Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 40/97, v říjnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a740k200/a740k212.php3

PointCast Network

První službou, specificky šitou na míru myšlence dopravovat uživatelům předem připravený informační obsah "až pod nos", se stala služba PointCast Network, vyvinutá firmou PointCast a uvedená do provozu v dubnu loňského roku. Její začátky byly skromné, ale poměrně rychle se tato služba "chytila", a hlavně dokázala získat přízeň významných poskytovatelů obsahu (například mediálních obrů typu CNN). Dnes je tato služba všeobecně považována za přelomovou záležitost, která poprvé "rozjela" zcela nový trend.

Po technické stránce ale služba PointCast Network začala jako proprietární řešení, které si potřebné mechanismy fungování buduje na vlastních, jinde nepoužívaných technikách a postupech. Vychází sice z obecné architektury klient/server, ale komunikaci mezi klientem a serverem řeší svým vlastním, specifickým způsobem. Zpočátku počítala s tím, že veškeré informace se stahují z jedné centrální lokality (centrálního serveru, provozovaného firmou PointCast), ve vlastním specifickém formátu (který např. umožňuje různé uživatelsky atraktivní animace a efekty). Později se mechanismus distribuce změnil (zefektivnil) v tom smyslu, že informace se již nemusí stahovat z jediného centrálního serveru, ale mohou být poskytovány i zvláštními proxy servery (tzv. I-servery), který si typicky budují organizace s větším počtem uživatelů služby PointCast Network. Další změnou pak bylo zjednodušení formátu, v jakém je možné poskytovat informace - v rámci tzv. PointCast Connections může jít obecně o jakékoli WWW stránky, ke kterým jejich autor sestaví potřebný definiční soubor (viz předchozí článek). Firma PointCast si právě pro tento účel zavedla jazyk CDF (Channel Definition Format), který později rozpracovala ve spolupráci s firmou Microsoft (a ta jej navrhla ke standardizaci).

Na úspěchu služby PointCast Network se jistě podílela i šikovná myšlenka - využít ke stahování aktuálních informací dobu, kdy uživatel svůj počítač aktivně nepoužívá. Klientský program služby Pointcast je schopen se chovat jako šetřič obrazovky, "naběhnout" v době, kdy uživatel se svým počítačem právě nepracuje, a v této době stahovat nejnovější dostupné informace (a současně je i zobrazovat uživateli).

Obrázek: Verze E-zinu NewsOnNet, pro prostředí PointCast Network