Vyšlo v týdeníku Českomoravský Profit č. 12/98, v březnu 1998
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a803p200/a803p208.php3

Virtuální knihovna WWW

Mezi nejrůznějšími seznamy zdrojů, které po celém světě i v našem českém Internetu existují, má určité výsadní postavení tzv. Virtuální knihovna, dnes udržovaná lidmi ze Stanford University v USA. Jde v zásadě o seznam seznamů, neboli o celou soustavu různě tematicky zaměřených seznamů zdrojů, nad kterými existuje ještě jeden zastřešující seznam, evidující jednotlivé seznamy. Nejlépe je si představit, že tento zastřešující seznam má v péči koordinátor knihovny, a jeho úkolem je znát (a evidovat) konkrétní tematické seznamy zdrojů, včetně jejich přesných adres (URL odkazů) a také jejich individuálních správců (udržovatelů). Pokud se objeví zájemce o vytvoření takového seznamu zdrojů, který ještě není součástí virtuální knihovny, musí se tento zájemce domluvit s koordinátorem, a ten jej zanese do své evidence. Všechno další je pak již v moci toho, kdo nový seznam vede - je na něm, jak jej uspořádá, jak jej graficky ztvární, jak jej učiní rozsáhlým, jak často jej bude aktualizovat atd. Příklad domovské stránky celé virtuální knihovny (která je současně oním "seznamem seznamů") vidíte na obrázku. Najdete ji na adrese http://vlib.stanford.edu.

Domovská stránka virtuální knihovny WWW