Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 40/97, v říjnu 1997
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a740k200/a740k210.php3

E-ziny

Za formu informačních kanálů v Internetu je možné považovat i nejrůznější internetové časopisy, tzv. e-ziny (electronic magazines). Představují totiž ucelené informační celky, které jsou doručovány zainteresovaným čtenářům (předplatitelům) - ať již pasivním způsobem, zpřístupněním příslušných WWW stránek na vhodném WWW serveru, nebo (a to častěji) jejich rozesíláním pomocí elektronické pošty. Příkladem může být český e-zine s anglickým názvem News On Net, který vydává vydavatelství Bajt (http://www.bajt.cz). Skutečnost, že jde o informační kanál, dokumentuje i fakt, že stejný datový obsah je dostupný i dalšími formami (například jako kanál Pointcastu, viz obrázek), či jako kanál Netcasteru.

Obrázek: Emailová verze E-zinu News On Net