmě bez nároku na úplnost). Přehled tuzemských katalogů uvádí následující tabulka:

Seznam http://www.seznam.cz
Katalog Atlasu http://katalog.atlas.cz
U zdroje http://www.uzdroje.cz
Katalog CZ http://www.search.cz/KatalogCZ/default.asp
Zmije (s vlastním hodnocením) http://www.zmije.cz

V zahraničí je zřejmě nejznámějším katalogem katalog Yahoo, na adrese http://www.yahoo.com.